Bogu repairsBogu reparaties

Our friend Debby Vigneau informs us that she will soon open her bogu repair shop Ichi Gan. Hers is one of the few shops inside Europe dedicated to repairing parts of your kendo armor, which seems like a good chance to get something repaired quickly.

Debby will be attending the ABKF Winter Seminar in Brussels, on the 15th and 16th of December, where you can hand over kit that you would like to have repaired. She can then take it with her, or even fix it for you on-site.

We would like to wish Debby good fortune with her new undertaking!Onze vriendin Debby Vigneau laat ons weten dat zij binnenkort haar bogu reparatie atelier officieel opent. Genaamd Ichi Gan, is de winkel één van de weinige bedrijven binnen Europa die reparatiediensten levert voor kendo pantser. Een mooie kans om je spullen op korte termijn te laten repareren.

Debby is op 15 en 16 december aanwezig op de ABKF Winter Seminar in Brussel. Je kan daar je kapotte spullen aan haar overhandigen en ze kan zelfs proberen ze op locatie te maken.

We wensen Debby graag veel geluk met haar nieuwe onderneming!

Renshinjuku on TVRenshinjuku op TV

A few weeks ago, a television crew visited our dojo to create a segment about kendo. Today, the 2nd of december, the programme was aired on Villa Achterwerk. The same program features a segment on another kick-ass sport: roller derby.

Here, you can watch the episode online. Our part of the show starts at the 46:30 mark.Een paar weken geleden werd onze dojo bezocht door een TV filmploeg om een segment over kendo te filmen. Vandaag, 2 december, is het programma op TV geweest. De zelfde aflevering bevat ook een stukje over een andere kick-ass sport: roller derby.

Hier kan je de aflevering online bekijken. Ons deel van de show begint op het 46:30 tijdstip.

TV recordings on 10/11TV opnames op 10/11

Dear kenshi,

Tomorrow, saturday the 10th of november, Renshinjuku kendo dojo will host TV recordings of VPRO programme Villa Achterwerk. The show takes a playful look at different sports, where anchorman Tim Haars gets to fully experience how tough certain sports are.

We will slightly adjust our training to accomodate these recordings. Of course, to provide a proper impression of kendo, it’s very important that as many kendoka as possible show up!

Don’t forget to bring your boken for kata training.

EDIT: Photos of the recording can be found here.Beste kenshi,

Morgen, zaterdag 10 november zal VPRO ten behoeve van het jongerenprogramma Villa Achterwerk TV opnames maken over kendo bij Renshinjuku in Amstelveen. Het betreft hier een opname met een frivool karakter waarbij presentator Tim Haars zelf gaat deelnemen aan een sport en ervaart hoe moeilijk deze is.

We zullen ons lesprogramma hier iets op aanpassen. Voor een goede beeldvorming is het goed als er veel kendoka bij de opnames aanwezig zijn.

Vergeet niet om je boken mee te nemen voor kata training.

EDIT: Foto’s van de opnames vind je hier.

Dusseldorf Cup results!Resultaten Dusseldorf Cup

Last weekend was an exciting one. First there’s the dutch national championships, but there was also the Dusseldorf Cup junior tournaments! Renshinjuku kendo dojo took part in these competitions and the results are as follows.

Without bogu (no age limits):

 • Misako Goto achieved 3rd place in the individuals
 • Shotarou Goto received the Fighting Spirit award in the individuals
 • The RSJ team of Misako, Yasutoshi, Kawanishi and  Shotarou ranked 1st place!

With bogu:

 • Yuki Yokota received the Fighting Spirit award in the individuals (10-12 years)
 • Ran Miyahara ranked 1st place in the individuals (16-18 years)
 • The RSJ team  of Yuki, Yasuhito Kawanishi, Kouki Tomokiyo, Haruki Yokota and Ran ranked 3rd place

Very impressive results! We can certainly be proud of our young members!Afgelopen weekend was spannend! Niet alleen deden we mee aan het NK Kendo in Vlaardingen, maar op zaterdag was er ook de Dusseldorf Cup voor junioren. De resultaten van onze deelnemers zijn als volgt.

Zonder bogu (geen leeftijdsgroepen):

 • Misako Goto behaalde de 3e plaats in de individuele wedstrijden
 • Shotarou Goto ontving de Fighting Spirit award in de individuele wedstrijden
 • Ons RSJ team van Misako, Yasutoshi, Kawanishi en  Shotarou behaalde de 1e plaats!

Met bogu (in leeftijdsgroepen):

 • Yuki Yokota ontving de Fighting Spirit award bij de individuelen (10-12 jaar)
 • Ran Miyahara eindigde op de 1e plaats bij de individuelen (16-18 jaar)
 • Het RSJ team  van Yuki, Yasuhito Kawanishi, Kouki Tomokiyo, Haruki Yokota en Ran behaalde de 3e plaats

Dit zijn erg indrukwekkende resultaten! We kunnen absoluut trots zijn op onze jonge leden!

NKK results: wow!NKK resultaten: wauw!

Last sunday the dutch national kendo championships were held in Vlaardingen. A few weeks ago Heeren-sensei had told us all he had an ambitious goal set for our dojo: at least two Renshinjuku members in the finals. Well, our 22 kendoka fought long and hard and we achieved this goal! Not just in the gentlemen’s competition, but in almost every competition there was!

The results are as follows:

Juniors  11-14 years old

 1. M. Tanida (RSJ Amstelveen)
 2. Y. Tanida (RSJ Amstelveen)
 3. B. Waarheid (RSJ Almere)

Juniors 15-17 years old

 1. H. Bediar (RSJ Almere)
 2. B. Verhaegh (?)
 3. ?. Akabu (?) and B. Smit (?)

Ladies

 1. K. van Riel (RSJ Amstelveen)
 2. M. Wouters (Museido)
 3. C. Tanida (RSJ Amstelveen) and S. Chung (Fumetsu)

Gentlemen

 1. J. van de Burg (Fumetsu)
 2. M. vd Woude (RSJ Amstelveen)
 3. K. Tsubota (RSJ Amstelveen) and  R. Nieuwenhuizen  (Fumetsu?)

Fighting sprit

 • S. Tanida (RSJ Amstelveen)

 

Great work everyone! That’s really impressive!Afgelopen zondag was het NK kendo in Vlaardingen. Een paar weken geleden stelde Heeren-sensei onze dojo een ambitieus doel: minstens twee van onze studenten in de finales. Nou, dat hebben we geweten! Onze 22 kendoka hebben hard gevochten en we hebben het doel behaald in bijna elke categorie van het NK!

De resultaten zijn als volgt:

Junioren 11-14 jaar

 1. M. Tanida (RSJ Amstelveen)
 2. Y. Tanida (RSJ Amstelveen)
 3. B. Waarheid (RSJ Almere)

Junioren 15-17 jaar

 1. H. Bediar (RSJ Almere)
 2. B. Verhaegh (?)
 3. ?. Akabu (?) and B. Smit (?)

Dames

 1. K. van Riel (RSJ Amstelveen)
 2. M. Wouters (Museido)
 3. C. Tanida (RSJ Amstelveen) and S. Chung (Fumetsu)

Heren

 1. J. van de Burg (Fumetsu)
 2. M. vd Woude (RSJ Amstelveen)
 3. K. Tsubota (RSJ Amstelveen) and  R. Nieuwenhuizen  (Fumetsu?)

Fighting sprit

 • S. Tanida (RSJ Amstelveen)

 

Fantastisch werk iedereen! Dit is een indrukwekkend resultaat!

No Furuya Cup in 2013Geen Furuya Cup in 2013

Dear kenshi,

I am very sad to report that we will not be able to organize a Furuya Cup in 2013. Despite great successes of past years, we couldn’t manage to complete the required sponsoring so after conferring with Furuya-sensei we decided to cancel the tournament. We sincerely hope that we can organize a new Furuya Cup in 2014.

Sincerely yours,

Bert Heeren senseiBeste Kenshi,

Helaas moet ik jullie informeren dat in verband met enkele organisatorische problemen en het feit dat we de sponsoring niet rond gaan krijgen we in overleg met Furuya-sensei hebben besloten om de Furuya cup voor het jaar 2013 te annuleren. We streven er naar om in 2014 de draad weer op te pakken.

Met vriendelijke groet,

Bert Heeren sensei

CT cancelled!!CT geanulleerd!!

Quoting an email sent out by the NKR tonight.

=======================================

Dear all,

Unfortunately the central training of Sunday October 21st (tomorrow) has to be cancelled. The hall is not available to us because of the Amsterdam Marathon. We were not informed about this until just now.

Please inform your dojo-mates (especially the beginners) as much as you can!!
We are very sorry to bring you this news but wish you a nice Sunday anyway.

On behalf of the NKR,
Marije Wouters

=======================================Quoting an email sent by the NKR tonight:

=======================================

Hallo allemaal,

De Centrale Training van zondag 21 oktober (morgen) gaat NIET door. De zaal is vanwege de marathon in Amsterdam niet voor ons beschikbaar. Wij hoorden dit helaas ook pas net, niet zo netjes van de Sporthallen Zuid die ons hiervan niet op de hoogte hebben gebracht.

Zegt het bovendien voort!! Breng zoveel mogelijk jullie beginners en ander kendoka op de hoogte.
Het spijt ons bijzonder en we wensen jullie toch een fijne zondag.

Namens de NKR,
Marije Wouters

=======================================

Six years in AlmereZes jaar in Almere


Six years ago, yesterday, was the founding of Renshinjuku’s satellite dojo in Almere.

Thanks to the continued efforts of Loyer-sensei, Kris Lazarevic, Hillen Oost and Ayumi Saito their small group has grown to about fifteen permanent students. Every year a few more people stick around, so growth is slow but steady.

With many thanks to Kris for the archival photograph.


Zes jaar geleden, gisteren, was de eerste training in Renshinjuku’s dependance in Almere.

Dankzij de inzet van Loyer-sensei, Kris Lazarevic, Hillen Oost en Ayumi Saito is hun kleine groepje gegroeid tot ongeveer vijftien permanente leerlingen. Elk jaar blijven een paar nieuwelingen plakken, dus er zit groei in de dojo!

Met dank aan Kris voor de archieffoto.

Fumetsu Cup: RSJ duelFumetsu Cup: RSJ duel

Today’s Fumetsu Cup was closed with a Renshinjuku showdown!

Our own Zicarlo van Aalderen and Nick Kistemaker faced off in the day’s final fight, after their team members had already fought. In the end the team of d’Hont, Linnenbank and Kistemaker won the day, with Karnadi/Simic/van Aalderen taking second place.

With thanks to Peter Kistemaker for the photography (gallery over here).

De Fumetsu Cup is vandaag afgesloten met een Renshinjuku duel!

Onze eigen Zicarlo van Aalderen en Nick Kistemaker hadden een ‘face off’ in het laatste gevecht van de dag, nadat hun team leden al hadden gevochten. Uiteindelijk won het team van d’Hont, Linnenbank en Kistemaker, en wonnen Karnadi/Simic/van Aalderen de tweede plaats.

Met dank aan Peter Kistemaker voor de fotografie (galerij hier).

Greetings from Japan 1Groeten uit Japan 1

Hello everyone,

I hope you are doing well and trying hard to keep yourself challenged and push yourself to the limit.

I have been training for three weeks now at the Kendo-bu of Tsukuba Univerity. It took me a while to get used to the new environment, especially because of the hot weather when I arrived. It is already a lot cooler and I feel I can keep up with the training now, which is step 1 in my opinion.

The students are all very strong players. I can honestly say that every single one of them have a lot to teach me. So there is constant material for me to study and work on. I am practicing 5 mornings and 4 afternoons a week. I will maybe add an extra night keikolater on. With all the time I can spend on kendo and this great environment I will try to do everything I can to develop my kendo. I just started with this step 2.I hope that I will face all of refined and stronger Renshinjuku members next year, I won’t lose to you!!!

Push yourself to the limit!

Jouke

Hallo allemaal,

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie hard werken om jezelf uit te dagen en tot het uiterste te gaan.

Sinds drie weken train ik nu mee met de kendo-bu van Tsukuba University. Het duurde eventjes voor ik was gewend aan de nieuwe omgeving, helemaal met het hete weer toen ik net was gearriveerd. Het is nu een stuk koeler en ik heb het gevoel dat ik de training nu goed bij kan houden. Stap 1 wat mij betreft.

De studenten hier zijn allemaal erg sterke spelers. Ik kan eerlijk zeggen dat elk lid van de club mij veel te leren heeft, dus er is een niet aflatende stroom van materiaal voor mij om te bestuderen en te verbeteren. Ik oefen op het moment 5 ochtenden en 4 middagen per week. Mogelijk voeg ik daar nog een extra avond-keiko aan toe. Met de hoeveelheid tijd die ik aan kendo kan besteden in deze stimulerende omgeving, zal ik alles geven om mijn kendo te ontwikkelen. Ik ben pas net begonnen met deze stap 2.

Ik hoop volgend jaar tegen verbeterde en sterkere Renshinjuku leden te mogen strijden. Ik zal niet van jullie verliezen!!!

Dus! Push yourself to the limit!

Jouke