Miyahara-sensei 5-danMiyahara-sensei 5-dan

We learned with great pleasure that our own Miyahara-sensei passed her fifth Dan exam last weekend. She has put in a lot of hard work over the past years!

Miyahara 5-danVol trots en plezier leerden wij dat onze Miyahara-sensei afgelopen weekend is geslaagd voor haar examen van de vijfde Dan. Ze heeft er de afgelopen jaren hard voor gewerkt!

Miyahara 5-dan

3 Comments

Leave a Reply