Fumetsu Cup: RSJ duelFumetsu Cup: RSJ duel

Today’s Fumetsu Cup was closed with a Renshinjuku showdown!

Our own Zicarlo van Aalderen and Nick Kistemaker faced off in the day’s final fight, after their team members had already fought. In the end the team of d’Hont, Linnenbank and Kistemaker won the day, with Karnadi/Simic/van Aalderen taking second place.

With thanks to Peter Kistemaker for the photography (gallery over here).

De Fumetsu Cup is vandaag afgesloten met een Renshinjuku duel!

Onze eigen Zicarlo van Aalderen en Nick Kistemaker hadden een ‘face off’ in het laatste gevecht van de dag, nadat hun team leden al hadden gevochten. Uiteindelijk won het team van d’Hont, Linnenbank en Kistemaker, en wonnen Karnadi/Simic/van Aalderen de tweede plaats.

Met dank aan Peter Kistemaker voor de fotografie (galerij hier).

Leave a Reply