Sensei

Contact

Heeren-sensei can be reached through email at kendo@kabelfoon.nl.

 

Officials

Furuya Isao sensei
7th dan kyoshi
Founder
Bert Heeren sensei
6th dan renshi
Founder
Miyahara Machi
5th dan
Juniors coach
Sjoerd Mostert
4th dan
Shihan dai
Roelof Roosterman
2nd dan
Shihan dai