Attending CTsCT bezoek

Last week all NKR members received 2013’s first issue of “Zanshin“, the association’s magazine.

The annual report for 2012 is filled with a lot of interesting information and it also shows that our high ranking members have scored a lot of successes. In five out of the ten dutch competitions Renshinjuku ranked first place. In the sixth (Fumetsu Cup) one of our members was part of the winning team.

However, what should give some food for thought is our attendance at CTs (centrale training). Each year the NKR organizes five or six national level trainings that are visited by kendoka from all across the nation. CTs are tremendously fun and educational! Despite the fact that we claim to be one of the largest dojo, with ~70 active members, we only rank third in attendance numbers. Across five events, we only amounted to 28 participants (resp. 2, 4, 9, 3 and 10, the last being an exam day). Our friends from Museido (31) and Fumetsu (43) lead the pack.

All in all, the figures suggest that we could be much more active at CTs! At January’s training five folks from RSJ took part, which was better than last year. Let’s make the next training really count! On the 10th of March there’s the combined Kendo Kata training and ALV (annual members conference).

Speaking of the NKR: are you already a paying member? The NKR does so much for all of us kendoka and they can really use your help too! So if you’re not a member yet, please take the time to enroll. It’s only €60 a year.Vorige week viel 2013’s eerste nummer van “Zanshin” op de mat, het tijdschrift van de NKR.

Het jaarverslag van de technische commissie bevat veel interessante informatie en toont dat onze hoog geplaatste leden veel successen hebben behaald. In vijf van de tien Nederlandse competities stonden ze op de eerste plaats. En in een zesde (Fumetsu Cup) zat één van onze leden in het winnende team.

Echter, een andere statistiek waar we eens bij kunnen stilstaan is ons bezoek van de CTs (centrale training). Elk jaar organiseert de NKR vijf a zes training met deelnemers vanuit het hele land. Deze trainingen zijn enorm leuk en leerzaam! Maar ondanks het feit dat wij één van ‘slands grootste dojo zijn, met ~70 actieve leden, staan we maar op de derde plaats wat betreft bezoekersaantallen. Over vijf evenementen heen telden wij voor maar 28 deelnemers mee (resp. 2, 4, 9, 3 en 10 waarbij de laatste een examendag was). Onze vrienden van Museido (31) en Fumetsu (43) lopen voor op ons.

Al met al suggereren de cijfers dat we veel actiever zouden kunnen zijn op de CTs! In januari deden maar vijf van onze leden mee (beter dan vorig jaar). Laten we de volgende trainingen goed meedoen! Op 10 maart is er de volgende CT, een kata training gecombineerd met de ALV.

Sprekend van de NKR: ben je al betalend lid? De NKR regelt elk jaar weer enorm veel mooie evenementen voor de Nederlandse kendoka en ze kunnen onze hulp goed gebruiken! Ben je nog geen lid, schrijf je dan alsjeblieft in. Het kost maar €60 per jaar.

23/02 Buffet party23/02 Buffet party

On saturday the 23rd (next week!) we are organizing a buffet ‘sayonara & omedetou‘ party in honor of a number of our members.

 • The Fukuyama family will be returning to Japan
 • The Tanida family will be returning to Japan
 • Kurogi-sensei recently ranked 7th dan

This buffet is not potluck, so you will not have to bring food. Our dojo’s team will provide all food and drink. In return we ask that you contribute a bit of money to the dinner funds. €4 for children under 13, €8 for those over 13 years old.

Important: please inform Bert Heeren-sensei whether you are attending (and with how many people), before wednesday the 20th. This is required to make arrangements with our catering company.Op zaterdag de 23e (volgende week!) organizeren wij een buffet ‘sayonara & omedetou’ feest, ter ere van een aantal van onze leden.

 • De Fukuyama familie keert terug naar Japan
 • De Tanida familie keert terug naar Japan
 • Kurogi-sensei heeft recent de 7e dan behaald

Dit is geen ‘potluck’ diner, dus je hoeft geen eten mee te nemen. Het team van onze dojo zorgt voor al het eten en drinken. We vragen je om een financiele bijdrage: €4 voor kinderen onder de 13, €8 voor 13 jaar en ouder.

Belangrijk: Laat alsjeblieft voor woensdag de 20e aan Bert Heeren-sensei weten of je komt en met hoeveel mensen. Dit is nodig om de zaken met onze cateraar te regelen.

Congratulations Y. KurogiGefeliciteerd Y. Kurogi

Kurogi7dan
We would like to extend our congratulations to Kurogi-sensei, for ranking 7th dan at the EKF shimpan seminar.

With thanks to Serge Hendrickx for the photograph.Kurogi7dan
Wij willen graag Kurogi-sensei feliciteren met het behalen van de 7e dan, op het EKF shimpan seminar.

Met dank aan Serge Hendrickx voor de foto.

Kyu exam resultsKyu examen resultaten

This morning were the (semi-)annual kyu grade exams at Renshinjuku kendo dojo. I’m told that we’re the only dojo in the Netherlands that actually do intermediate kyu exams, but personally I think they’re a good thing. These exams help prepare our students for the actual exam, making the real thing a lot less scary.

Today, thirteen students were testing: five for 5th, one for 4h, two for 3rd and five for 2nd. The way we test 2nd kyu is actually identical to the official 1st kyu exam, meaning that we’re getting a full prep for ikkyu.

The good news is that everyone testing up to 3rd kyu passed their grade. So congratulations to Ainar, Lukas, Dennis, vincenzo, Herman, Ramon, Aaron and Hugo! Good work everyone!

The group testing for 2nd kyu wasn’t as successful. Only Jeroen was deemed to be ready to take and pass the ikkyu exam, so many congrulations to him: you’ve worked hard for this Jeroen!

Bobby, Martijn, Tiamat and myself were all given valuable pointers on what we need to improve to be ready for the 1st kyu exam. Two pieces of advice were applicable to all of us:

 1. In jitsugi, you need to be hungry! You need to really want to make those ippon! Don’t be passive and don’t do shiai kendo. Instead, have at it!
 2. Stick to kihon. There’s no need for über-special techniques, because if you -do- try those they’d better be done right!

At this level you’re trying to prove that you fully understand and control the basics.Vanochtend werden de (half)jaarlijkse, interne kyu examens afgenomen in Almere. Hoewel we de enige dojo in Nederland lijken te zijn die zelf kyu-examens afnemen, vind ik dat ze een goed doel dienen. Op deze manier zijn onze studenten voorbereid op het echte examen, wat zo een stuk minder eng is.

Dertien studenten deden mee: vijf voor 5e, een voor 4e, twee voor 3e en vijf voor 2e. De manier waarop we de 2e kyu testen is identiek (en net zo streng) als het NKR ikkyu examen, dus het is een volwaardige voorbereiding.

Het goede nieuws is dat iedereen die tot en met de 3e kyu testte is geslaagd. Dus gefeliciteerd Ainar, Lukas, Dennis, vincenzo, Herman, Ramon, Aaron en Hugo! Goed werk iedereen!

De groep die voor 2e kyu ging toonde minder succes. Alleen van Jeroen vond men dat hij klaar is om te slagen voor het ikkyu examen van de NKR. Dus van harte gefeliciteerd! Je hebt er hard voor gewerkt Jeroen!

Bobby, Martijn, Tiamat en ikzelf kregen waardevol advies over wat we moesten verbeteren voordat wij het ikkyu examen gaan doen. Daarnaast waren er twee punten waar iedereen op moet letten:

 1. In jitsugi moet je hongerig zijn! Je moet die ippon echt willen hebben! Wees niet passief en doe geen shiai kendo. Laat zien wat je in huis hebt!
 2. Houdt het bij kihon. Er is geen behoefte aan speciale technieken, want -als- je ze al doet dan moeten ze ook echt goed zijn.

Op dit niveau moet je bewijzen dat je de basics beheerst en begrijpt. “Mooi” en “speciaal” kendo komt wel op de hogere niveaus.

EHBO course: detailsEHBO cursus: details

As promised I’ve gathered some details regarding a first aid course for our group. This is of course useful if you want to decide if you want to participate. So far we have three people who indicated interest.

 • The course spans 17 lessons, starting in september of 2013.
 • The official exam (you’ll get a certificate) is in february of 2014.
 • Classes are on wednesday evenings, 20:00-22:00 in Amstelveen.
 • (No class in december).
 • Costs for the course would be €195 per person, all-inclusive.
  • Book(s)
  • Classes
  • Exam and certificate

While €195 is a lot of money, this is a valuable training providing you skills that you can apply anywhere. One day you may even help a friend or family member!

Also, many health insurers will actually pay part of, if not all, the costs of your EHBO training! Please check with your insurance company.Zoals beloofd heb ik wat details uitgezocht omtrent de EHBO cursus voor onze leerlingen. Natuurlijk erg handig, als je wilt besluiten of je mee wilt doen of niet. Tot nu toe hebben drie mensen aangegeven mee te willen doen.

As promised I’ve gathered some details regarding a first aid course for our group. This is of course useful if you want to decide if you want to participate. So far we have three people who indicated interest.

 • De cursus beslaat 17 lessen, started in september van 2013.
 • Het examen (het betreft een officieel certificaat) is in februari 2014.
 • Lessen zijn op woensdag avond, 20:00-22:00 in Amstelveen.
 • (Geen les in december).
 • Kosten bedragen €195 per persoon, all-inclusive:
  • Boek(en)
  • Lessen
  • Examen en certificaat

€195 is natuurlijk een smak geld! Maar dit is een kostbare training die je enorm nuttige vaardigheden leert. Op een dag redt je mogelijk een vriend of familielid het leven!

Bovendien vergoeden veel verzekeraars de kosten van een officiële EHBO training. Niet alle firma’s vergoeden 100%, maar ze zijn er zeker, dus kijk het na op de website van je verzekeraar!

Sportgala A’veenSportgala A’veen

On the 17th of january eight of our kendoka were honored during the sportgala in Amstelveen, at the grand reopening of the Emergohal. Not all of them were present at the party, but the following people were congratulated on their championship.

 • NK ladies: Kiwa van Riel
 • NK juniors: Houdaifa Bediar, Mayuko Tanida
 • NK Teams: Daisuke Fukuyama, Kiwa van Riel, Ran van Riel, Shinichi Tanida, Makoto van der Woude, Jouke van der Woude

Here are a few photographs from the evening.

Op 17 januari j.l. zijn tijdens het sportgala in Amstelveen, ter ere van de heropening van de Emergohal, acht van onze kendoka gehuldigd. Ze waren niet allemaal aanwezig tijdens het feest, maar deze kendoka kregen een bos bloemen en een felicitatie voor hun kampioenstitel.

 • NK dames: Kiwa van Riel
 • NK junioren: Houdaifa Bediar, Mayuko Tanida
 • NK Teams: Daisuke Fukuyama, Kiwa van Riel, Ran van Riel, Shinichi Tanida, Makoto van der Woude, Jouke van der Woude,

Hier vind je een paar foto’s van de avond.

First aid courseEHBO cursus

Following Salmon-sensei’s example, we thought it would be a good idea to organize a first aid training for a number of Renshinjuku members. First up, we’re checking to see how many people would be interested in such a course. If you would like to follow an official EHBO course through our dojo, please inform Thomas SluyterIn navolging van het goede voorbeeld van Salmon-sensei hebben we het idee opgevat om met meerdere Renshinjuku leerlingen een EHBO cursus te volgen. We beginnen met een animo-check, om te zien of er voldoende interesse is. Zou je een EHBO cursus willen volgen, laat dit dan alsjeblieft weten aan Thomas Sluyter.

Ordering zekken now!We bestellen zekken!

KendoSewingDear kenshi, the time has come to order zekken: aka name tags that go on your tare. As you know, these are used to identify both yourself and your affiliation to our dojo.

While they are not necessarily required in order to take part in competitions, a well made zekken sure looks a lot nicer than your name written on a piece of duct tape ;)

Traditionally, Heeren-sensei arranges for ordering of zekken through Furuya-sensei in Japan. If you would like to buy one, please contact Heeren-sensei. The deadline for ordering is february 1st.

Heeren-sensei will need to know your surname in both western alphabet and in katakana. Many of your sempai can help you, or you can give it a shot using Wikipedia’s handydandy table of katakana.

If you’re trying it yourself, remember that kana are a phonetic alphabet and that many of our western sounds are only approximated in Japanese. For example, Sluyter becomes su-ra-ta, or スラタ. Heeren becomes he-re-n, or ヘーレン. Of course, Davin-sempai will need a lot of space for マヘスパルシング (;^_^)KendoSewingBeste kenshi, de tijd is gekomen om zekken te bestellen! Je weet wel, de naam ‘zakjes’ die op je tare komen die zowel jezelf als jouw dojo identificeren.

Hoewel het voor deelname aan toernooien niet vereist is om een zekken te hebben, staat een professioneel gemaakte zekken wel een stuk mooier dan een lap tape met je naam in viltstift ;)

Het is traditie dat Heeren-sensei zekken bestelt uit Japan, via Furuya-sensei. Als je graag een zekken wilt bestellen, laat dit dan aan Heeren-sensei weten. De deadline is 1 februari.

Voor de bestelling is het nodig dat je achternaam in zowel westers alfabet als in katakana wordt aangeleverd. Je sempai kunnen je helpen bij het vertalen, of je kan zelf een poging wagen met de handige katakana tabel van Wikipedia.

Mocht je het zelf proberen, onthoud dan dat kana een phonetisch alfabet is en dat veel van onze westerse klanken alleen benaderd kunnen worden in het Japans. Bijvoorbeeld, Sluyter wordt su-ra-ta, スラタ. Heeren wordt he-re-n, ヘレン. Davin-sempai krijgt natuurlijk wat ruimtegebrek met zijn マヘスパルシング (;^_^)

Workshop sports injuriesBlessure workshop

Dear kenshi, we recently received an invitation for a workshop organized by three Amstelveen companies. The course “Sports injuries and overburdening” aims to instruct athletes about the cause, prevention and aftercare of sports injuries.

The workshop is spread across two sessions:

 • Tuesday, febraury 5th: “Injuries, cause and prevention”
 • Tuesday, february 19th: “Overburdening, detection/prevention and diet”

Each session has room for 25 attendants. If you are interested, please inform Heeren-sensei asap so he can enroll you. Costs are €20 per person.

More information can be found in this pamphlet -> brochure blessures-overbelastingBeste kenshi, onlangs ontvingen we de volgende uitnodiging:

===============================================================

De BesturenAcademie presenteert in samenwerking met JUMPH en Medisch Centrum IBIS een zeer interessante workshop: “Blessures en overbelasting.”

In deze workshop komen niet alleen de oorzaak en het voorkomen van blessures en overbelasting aan bod, maar er is ook ruim aandacht voor voeding en nazorg bij jeugd en volwassenen.

De workshop is verdeeld in twee delen:

 • Op dinsdag 5 februari komt aan bod: “Blessures oorzaak? …of voorkomen?”
 • Op dinsdag 17 februari komt aan bod: “Overbelasting, signalering en/of voorkomen + voeding”

Omdat deze workshop vooral gericht is op sporters, vragen wij u als bestuur of u deze workshop zo spoedig mogelijk zou willen uitzetten bij uw leden, coaches, trainers en EHBO-ers. Wij verwachten dat deze workshop veel sporters zal interesseren, het maximale aantal deelnemers is 25 en wij schrijven in op volgorde van aanmelding.

Bent u geïnteresseerd? In de bijlage treft u een folder aan met meer informatie.

brochure blessures-overbelasting

===============================================================

Heb je interessse in deze workshop, neem dan snel contact op met Heeren-sensei; hij kan je inschrijven.

Kosten zijn €20 per persoon.