Sweater offerSweater aanbieding

RSJSweater

 

Today, Spreadshirt are running a 50% discount on their ‘American Apparel’ triblend hoodie in the color ash. This seemed like to great a deal to pass up, so I quickly made two new RSJ sweaters.

This offer is only valid today (wednesday 09/01) and only for the ash colored (grey) sweater. Buy the sweater over here and enter coupon code “colourblaze3“. The price of the sweater will drop from E38,90 to E19,45. Shipping costs roughly E5.

Tomorrow I will remove the sweater from the shop again.RSJSweater

 

Vandaag heeft Spreadshirt een 50% aanbieding op hun ‘American Apparel’ hoodie sweater in de kleur ‘ash’ (grijs). Dit was een te mooie deal om te laten lopen, dus ik heb gauw twee nieuwe RSJ sweaters gemaakt.

Deze aanbieding is alleen vandaag (woensdag 09/01) geldig en alleen met de ash-kleur sweater. Koop de sweater hier met de coupon code “colourblaze3“. De prijs van de sweater daalt hier mee van E38,90 naar E19,45. Verzending kost ongeveer E5.

Morgen haal ik deze tijdelijke aanbieding weer uit de shop.

Shinai checksShinai controles

BEWARE! Effectively immediately, we will hold regular shinai checks at the start of class. Anyone whose shinai does not pass muster will not be allowed to participate in class. Instead you will spend the duration of class repairing all of the spare dojo-shinai, fixing your own shinai at home.

So! Before each class, make sure that:

  • … there are no splinters.
  • … there are no other defects.
  • … the tsuru is tight.
  • … the nakayui is tight and cannot move freely.

Remember that we’re not doing this to annoy or pester you, these rules are for everyone’s safety!

Last saturday’s performance was disgraceful, with ~70% of the attending students needing to repair their shinai.LET OP! Voortaan houden we regelmatige shinai controles aan het begin van de les. Eenieder wiens shinai niet voldoet aan de veiligheidseisen zal niet mee mogen doen aan de les. In plaats daarvan zal je de les besteden aan het repareren van de dojo-shinai (en mag je je eigen shinai thuis repareren).

Dus, let er voor de les goed op dat:

… er geen splinters zijn.
… er geen andere defecten zijn.
… de tsuru goed strak staat.
… de nakayui goed strak zit en niet vrij kan draaien.

Onthoud dat we dit niet doen om je te pesten! Deze regels zijn er voor de veiligheid van iedereen!

Het resultaat van afgelopen zaterdag, toen ~70% van de shinai werden afgekeurd, is schandalig te noemen.

Calendar updatedAgenda bijgewerkt

Just wanted to let you know that our online calendar and the iCal / Google Calendar that go with it have been updated. Our agenda currently matches what has so far been published by NKR and a few other dojo.Onze online agenda en de bijbehorende iCal / Google Calendar feeds zijn geupdated. Ze lopen nu gelijk met de tot zover gepubliceerde gegevens van de NKR en een aantal andere dojo.

Happy new year!Gelukkig nieuwjaar!

Renshinjuku kendo dojo would like to wish all our students and friends a happy new year! We hope that 2013 will bring you good health, success in your daily life and many improvements in your kendo!

We would also like to invite you to our New Year’s buffet, on the 12th of january. Please join us for our communal training and the “pot luck” feast that follows.Renshinjuku kendo dojo wenst al haar studenten en vrienden een gelukkig nieuw jaar! We hopen dat 2013 je een goede gezondheid, succes in je werk en veel verbeteringen in je kendo zal brengen!

We willen je ook graag uitnodigen voor ons “pot luck” nieuwjaars buffet op 12 januari. Doe mee aan onze grote groepstraining en eet gezellig mee met ons diner.

From the NKR chairmanVan de NKR voorzitter

Beste Allemaal,

De activiteiten van de NKR voor het jaar 2012 zijn beëindigd. Er rest ons nu nog een korte periode van rust, waarvan we allemaal goed gebruik moeten maken. In het nieuwe jaar liggen alweer vele gebeurtenissen voor ons. Ik denk daarbij aan de Nieuwjaars training in Zwolle en de Ishido Cup wedstrijden in Utrecht.

U moet mij maar niet kwalijk nemen dat ik nu beken, trots te zijn op onze NKR. Een uitgangspunt van onze doelstellingen is, dat we moeten proberen een goede levenswijze te volgen. Daarbij kan iemand zich gelukkig prijzen wanneer hij of zij ook nog tijd heeft om op vrijwillige wijze het gemeenschappelijk welzijn belangeloos te dienen.

Binnen de NKR zijn talloze leden, die bezig zijn met allerlei werkzaamheden , zoals secretariaatswerk, het bijhouden van de boekhouding, het bijhouden van een graden administratie, lesgeven bij kendo, iaido en jodo. Vele van die werkzaamheden zijn erg tijdrovend en de betrokken leden kunnen er van overtuigd zijn, dat ik hen uitermate dankbaar ben voor hun inzet.

Ook het komende jaar gaan leden hun trainingen voortzetten voor de deelname aan Nederlandse en Europese kampioenschappen. Alhoewel we dit niet als top prioriteit beschouwen van onze training, eisen die trainingen grote inzet. Maar al te goed ken ik de mentale strijd, de gretigheid om goed te presteren. Ook de pijn die soms onvermijdelijk falen met zich mee kan brengen. Ik ben er echter van overtuigd, dat dit alles onszelf sterker zal maken en dat we beter bestand zullen worden tegen dagelijkse problemen.

Mag ik U nu vragen door te gaan met Uw werk voor onze NKR en vooral te beseffen dat we dit gezamenlijk moeten doen.

Ik wens u allemaal prettige feestdagen toe en een goed begin van 2013!! Tot ziens in het nieuwe jaar.

Hein Odinot,
Voorzitter.

Kyu exams in AlmereKyu examens in Almere

In a few weeks, at the end of January, the Almere dojo will host their semi-annual kyu gradings. While they are in no way official ranks related to the NKR/EKF, our internal shinsa are a nice way of determining one’s progress.

Our internal exams are a nice preparation for the official NKR ikkyu shinsa, hopefully lowering any nervousness or fears student may feel. They are also a nice confidence boost for our beginners to whom kendo class may often seem like an endless repetition of “not good enough!“. Getting confirmation that you are actually making progress, which you might not notice every week, is very pleasant.

Students are advised to properly prepare for the exams, as if attending a real shinsa. Read through our shinsa prep guide and then read through our various study materials. Over een paar weken, aan het einde van januari, zal onze Almeerse dojo haar halfjaarlijkse kyu examens afnemen. Hoewel het niet gaat om officiële NKR titels, zijn onze interne shinsa toch een prettige manier om je voortgang te meten.

Onze examens zijn een mooie voorbereiding op de officiële NKR ikkyu shinsa en we hopen dan ook dat ze helpen om examenvrees te voorkomen bij onze studenten. Ze geven je hopelijk ook een boost in zelfvertrouwen, omdat kendo lessen vaak een opeenstapeling lijken te zijn van “niet goed genoeg!“. Het is erg fijn om op deze manier een bevestiging te krijgen dat je toch voortgang boekt!

We raden onze leerlingen aan om zich voor te bereiden als op een echte shinsa. Lees dus ons artikel over shinsa voorbereiding en lees ook door de verschillende studie materialen.

Dojo holidaysDojo feestdagen

Dear kenshi,

Please be aware that the dojo will be closed on 25/12, 29/12 and 01/01. Saturday 22/12 will be the last training of 2012 in Amstelveen. Almere’s last training was on the 15th, so they’re closed an additional week.

We will commence training on saturday 05/01.

In the mean time, we advise that all students make good use of this spare time, to do maintenance on their equipment! We don’t want to see splintered or damaged shinai in January!

Beste kenshi,

Helaas is onze dojo gedurende de feestdagen gesloten. Op 25/12, 29/12 en 01/01 is er geen training. Zaterdag 22/12 is de laatste training van het jaar in Amstelveen. In Almere is de laatste les al geweest, op de 15e.

We hervatten de training weer op zaterdag 05/01.

We raden alle leerlingen aan om tijdens hun vrije tijd hun shinai te onderhouden. We willen in januari geen splinters zien!

New opportunitiesNieuwe kansen

Renshinjuku’s students would like to extend their best wishes to Heeren-sensei in his new commercial undertaking: iParking Schiphol.

Starting this month, Heeren-sensei now runs a valet parking company mainly targeting travelers departing from Schiphol airport in Amsterdam. Their services are however also available for events and other occasions.

Should you require valet parking on the short term, you might be interested in their current introductory offer of 56% discount.

Renshinjuku’s studenten wensen Heeren-sensei succes met zijn nieuwe onderneming: iParking Schiphol.

Sinds deze maand beheert Heeren-sensei een valet parking bedrijf met als doelgroep reizigers die vertrekken vanaf de Schiphol luchthaven in Amsterdam. Hun parkeerdienst is natuurlijk ook beschikbaar voor evenementen en andere gelegenheden.

Mocht je in de nabije toekomst valet parking kunnen gebruiken, dan kan hun introductie aanbod (56% korting) interessant voor je zijn.