Attending CTsCT bezoek

Last week all NKR members received 2013’s first issue of “Zanshin“, the association’s magazine.

The annual report for 2012 is filled with a lot of interesting information and it also shows that our high ranking members have scored a lot of successes. In five out of the ten dutch competitions Renshinjuku ranked first place. In the sixth (Fumetsu Cup) one of our members was part of the winning team.

However, what should give some food for thought is our attendance at CTs (centrale training). Each year the NKR organizes five or six national level trainings that are visited by kendoka from all across the nation. CTs are tremendously fun and educational! Despite the fact that we claim to be one of the largest dojo, with ~70 active members, we only rank third in attendance numbers. Across five events, we only amounted to 28 participants (resp. 2, 4, 9, 3 and 10, the last being an exam day). Our friends from Museido (31) and Fumetsu (43) lead the pack.

All in all, the figures suggest that we could be much more active at CTs! At January’s training five folks from RSJ took part, which was better than last year. Let’s make the next training really count! On the 10th of March there’s the combined Kendo Kata training and ALV (annual members conference).

Speaking of the NKR: are you already a paying member? The NKR does so much for all of us kendoka and they can really use your help too! So if you’re not a member yet, please take the time to enroll. It’s only €60 a year.Vorige week viel 2013’s eerste nummer van “Zanshin” op de mat, het tijdschrift van de NKR.

Het jaarverslag van de technische commissie bevat veel interessante informatie en toont dat onze hoog geplaatste leden veel successen hebben behaald. In vijf van de tien Nederlandse competities stonden ze op de eerste plaats. En in een zesde (Fumetsu Cup) zat één van onze leden in het winnende team.

Echter, een andere statistiek waar we eens bij kunnen stilstaan is ons bezoek van de CTs (centrale training). Elk jaar organiseert de NKR vijf a zes training met deelnemers vanuit het hele land. Deze trainingen zijn enorm leuk en leerzaam! Maar ondanks het feit dat wij één van ‘slands grootste dojo zijn, met ~70 actieve leden, staan we maar op de derde plaats wat betreft bezoekersaantallen. Over vijf evenementen heen telden wij voor maar 28 deelnemers mee (resp. 2, 4, 9, 3 en 10 waarbij de laatste een examendag was). Onze vrienden van Museido (31) en Fumetsu (43) lopen voor op ons.

Al met al suggereren de cijfers dat we veel actiever zouden kunnen zijn op de CTs! In januari deden maar vijf van onze leden mee (beter dan vorig jaar). Laten we de volgende trainingen goed meedoen! Op 10 maart is er de volgende CT, een kata training gecombineerd met de ALV.

Sprekend van de NKR: ben je al betalend lid? De NKR regelt elk jaar weer enorm veel mooie evenementen voor de Nederlandse kendoka en ze kunnen onze hulp goed gebruiken! Ben je nog geen lid, schrijf je dan alsjeblieft in. Het kost maar €60 per jaar.

4 Comments

Leave a Reply