New shinaiNieuwe shinai

Hi everyone, just wanted to let you know there’s new shinai available for purchase at the dojo. They ring in at €40 apiece and I’m told they’re of good quality!Hi allemaal,

Bert-sensei laat me weten dat er een nieuwe zending shinai binnen is, zodat jullie die bij de dojo kunnen kopen. Ze zijn van goede kwaliteit en kosten €40 per stuk.

RIP Holt-senseiRIP Holt-sensei

It is with great and deep sadness that I learned my friend and mentor of many years Holt Sensei has passed away,
having shared many adventures with Sensei Holt with his continued support, wise words of advice and encouragement in the development of Renshinjuku. I am eternally grateful for his guidance and companionship throughout the past 34 years.
I shall miss my friend and fellow Kendo practioner and offer my sincere condolences to his family and Mumeishi Kendo Club and throughout the global fellowship of Kendo as this has been a loss to us all.
He will be sadly missed.

Bert Heeren.Het is met grote droefheid dat ik leerde dat mijn oude vriend en meester Holt-sensei is overleden. We hebben samen veel avonturen beleeft en hij heeft mij jaren lang gesteund met wijze woorden en aanmoediging, ook ten tijde van de oprichting van Renshinjuku. Ik ben eeuwig dankbaar voor zijn begeleiding en vriendschap in de afgelopen 34 jaar. Ik zal mijn vriend en mede-kendoka missen en bied mijn oprechte deelneming aan zijn familie, aan Mumeishi Kendo Club en aan het wereldwijde kendo-genootschap. Dit is een groot verlies voor ons allen. Hij zal worden gemist.

Bert Heeren

Sayonara Kikuta-senseiSayonara Kikuta-sensei

This Saturday, the 10th, will be Kikuta-sensei’s last class with our group. He will be moving to another country because of his work. Please join us at the potluck meal, to thank him and give him your best wishes.

Aanstaande Zaterdag is Kikuta-sensei’s laatste les bij ons. Hij vertrekt naar een ander land in verband met zijn werk.

Kom alsjeblieft naar de potluck maaltijd om hem te bedanken en om afscheid te nemen :)

Buffet on 10/01/15Buffet op 10/01/15

To ring in the new year with friends, we’re organizing our traditional New Year’s buffet on January 10th.

The buffet is “pot luck”, so everybody please bring a nice meal to share. Please bring ‘normal’ foods as people often bring too many desserts ;)Om het nieuwe jaar met vrienden in te luiden organiseren wij wederom ons traditionele nieuwjaarsbuffet op tien Januari a.s.

Het buffet is “pot luck”, dus breng alsjeblieft een lekkere maaltijd mee om te delen.

Name for your zekkenNaam voor je zekken

Miyahara-sensei would like to remind you that, if you still need to figure out your name in kana for your zekken, that you may ask her for help. :)Miyahara-sensei wil jullie er graag aan herinneren dat, als je jouw naam nog in kana moet weten voor je zekken, dat je haar om hulp kan vragen.

Miyahara-sensei 5-danMiyahara-sensei 5-dan

We learned with great pleasure that our own Miyahara-sensei passed her fifth Dan exam last weekend. She has put in a lot of hard work over the past years!

Miyahara 5-danVol trots en plezier leerden wij dat onze Miyahara-sensei afgelopen weekend is geslaagd voor haar examen van de vijfde Dan. Ze heeft er de afgelopen jaren hard voor gewerkt!

Miyahara 5-dan

Buffet party: Sept 6thBuffet feest: 6 Sept

We’re celebrating the start of the 2014/15 season, with a combined training and potluck feast. Join us for a huge group training and then have fun and a nice meal with your fellow students.

This takes place on saturday the 6th of September, at 1800 (after the training).

We ask that everyone brings some food to share. It is a “pot luck” party, so make something yummy! Our dojo officials will take care of the drinks. Please bring as much “normal” food as possible, so we have more than just desserts ;)We vieren de opening van het seizoen 2014/15 met een groepstraining en een “potluck” diner. Doe mee aan de grote training met zo veel mogelijk van onze studenten en doe je daarna tegoed aan een lekkere maaltijd.

Het feest is op zaterdag 6 september, om 1800 uur (na de training).

We vragen iedereen een gerecht mee te nemen om te delen met anderen. Onze leraren zorgen voor het drinken. Neem alsjeblieft “gewoon” eten mee, zodat we niet alleen toetjes hebben ;)

Season 2014-2015Seizoen 2014-2015

Dear Kenshi,

The new kendo season is on our doorstep! RSJ-dojo Amstelveen starts Tuesday, August 19th.

Please review the agenda on our website for all kendo activities and the training days/hours.

Progress and objectives:

I believe we must aim for a qualitative development through training with all kendoka. Follow the information on our site for activities such as participating in tournaments and seminars.

The Yudansha of our dojo must be reinforced! Through more attention to kendoka with bogu the kendo-quallity of our kenshi should be increased. I will realize this by coordinating the practice on traditional training forms. To achieve this I have a couple expectations. For example your guarantee for the continuation of your kendo training through training forms and participation in training. From members it is expected that they attend a minimum of three sessions per month!! If you cannot live up to this, you should discuss the matter with me. The initiative for this consultation lies with you.

In previous years Renshinjuku became more of a sport club. This should be changed back to a Budo-club!!

There should be more respect for teachers. Latecomers are not allowed to join in training unless dispensed by the sensei.

Renshinjuku is a kendo dojo where kendoka are given the possibility to come and train and develop their character. I want to do this with active members, not with sponsors; i.e.: members who only pay contribution, but do not come to the dojo for kendo practice. I would rather have a small club with many devotees….

We will also give more attention to training forms for Yudansha. For this I have already prepared a program.
Remind yourself of your personal aim this season in kendo and train accordingly.

For myself I have planned to teach more intensively, among other means by training more and to interfere less with the organization of our club. A number of tasks of the organization can be and are delegated to members.

Inform yourself on the activities you would like to take part in through the agenda on our website.

Anyway, I am entirely ready for the coming season; my shinai have been sharpened and oiled, my hakama and keigogi washed and brushed, and my bogu polished. I am now ready to meet you on the other end of my shinai.

GAMBATE!!!
Bert Heeren sensei
Renshi 6th dan kendo

Beste Kenshi,

Het nieuwe kendo seizoen staat weer voor de deur! RSJ-dojo Amstelveen start vanaf dinsdag 19 augustus.

Check voor alle kendo activiteiten en de trainingsdagen/uren de agenda op onze website.

Voortgang en afspraken:

Ik ben van mening dat we ons moeten richten op een kwalitatieve ontwikkeling in de training bij alle kendoka. Volg de info op onze site voor deelname aan activiteiten en ontwikkelpunten.

Het middenkader van onze dojo moet worden versterkt! Door veel/meer aandacht te geven aan kendoka met bogu kan en moet de kendo-kwaliteit bij onze kenshi aanzienlijk worden opgehoogd. Dit zal ik onder meer realiseren door de trainingen af te stemmen op traditionele trainingsvormen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder meer een borging van continuïteit. Onder meer in trainingsvormen en deelname aan trainingen. Van leden wordt nu verwacht dat je minimaal drie keer per maand traint!! Als je hier niet aan kunt voldoen moet je met mij overleggen. Het initiatief voor overleg ligt bij jou!

In de afgelopen jaren werd Renshinjuku meer een sportclub. Dit moet weer worden teruggebogen naar een Budo-club!!
Er moet meer respect komen voor hen die lesgeven. Laatkomers kunnen niet meetrainen, tenzij dispensatie door een sensei.

Renshinjuku is een kendo dojo waar kendoka de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen en zichzelf te ontwikkelen. Dit wil ik met actieve leden en niet met donateurs; lees: leden die keurig contributie betalen, maar niet trainen. Dan maar liever een kleine club met veel enthousiastelingen….

We zullen ook meer aandacht gaan geven aan trainingsvormen voor Yudansha. Hiervoor heb ik al een programma gereed.

Denk voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is in kendo voor het komende seizoen en laat dit tijdens je training merken. Ikzelf heb voorgenomen om intensiever te gaan lesgeven, onder andere door vaker mee te trainen en me minder te gaan bemoeien met de organisatie van onze club.

Een aantal taken van de organisatie zijn en worden gedelegeerd naar leden. Informeer jezelf goed vanuit de activiteitenagenda op onze website en maak keuzes waar je aan wilt deelnemen.

Anyway, ik ben weer helemaal klaar voor het komende seizoen; m’n shinai zijn geslepen en geolied; m’n hakama & keigogi gewassen en gestreken en m’n bogu opgepoetst. Ik zie er nu al naar uit om jou aan de andere kant van mijn shinai te ontmoeten.

GAMBATE!!!
Bert Heeren sensei
Renshi 6e dan kendo

Almere branches offAfsplitsing Almere

KendoAlmere

It has been a long time in coming, but as per this summer the Almere dojo will branch away from Renshinjuku kendo dojo. They will continue to sail the seas of kendo under their own banner: Kendo Almere.

We wish Loyer-sensei and his assistants all the very best. We certainly hope to meet the Almere students at many tournaments!

KendoAlmere

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar per deze zomer splitst de Almeerse dojo zich af van Renshinjuku kendo dojo. Zij zullen hun activiteiten voortzetten onder hun eigen banier: Kendo Almere.

We wensen Loyer-sensei en zijn assistenten veel succes. We hopen van harte dat we de Almeerse studenten op veel toernooien mogen bevechten!

Wat betreft de praktische aspecten: als het goed is hebben de sensei van beide scholen er voor gezorgd dat de nodige mensen bij Renshinjuku zijn uitgeschreven als lid. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met één van hen op.