[:en]The new season starts![:nl]Het nieuwe seizoen gaat van start![:]

[:en]Dear excellent kendoka,

Welcome to the new kendo season!

RSJ-dojo Amstelveen starts Tuesday, September 5th, and Saturday, September 9th.

Verify all kendo activities and the training days/hours the agenda on our Internet site: https://renshinjuku.nl/?Taal=E

Progress and appointments:

The Yudansha of our dojo must be reinforced! By giving much/more attention to kendoka with bogu it must be possible to raise the kendo-quality of our kendoka considerably. This I will realize by, among other things, focusing the trainings on traditional training forms. To achieve this a number of requirements must be met. Among others a committment to regular kendo training is necessary, in training forms as well as participation. Of members it is now expected that you train at least three weeks per month!! If you cannot satisfy this requirement, you must discuss this matter with me. The initiative for consultation lies with you!

There must be more respect towards teachers. Latecomers are not allowed to join training, unless dispensated by sensei. Members who didn’t pay contribution to the dojo cannot train!

We will keep attendance.

Renshinjuku is a kendo dojo where kendoka are offered the ability to train and to develop themselves. I want to do this with active members, not with sponsors; i.e.: members who only pay contribution, but do not train. If that leads to a small number of devoted attendants then so be it.

We will also give more attention to training forms for Yudansha.

For this I already have a program ready.

Think for yourself what your personal aim in kendo is this coming season and give note of it during training. For myself I have planned to teach more intensively, among other things by training more and to interfere less with the organization of our club. Therefore a number of tasks of the organization is delegated to members.

Inform yourself of our activities through the agenda on our website and decide in which you want to take part.

Anyway, I am completely ready for the coming season; my shinai have been sharpened and oiled; my hakama & keigogi washed and ironed and my bogu polished. I’m now ready to meet you at the other part of my shinai. GAMBATE!!!

 

With kind regards,

 

Bert Heeren sensei

Kendo 6 Dan Renshi[:nl]Beste Kenshi,

Het nieuwe kendo seizoen staat weer voor de deur!

Renshinjuku Amstelveen start vanaf respectievelijk dinsdag 5 september en zaterdag 9 september.

Check voor alle kendo activiteiten en de trainingsdagen/uren de agenda op onze website: https://renshinjuku.nl/?Taal=N

Voortgang en afspraken:

Het middenkader van onze dojo moet worden versterkt! Door veel/meer aandacht te geven aan kendoka met bogu kan en moet de kendo-kwaliteit bij onze kenshi aanzienlijk worden opgehoogd. Dit zal ik onder meer realiseren door de trainingen af te stemmen op traditionele trainingsvormen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder meer een borging van continuïteit. Onder meer in trainingsvormen en deelname aan trainingen. Van leden wordt nu verwacht dat je minimaal drie weken per maand traint!! Als je hier niet aan kunt voldoen moet je met mij overleggen.

Er moet meer respect komen voor lesgevers. Laatkomers kunnen niet meetrainen, tenzij dispensatie door een sensei. Leden met een betalingsachterstand (contributie) mogen niet trainen!

We zullen een attendance bij gaan houden.

Renshinjuku is een kendo dojo waar kendoka de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen en zichzelf te ontwikkelen. Dit wil ik met actieve leden en niet met donateurs; lees: leden die keurig contributie betalen, maar niet trainen. Dan maar liever een kleine club met veel enthousiastelingen….

We zullen ook meer aandacht gaan geven aan trainingsvormen voor Yudansha. Hiervoor heb ik al een programma gereed.

Denk voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is in kendo voor het komende seizoen en laat dit tijdens je training merken. Ikzelf heb me voorgenomen om intensiever te gaan lesgeven, onder andere door meer mee te trainen en minder te gaan bemoeien met de organisatie van onze club.

Een aantal taken van de organisatie zijn en worden gedelegeerd naar leden. Informeer jezelf goed vanuit de activiteiten agenda op onze website en maak keuzes waar je aan wilt deelnemen. Vanaf dit seizoen zullen we niet aan je gaan sleuren om uitvragen te doen, waar onze (Nederlandse) managers nauwelijks reactie op kregen.

Anyway, ik ben helemaal klaar voor het komende seizoen; m’n shinai zijn geslepen en geolied; m’n hakama & keigogi gewassen en gestreken en m’n bogu opgepoetst. Ik zie er nu al naar uit om jou aan de andere kant van mijn shinai te ontmoeten. GAMBATE!!!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Heeren sensei

Kendo 6 Dan Renshi[:]

Leave a Reply