From the NKR chairmanVan de NKR voorzitter

Beste Allemaal,

De activiteiten van de NKR voor het jaar 2012 zijn beëindigd. Er rest ons nu nog een korte periode van rust, waarvan we allemaal goed gebruik moeten maken. In het nieuwe jaar liggen alweer vele gebeurtenissen voor ons. Ik denk daarbij aan de Nieuwjaars training in Zwolle en de Ishido Cup wedstrijden in Utrecht.

U moet mij maar niet kwalijk nemen dat ik nu beken, trots te zijn op onze NKR. Een uitgangspunt van onze doelstellingen is, dat we moeten proberen een goede levenswijze te volgen. Daarbij kan iemand zich gelukkig prijzen wanneer hij of zij ook nog tijd heeft om op vrijwillige wijze het gemeenschappelijk welzijn belangeloos te dienen.

Binnen de NKR zijn talloze leden, die bezig zijn met allerlei werkzaamheden , zoals secretariaatswerk, het bijhouden van de boekhouding, het bijhouden van een graden administratie, lesgeven bij kendo, iaido en jodo. Vele van die werkzaamheden zijn erg tijdrovend en de betrokken leden kunnen er van overtuigd zijn, dat ik hen uitermate dankbaar ben voor hun inzet.

Ook het komende jaar gaan leden hun trainingen voortzetten voor de deelname aan Nederlandse en Europese kampioenschappen. Alhoewel we dit niet als top prioriteit beschouwen van onze training, eisen die trainingen grote inzet. Maar al te goed ken ik de mentale strijd, de gretigheid om goed te presteren. Ook de pijn die soms onvermijdelijk falen met zich mee kan brengen. Ik ben er echter van overtuigd, dat dit alles onszelf sterker zal maken en dat we beter bestand zullen worden tegen dagelijkse problemen.

Mag ik U nu vragen door te gaan met Uw werk voor onze NKR en vooral te beseffen dat we dit gezamenlijk moeten doen.

Ik wens u allemaal prettige feestdagen toe en een goed begin van 2013!! Tot ziens in het nieuwe jaar.

Hein Odinot,
Voorzitter.

Leave a Reply