New commands in class?Nieuwe commando’s?

You may have noticed a small change during our seiretsu before and after class. When showing gratitude we used to hear the following two commands:

 • Sensei ni rei (先生に礼) Literally “thank your teacher“.
 • Otagai ni rei (御互いに礼) Literally “thank each other“. You thank your classmates.

You may notice that these have changed and thus we’re offering a short explanation here:

 • Sensei gata ni rei (先生方に礼) Literally “thank your teachers“, with “gata” being the honorific for a group of people. We still use the previous form if there’s only one teacher, but seeing how we now have multiple teachers you’ll often hear the new version.
 • Sougo ni rei (相互に礼) Literally “Show mutual thanks”. It’s quite the same as the previous command and seems like more of a grammatical and formal change.

Don’t forget! If you need help remembering all of the Japanese terms, we have a handy page with lots of study materials made by our own members!

 

 Het is je misschien opgevallen dat er een kleine verandering is geweest in onze seiretsu voor en na de les. Wanneer we onze dankbaarheid tonen hoorden we voorheen deze twee commando’s:

 • Sensei ni rei (先生に礼) Letterlijk “toon dank aan je leraar“.
 • Otagai ni rei (御互いに礼) Letterlijk “dank elkander“. Je bedankt je klasgenoten.

Bij deze een korte samenvatting van de veranderingen:

 • Sensei gata ni rei (先生方に礼) Letterlijk “toon dank aan je leraren“, waar “gata” de eerbiedige titel is voor een groep mensen. We gebruiken de enkelvoudige vorm nog steeds, wanneer er maar één leraar aanwezig is, maar je zult deze nieuwe vorm steeds vaker horen.
 • Sougo ni rei (相互に礼) Letterlijk “toon wederzijdse dank“. Eigenlijk het zelfde als voorheen, maar meer een grammaticale en formele wijziging.

En vergeet niet: als je hulp nodig hebt met al die Japanse termen, dan hebben wij een handige pagina met veel studiematerialen gemaakt door onze eigen leden!

RIP Holt-senseiRIP Holt-sensei

It is with great and deep sadness that I learned my friend and mentor of many years Holt Sensei has passed away,
having shared many adventures with Sensei Holt with his continued support, wise words of advice and encouragement in the development of Renshinjuku. I am eternally grateful for his guidance and companionship throughout the past 34 years.
I shall miss my friend and fellow Kendo practioner and offer my sincere condolences to his family and Mumeishi Kendo Club and throughout the global fellowship of Kendo as this has been a loss to us all.
He will be sadly missed.

Bert Heeren.Het is met grote droefheid dat ik leerde dat mijn oude vriend en meester Holt-sensei is overleden. We hebben samen veel avonturen beleeft en hij heeft mij jaren lang gesteund met wijze woorden en aanmoediging, ook ten tijde van de oprichting van Renshinjuku. Ik ben eeuwig dankbaar voor zijn begeleiding en vriendschap in de afgelopen 34 jaar. Ik zal mijn vriend en mede-kendoka missen en bied mijn oprechte deelneming aan zijn familie, aan Mumeishi Kendo Club en aan het wereldwijde kendo-genootschap. Dit is een groot verlies voor ons allen. Hij zal worden gemist.

Bert Heeren

Sayonara Kikuta-senseiSayonara Kikuta-sensei

This Saturday, the 10th, will be Kikuta-sensei’s last class with our group. He will be moving to another country because of his work. Please join us at the potluck meal, to thank him and give him your best wishes.

Aanstaande Zaterdag is Kikuta-sensei’s laatste les bij ons. Hij vertrekt naar een ander land in verband met zijn werk.

Kom alsjeblieft naar de potluck maaltijd om hem te bedanken en om afscheid te nemen :)

Buffet on 10/01/15Buffet op 10/01/15

To ring in the new year with friends, we’re organizing our traditional New Year’s buffet on January 10th.

The buffet is “pot luck”, so everybody please bring a nice meal to share. Please bring ‘normal’ foods as people often bring too many desserts ;)Om het nieuwe jaar met vrienden in te luiden organiseren wij wederom ons traditionele nieuwjaarsbuffet op tien Januari a.s.

Het buffet is “pot luck”, dus breng alsjeblieft een lekkere maaltijd mee om te delen.

NK Kendo resultsNK Kendo uitslagen

Last Sunday the dutch championships kendo were held. Unfortunately there were not enough youths to run the juniors tourney, so we’re hoping for next year. We did have a record-setting enrollment of 66 men and 11 ladies in the NK, so it turned out to be a long and exciting day!

NK Ladies:

1. Marije Wouters (Amsterdam Museido)
2. Fleur Smout (?)
3. Kiwa Miyahara (Amstelveen Renshinjuku)
3. Letisja Henderson (?)

NK Gentlemen:

1. Joeri van den Burgh (Rotterdam Fumetsu)
2. Ran Miyahara Amstelveen (Renshinjuku)
3. Makoto van der Woude (Amstelveen Renshinjuku)
3. Jouke van der Woude (Amstelveen Renshinjuku)Afgelopen zondag was het NK Kendo voor senioren en dames. Helaas waren er geen voldoende jeugdspelers voor een jeugdtoernooi, hopelijk volgend jaar weer wel. Het NK had wel dit jaar een record aantal deelnemers van 66 bij de senioren en 11 bij de dames, het was dus een lange en spannende dag.
De uitslagen bij het NK dames:

1. Marije Wouters (Amsterdam Museido)
2. Fleur Smout (?)
3. Kiwa Miyahara (Amstelveen Renshinjuku)
3. Letisja Henderson (?)

De uitslagen van het NK senioren:

1. Joeri van den Burgh (Rotterdam Fumetsu)
2. Ran Miyahara Amstelveen (Renshinjuku)
3. Makoto van der Woude (Amstelveen Renshinjuku)
3. Jouke van der Woude (Amstelveen Renshinjuku)

Better meals, better sportsEet beter, sport beter

image002

 

It is with many thanks to Heeren-sensei’s friend Diana Kortlevers that we offer you the following information and recipes. Unfortunately it’s only available in dutch.


Deze werkmap wordt u aangeboden door Diana Kortlevers van Praktijk gezond gewicht en gezonde voeding. Diana is een ervaren gewichtsconsulent en voedingscoach.

Met doeltreffende voedingsprogramma’s en activiteiten worden cliënten verleid tot gezond eetgedrag. Met als doel: gezonde voeding en beweging aantrekkelijk te maken.

Één van de problemen die ik tegenkom : “Wat mag je eten wanneer je meer sport dan normaal?

In deze werkmap worden praktische tips gedeeld om iedereen die graag gezond wil eten, zo goed mogelijk te begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat veel sporters te weinig koolhydraten eten en te vaak eiwitpreparaten nemen. Deze verandering in je voeding kan zorgen voor concentratie en prestatie verlies, met veel gevolgen voor jouw eigen sportprestaties.

image002

 

Met dank aan Heeren-sensei’s kennis Diana Kortlevers, bieden wij jullie de volgende informatieve folder en recepten aan.

 


Deze werkmap wordt u aangeboden door Diana Kortlevers van Praktijk gezond gewicht en gezonde voeding. Diana is een ervaren gewichtsconsulent en voedingscoach.

Met doeltreffende voedingsprogramma’s en activiteiten worden cliënten verleid tot gezond eetgedrag. Met als doel: gezonde voeding en beweging aantrekkelijk te maken.

Één van de problemen die ik tegenkom : “Wat mag je eten wanneer je meer sport dan normaal?

In deze werkmap worden praktische tips gedeeld om iedereen die graag gezond wil eten, zo goed mogelijk te begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat veel sporters te weinig koolhydraten eten en te vaak eiwitpreparaten nemen. Deze verandering in je voeding kan zorgen voor concentratie en prestatie verlies, met veel gevolgen voor jouw eigen sportprestaties.

Name for your zekkenNaam voor je zekken

Miyahara-sensei would like to remind you that, if you still need to figure out your name in kana for your zekken, that you may ask her for help. :)Miyahara-sensei wil jullie er graag aan herinneren dat, als je jouw naam nog in kana moet weten voor je zekken, dat je haar om hulp kan vragen.

Jr. Godo KeikokaiJr. Godo Keikokai

Dear All Kendo Friend

It is my wish to inform you about the 7th Junior Godo keikokai (Kendo) that will take place on 17th – 18th Jan 2015 in Brussels. We had 65 kids kendo-ka and 20 teachers from 4 countries and 8 kendo club in January 2012.

If you would like to take part in this event, please contact Bert Heeren-sensei.

Thank you and best regards.

jr-godo-keikokai-2015 (invitation PDF)Beste kendo vrienden.

We willen je graag attent maken op de 7e Junior Godo Keikokai (kendo) in Brussel. Zij vindt plaats op 17 en 18 januari.

In 2012 deden er 65 kinderen mee, met 20 leraren uit 4 landen en 8 dojo’s!

Heb je interesse in dit evenement, geef je dan op bij Bert Heeren-sensei.

jr-godo-keikokai-2015 (uitnodiging PDF)

 

Class summary 28/09Samenvatting les 28/09

In absence of Heeren-sensei, class was led by Kikuta-sensei.

As usual, class was opened with stretching, suburi, footwork practice and kihon. During the basic exercises and also during the more advanced training, Kikuta-sensei paid extra attention to the following topics.

Regarding fumikomi:

 • It was reiterated that one should not lift the right foot, but one should slide forwards close to the ground. Lifting your foot high, tells your opponent that you are making an attempt for men.
 • It was reiterated that one should lunge deeply, do not stop short with the right foot. Always attack from issoku-itto-maai, so step in if need be. Then make a long, deep thrust forward from the hips.
 • When you are in issoku-itto-maai, do not reposition your left foot when attacking. You are slowing yourself down tremendously. If you are in position, thrust forward from the left foot and trust that you were within the right maai. If you were not, next time you should either start a little closer or step in deeper with the right foot.

Regarding omote and ura:

 • We performed a number of exercises involving the omote and ura sides of the shinai. For explanations of the terms below, please refer to our article “Waza explained”.
 • We started out with osae men on omote side, as a continuation of our fumikomi exercises.
 • Sensei then discussed the matter that many kendoka will block your “standard” men attacks, by raising their shinai diagonally. This block however, opens one up to attacks through the ura side. Thus we practiced accordingly in three-man uchikomi geiko groups:
  • Osae men on omote
  • Osae men on ura
  • Seme to menura-men
  • Seme to men, ura-kote
  • Harai men on omote
  • Harai men on ura
  • Kote – Kaeshi kote
  • Kote – Kaeshi dou
  • Men-taiatari-dou, kote-men

After class, sensei reiterated Heeren-sensei‘s message from two weeks ago: the importance of correctly wearing your men.  It is not only for your own safety, it is also so one may properly use and guard the monomi: the looking-slit in the mengane. Sensei noticed a lot of people looking through other parts of the grill, too low or too high, which has two downsides. For starters the monomi is a weakness that should be guarded, and secondly you are lowering your field of vision by looking through a narrow part.Bij afwezigheid van Heeren-sensei, nam Kikuta-sensei vandaag de leiding over de les.

Zoals gebruikelijk werd de les geopend met rekken, suburi, voetenwerk oefeningen en kihon. Tijdens de basis- en gevorderde oefeningen besteedde Kikuta-sensei extra aandacht aan de volgende onderwerpen.

Betreffende fumikomi:

 • Er werd nogmaals nadruk gelegd op het punt dat men de rechter voet niet dient op te tillen, maar naar voren dient te laten glijden. Een opgetilde, rechter voet vertelt jouw tegenstander dat je een poging maakt om men te raken.
 • Er werd nogmaals nadruk gelegd op het punt dat men diep in dient te stappen en vooral niet de rechter voet te kort te laten bewegen. Val aan vanuit issoku-itto-maai, dus stap indien nodig wat in. Maak dan een lange, diepe stap, duwend vanuit de heupen.
 • Wanneer je in issoku-itto-maai bent, verplaats dan niet eerst je linker voet alvorens aan te vallen. Je vertraagt jezelf daar alleen maar mee. Ben je op de juiste afstand, duw je dan voorwaarts vanaf je linker voet en vertrouw er op dat je de afstand correct had ingeschat. Zat je fout, pas dan volgende keer je afstand aan, of de kracht waarmee je instapt.

Betreffende omote en ura:

 • We voerden een aantal oefeningen uit met betrekking tot de omote en ura zijden van de shinai. Voor uitleg over de termen hier onder verwijzen we naar ons artikel our article “Waza explained”.
 • We begonnen met osae men op omote, als een vervolg van onze fumikomi oefeningen.
 • Sensei besprak toen de kwestie van de wijze waarop veel kendoka een “standaard” men aanval pareren. In een reflex heffen zij hun shinai op, in een diagonale lijn. Deze manier van blokkeren leidt echter tot een opening aan de ura zijde. Aldus oefenden we de volgende technieken in drie-persoons uchikomi geiko groups:
  • Osae men op omote
  • Osae men op ura
  • Seme naar menura-men
  • Seme naar menura-kote
  • Harai men op omote
  • Harai men op ura
  • Kote – Kaeshi kote
  • Kote – Kaeshi dou
  • Men-taiatari-dou, kote-men

Na de les herhaalde sensei de boodschap die Heeren-sensei ons twee weken geleden ook meegaf: het belang van het juiste opzetten van je men. Dit is niet alleen nodig voor je eigen veiligheid, maar ook opdat je de monomi (de kijk-gleuf in de mengane) correct kan gebruiken en beschermen.  Sensei merkte tijdens de jigeiko rondes dat veel mensen te hoog of te laag kijken, in plaats van door de monomi. Dit heeft twee nadelen: ten eerste is de monomi een zwaktepunt, waar een aanval doorheen kan komen, ten tweede beperk je jouw eigen gezichtsveld.