New commands in class?Nieuwe commando’s?

You may have noticed a small change during our seiretsu before and after class. When showing gratitude we used to hear the following two commands:

  • Sensei ni rei (先生に礼) Literally “thank your teacher“.
  • Otagai ni rei (御互いに礼) Literally “thank each other“. You thank your classmates.

You may notice that these have changed and thus we’re offering a short explanation here:

  • Sensei gata ni rei (先生方に礼) Literally “thank your teachers“, with “gata” being the honorific for a group of people. We still use the previous form if there’s only one teacher, but seeing how we now have multiple teachers you’ll often hear the new version.
  • Sougo ni rei (相互に礼) Literally “Show mutual thanks”. It’s quite the same as the previous command and seems like more of a grammatical and formal change.

Don’t forget! If you need help remembering all of the Japanese terms, we have a handy page with lots of study materials made by our own members!

 

 Het is je misschien opgevallen dat er een kleine verandering is geweest in onze seiretsu voor en na de les. Wanneer we onze dankbaarheid tonen hoorden we voorheen deze twee commando’s:

  • Sensei ni rei (先生に礼) Letterlijk “toon dank aan je leraar“.
  • Otagai ni rei (御互いに礼) Letterlijk “dank elkander“. Je bedankt je klasgenoten.

Bij deze een korte samenvatting van de veranderingen:

  • Sensei gata ni rei (先生方に礼) Letterlijk “toon dank aan je leraren“, waar “gata” de eerbiedige titel is voor een groep mensen. We gebruiken de enkelvoudige vorm nog steeds, wanneer er maar één leraar aanwezig is, maar je zult deze nieuwe vorm steeds vaker horen.
  • Sougo ni rei (相互に礼) Letterlijk “toon wederzijdse dank“. Eigenlijk het zelfde als voorheen, maar meer een grammaticale en formele wijziging.

En vergeet niet: als je hulp nodig hebt met al die Japanse termen, dan hebben wij een handige pagina met veel studiematerialen gemaakt door onze eigen leden!

Leave a Reply