[:en]Cancalon-sensei visits[:nl]Bezoek Cancalon-sensei[:]

[:en]Dear friends! Please make sure to attend class tomorrow evening!

On Tuesday the 12th of April, François Cancalon-sensei of Kenyu kendo dojo in Paris will be visiting![:nl]Beste vrienden, zorg alsjeblieft dat jullie allemaal onze training van morgenavond bijwonen!

Op dinsdag 12 maart bezoekt François Cancalon-sensei van de Kenyu kendo dojo uit Parijs onze les.[:]

[:en]House rules & etiquette[:nl]Huisregels & etiquette[:]

[:en]A few days ago Machi sensei reminded us of some etiquettes and manners at our dojo. Please read and learn them.

1. Be on time for the training.

Make sure that your bogu, keikogi and shinai are properly prepared so keiko can start on time. On Saturdays we clean the floor before the training and it would be desirable to be changed in your kendogi 10 minutes before the practice starts. Especially the children have to be on time for cleaning.

 

2. Keep the doors of the changing rooms open during the keiko.

This is to keep an eye on our belongings and to prevent unknown/unwanted persons entering the rooms. The last person that leaves the changing room should leave the door open.

 

3. Do not bring your bogu bags into the dojo (this is an exception for Roelof sensei).

If you must bring in your bogu bag, place it in the storage area used for gymnastics. Also, do not lay your shinai bag down on the bench or the floor. There will be no room on the bench for people who come to watch the keiko and on the floor people can trip over it. Make sure your things are not in the way of someone.

 

4. Bring your own tape.

There is tape in the first aid kit but that is expensive and for emergencies only. People who get blisters easily should bring their own tape.

 

5. Be careful not to forget your belongings at the dojo.

In the dojo at Oostelijk Halfrond where we practice on Tuesdays, there is no locker for RSJ. In the dojo at Zeelandiahoeve where we practice on Saturdays, there is no more room in the locker that we have. Therefore someone has to take forgotten items home and bring them the next training. It is highly unconvenient and you have to pay attention not to forget anything when going home.

 

Please look after each other and correct the kendoka sitting on your right side[:nl]Een paar dagen geleden herinnerde Machi-sensei ons aan een aantal regels omtrent etiquette en goede manieren. Lees ze alsjeblieft en zorg dat je je er aan houdt.

 

1. Wees op tijd voor de training.

Zorg er voor dat je bogu, keikogi en shinai allemaal goed in orde zijn, zodat keiko op tijd kan starten! Op Zaterdagen maken we de vloer van de zaal schoon voor de les begint, dus het is wenselijk dat je minstens 10 minuten voor de les al bent omgekleed. Zeker de kinderen moeten op tijd zijn voor het schoonmaken!

 

2. Laat de deuren van de kleedkamers open tijdens de les.

Op deze manier kunnen we een oog in het zeil houden op onze spullen en zien we het ook wanneer onbekende/ongewenste personen zich in de kleedkamer bevinden. De laatste persoon die zich omkleedt moet er voor zorgen dat de deur open blijft.

 

3. Breng je (bogu) tassen niet de zaal in (uitzondering voor Roelof-sensei).

Als je tas persé mee moet, plaats haar dan in de opslag voor gymnastiekapparaten. Leg je shinai tas niet op banken of de vloer. De banken zijn voor gasten die de keiko komen bekijken en op de vloer is het een struikelgevaar. Wees anderen niet tot last!

 

4. Neem je eigen sport-tape mee.

Ja, we hebben tape in de EHBO doos, voor noodgevallen. Maar tape is duur! Breng dus je eigen tape mee als je weet dat je snel blaren krijgt.

 

5. Vergeet je spullen niet mee te nemen.

Aan het Oostelijk Halfrond (dinsdagavond) hebben wij geen opslagruimte. In de Zeelandiahoeve (zaterdagmiddag) is de kast al overvol. We kunnen achtergebleven spullen niet in de dojo opslaan en dus moet iemand anders ze wel meenemen. Zorg er voor dat je jouw eigen spullen netjes meeneemt.

 

Zorg alsjeblieft goed voor elkaar en controleer ook op de kendoka “onder” je het goed doen.[:]

[:en]New Year’s buffet[:nl]Nieuwjaarsbuffet[:]

[:en]Dear friends, dear kendoka,

2016 is right around the corner, only a few more days! It’s time to share some warmth among friends, in these exceptionally warm winter days. It’s time for our annual new year’s buffet party!

Saturday the 9th of January Renshinjuku dojo will have it’s traditional “pot luck” buffet, right after training. Come one, come all!

Please bring a course/dish to share with your friends and classmates. Dojo staff will arrange for drinks.[:nl]Lieve vrienden, beste kendoka,

Over een paar dagen is het 2016! In deze toch al uitzonderlijk warme dagen is het tijd om nog wat extra warmte met elkaar te delen, met ons traditionele nieuwjaarsbuffet. Zaterdag 9 januari is er, aansluitend op de training, een “pot luck” diner.

Neem alsjeblieft allemaal een gerecht mee om te delen met je vrienden en klasgenoten. De dojo leiding zorgt voor het drinken.

[:]

Maruyama-sensei 3/11

[:en]Great news everyone! Next tuesday, the third of November, Maruyama Kouichi-sensei will visit our dojo. He will be accompanied by our old friend Donatella Castelli-sensei.

Please make sure you attend this training! It will prove to be very valuable![:nl]Fantastisch nieuws iedereen! Komende dinsdag, 3 November, zal onze dojo worden bezocht door Maruyama Kouichi-sensei uit Kyoto. Hij zal worden begeleid door onze oude vriendin Donatella Castelli-sensei.

Kom allemaal naar de training! [:]

[:en]Help needed[:nl]Hulp nodig[:]

[:en]Dear friends,

We can really use some help next Saturday in moving our equipment to the new dojo.

If anyone has a small van or a trailer available, that would be absolutely wonderful. We need to move our equipment lockers from the current dojo to the new location.

Of course we can also use a lot of help in moving the actual equipment, which is a pretty large haul. Please contact sensei Bert Heeren by email.[:nl]Beste vrienden,

Aanstaande zaterdag kunnen we jullie hulp goed gebruiken bij het verhuizen van onze spullen naar de nieuwe dojo.

Als iemand een bestelbusje of een trailer beschikbaar heeft, dan zou dat fantastisch zijn. Niet alleen moeten we al onze spullen verhuizen, maar ook de kasten waar de equipment in zit.

Neem alsjeblieft via mail contact op met Bert-sensei als je wilt en kan helpen.[:]

[:en]Locations update[:nl]Locaties update[:]

[:en]!!! IMPORTANT UPDATE !!!
Our dojo will now be training at two locations! Full details can be found here: Dojo Locations.

  • Tuesday, Oostelijk Halfrond 445, 19:30-21:00
  • Saturday, Zeelandiahoeve 3, 16:00-18:00

Our buffet party will be held at the new Zeelandiahoeve location.

Biggest reason to split across two dojo, is because Zeelandiahoeve has a wooden floor. Unfortunately, that room is not available on other nights.[:nl]!!! BELANGRIJKE UPDATE !!!
Onze dojo traint voortaan op twee locaties! Alle details vind je hier: Dojo Locations.

  • Dinsdag, Oostelijk Halfrond 445, 19:30-21:00
  • Zaterdag, Zeelandiahoeve 3, 16:00-18:00

Onze buffet party houden we op de nieuwe Zeelandiahoeve locatie.

De belangrijkste reden om een tweede locatie aan te nemen, is dat de Zeelandiahoeve zaal een houten vloer heeft. Helaas is deze zaal niet alle avonden beschikbaar.[:]

Buffet party

[:en]As kick off for the new season we’re organizing the Renshinjuku buffet party, on saturday the 29th of August from 18:00-20:00 in the dojo of Amstelveen. Dojo members will bring home made dishes (please focus on main courses). Family members and friends are more than welcome! Dojo management will provide drinks.[:nl]Als kick off voor het nieuwe kendo seizoen organiseren we op zaterdag 29 augustus een buffet party van 18:00-20:00 uur in dojo RSJ te Amstelveen. Deelnemers aan het buffet verzorgen de home made dishes, concentreer je svp op hoofdgerechten. Gezinsleden en partners zijn van harte welkom. Drankjes worden door het dojo management verzorgd.[:]

Amstelveenloket

[:en]Dear friend, on behalf of the Amstelveen city council we would like to inform you about the Amstelveenloket:

Per january 1st 2015, the city council is responsible for all forms of youth care. To serve this purpose we have opened an Amstelveenloket and we have formed a social team. At the loket residents and professionals can find help with their questions, healthcare, care, work and income, debt sanitation and childcare.

Sports associations, schools and other professionals may contact the social team when they are aware of repeated, serious problems in a family. The enclose fact sheet (in dutch) includes contact information, should you have questions or worries about children or youths under your care.

Factsheet Jeugd Amstelveen[:nl]Beste vrienden, namens de gemeente Amstelveen wijzen wij jullie graag op het Amstelveenloket.

 

 

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van zorg voor de jeugd. We hebben een Amstelveenloket en sociaal team ingericht. Bij het Sociaal loket kunnen inwoners en professionals terecht voor alle vragen over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening en jeugdhulp.

Sportverenigingen, scholen en andere professionals kunnen bij ernstige meervoudige problematiek in een gezin contact opnemen met het sociaal team. Meer informatie over wanneer u bij wie terecht kunt als u vragen of zorgen heeft over kinderen en jongeren kunt u vinden in bijgevoegde factsheet.

Factsheet Jeugd Amstelveen[:]

Kata renshuKata renshu

Dear RSJ members,
Starting next Saturday we will start using the 30 minutes of kata training on Saturday, to practice the Bokuto Kendo Kihon Waza Keiko Ho. Please study this film. Also, please take a look at chapter 5 of the kendo kata book on our website. The original english version is linked on that page.
To help the studying of kihon waza (basic techniques), the AJKF developed the Bokuto Kendo Kihon Waza Keiko Ho.
There are nine in total:
1. Ippon me: men, kote, do, tsuki.
2. Nihon me: kote men.
3. Sanbon me: harai men.
4. Yonhon me: men tai atari hiki do.
5. Gohon me: men nuki do.
6. Roppon me: kote suri age men.
7. Nanahon me: debana kote.
8. Happon me: men kaeshi do.
9. Kyuuhon me: do uchi otoshi men.
Motodachi (left in the film) will always move first, being the teacher.Kakarite (on the right) follows, being the student. Pay close attention to how motodachi receives the attacks and to the amount of steps to each kata (especially after each strike).
The amount of sessions spent on these practices fully depends on how quickly everyone picks up on the basics. If you would like to practice the Nihon Kendo Kata for your exams, please let us know.
Kind regards,
Machi en Kiwa Miyahara

Beste RSJ leden,
Vanaf aanstaande zaterdag gaan wij ons tijdens de 30 min kata training concentreren op de Bokuto Kendo Kihon Waza Keiko Ho. Bestudeer dit filmpje. Bestudeer ook hoofdstuk 5 van het kendo kata boek op onze website.
Om de kihon waza (basistechnieken) beter te leren, heeft de AJKF de Bokuto Kendo Kihon Waza Keiko Ho ontwikkeld.
Er zijn er in totaal 9.
1. Ippon me: men, kote, do, tsuki.
2. Nihon me: kote men.
3. Sanbon me: harai men.
4. Yonhon me: men tai atari hiki do.
5. Gohon me: men nuki do.
6. Roppon me: kote suri age men.
7. Nanahon me: debana kote.
8. Happon me: men kaeshi do.
9. Kyuuhon me: do uchi otoshi men.
Motodachi (links in het filmpje) beweegt altijd eerst, dat is de leraar. Kakarite (rechts in het filmpje) volgt altijd, dat is de student. Let goed op hoe de motodachi ontvangt en op het aantal stappen dat door beide partijen wordt gemaakt na de slag.
Het aantal keer dat we ons concentreren op deze training hangt af van hoe snel iedereen het oppikt. Als je examentraining (kata) wilt doen, laat dat dan even weten.
Met vriendelijke groet,
Machi en Kiwa Miyahara

No training on Sat 07/03Geen training op Zat 07/03

Dear everyone,

In light of this weekend’s tournament we expect that there will be next-to-no attendance at all on Saturday. For this reason, there will not be keiko this Saturday. The dojo will be closed and training will resume next Tuesday.Beste allemaal,

Met het oog op het toernooi van dit weekend verwachten we nagenoeg niemand op zaterdag. Daarom is er deze zaterdag geen keiko en is de dojo gesloten. Aanstaande dinsdag wordt de training hervat.