Season 2014-2015Seizoen 2014-2015

Dear Kenshi,

The new kendo season is on our doorstep! RSJ-dojo Amstelveen starts Tuesday, August 19th.

Please review the agenda on our website for all kendo activities and the training days/hours.

Progress and objectives:

I believe we must aim for a qualitative development through training with all kendoka. Follow the information on our site for activities such as participating in tournaments and seminars.

The Yudansha of our dojo must be reinforced! Through more attention to kendoka with bogu the kendo-quallity of our kenshi should be increased. I will realize this by coordinating the practice on traditional training forms. To achieve this I have a couple expectations. For example your guarantee for the continuation of your kendo training through training forms and participation in training. From members it is expected that they attend a minimum of three sessions per month!! If you cannot live up to this, you should discuss the matter with me. The initiative for this consultation lies with you.

In previous years Renshinjuku became more of a sport club. This should be changed back to a Budo-club!!

There should be more respect for teachers. Latecomers are not allowed to join in training unless dispensed by the sensei.

Renshinjuku is a kendo dojo where kendoka are given the possibility to come and train and develop their character. I want to do this with active members, not with sponsors; i.e.: members who only pay contribution, but do not come to the dojo for kendo practice. I would rather have a small club with many devotees….

We will also give more attention to training forms for Yudansha. For this I have already prepared a program.
Remind yourself of your personal aim this season in kendo and train accordingly.

For myself I have planned to teach more intensively, among other means by training more and to interfere less with the organization of our club. A number of tasks of the organization can be and are delegated to members.

Inform yourself on the activities you would like to take part in through the agenda on our website.

Anyway, I am entirely ready for the coming season; my shinai have been sharpened and oiled, my hakama and keigogi washed and brushed, and my bogu polished. I am now ready to meet you on the other end of my shinai.

GAMBATE!!!
Bert Heeren sensei
Renshi 6th dan kendo

Beste Kenshi,

Het nieuwe kendo seizoen staat weer voor de deur! RSJ-dojo Amstelveen start vanaf dinsdag 19 augustus.

Check voor alle kendo activiteiten en de trainingsdagen/uren de agenda op onze website.

Voortgang en afspraken:

Ik ben van mening dat we ons moeten richten op een kwalitatieve ontwikkeling in de training bij alle kendoka. Volg de info op onze site voor deelname aan activiteiten en ontwikkelpunten.

Het middenkader van onze dojo moet worden versterkt! Door veel/meer aandacht te geven aan kendoka met bogu kan en moet de kendo-kwaliteit bij onze kenshi aanzienlijk worden opgehoogd. Dit zal ik onder meer realiseren door de trainingen af te stemmen op traditionele trainingsvormen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder meer een borging van continuïteit. Onder meer in trainingsvormen en deelname aan trainingen. Van leden wordt nu verwacht dat je minimaal drie keer per maand traint!! Als je hier niet aan kunt voldoen moet je met mij overleggen. Het initiatief voor overleg ligt bij jou!

In de afgelopen jaren werd Renshinjuku meer een sportclub. Dit moet weer worden teruggebogen naar een Budo-club!!
Er moet meer respect komen voor hen die lesgeven. Laatkomers kunnen niet meetrainen, tenzij dispensatie door een sensei.

Renshinjuku is een kendo dojo waar kendoka de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen en zichzelf te ontwikkelen. Dit wil ik met actieve leden en niet met donateurs; lees: leden die keurig contributie betalen, maar niet trainen. Dan maar liever een kleine club met veel enthousiastelingen….

We zullen ook meer aandacht gaan geven aan trainingsvormen voor Yudansha. Hiervoor heb ik al een programma gereed.

Denk voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is in kendo voor het komende seizoen en laat dit tijdens je training merken. Ikzelf heb voorgenomen om intensiever te gaan lesgeven, onder andere door vaker mee te trainen en me minder te gaan bemoeien met de organisatie van onze club.

Een aantal taken van de organisatie zijn en worden gedelegeerd naar leden. Informeer jezelf goed vanuit de activiteitenagenda op onze website en maak keuzes waar je aan wilt deelnemen.

Anyway, ik ben weer helemaal klaar voor het komende seizoen; m’n shinai zijn geslepen en geolied; m’n hakama & keigogi gewassen en gestreken en m’n bogu opgepoetst. Ik zie er nu al naar uit om jou aan de andere kant van mijn shinai te ontmoeten.

GAMBATE!!!
Bert Heeren sensei
Renshi 6e dan kendo

Leave a Reply