Bezoek van Sumi-sensei

In het weekend van 10 t/m 12 oktober wordt er door dojo Namikai een stage georganiseerd met Sumi-sensei (H8-dan). Dit is werkelijk een fantastische kans, om te trainen met een van Japan’s vooraanstaande kendo leraren van dit decennium.

 • Vrijdag 10 oktober inschrijven overnachtingen 1500 uur
 • Zaterdag 0930 tot 1700 uur trainen
 • Zondag 0930 tot 1630 uur trainen
 • De kosten zijn 135€ pp: 2x overnachtingen, 2x ontbijt, 2x lunch, 1x diner, 2x water in de sportzaal.

  Plaatsen zijn beperkt! Er worden maar 65 leerlingen geaccepteerd.

  Inschrijven en informatie gebeurt via de website van Namikai.

  Buffet feest: 6 Sept

  We vieren de opening van het seizoen 2014/15 met een groepstraining en een “potluck” diner. Doe mee aan de grote training met zo veel mogelijk van onze studenten en doe je daarna tegoed aan een lekkere maaltijd.

  Het feest is op zaterdag 6 september, om 1800 uur (na de training).

  We vragen iedereen een gerecht mee te nemen om te delen met anderen. Onze leraren zorgen voor het drinken. Neem alsjeblieft “gewoon” eten mee, zodat we niet alleen toetjes hebben ;)

  Seizoen 2014-2015

  Beste Kenshi,

  Het nieuwe kendo seizoen staat weer voor de deur! RSJ-dojo Amstelveen start vanaf dinsdag 19 augustus.

  Check voor alle kendo activiteiten en de trainingsdagen/uren de agenda op onze website.

  Voortgang en afspraken:

  Ik ben van mening dat we ons moeten richten op een kwalitatieve ontwikkeling in de training bij alle kendoka. Volg de info op onze site voor deelname aan activiteiten en ontwikkelpunten.

  Het middenkader van onze dojo moet worden versterkt! Door veel/meer aandacht te geven aan kendoka met bogu kan en moet de kendo-kwaliteit bij onze kenshi aanzienlijk worden opgehoogd. Dit zal ik onder meer realiseren door de trainingen af te stemmen op traditionele trainingsvormen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder meer een borging van continuïteit. Onder meer in trainingsvormen en deelname aan trainingen. Van leden wordt nu verwacht dat je minimaal drie keer per maand traint!! Als je hier niet aan kunt voldoen moet je met mij overleggen. Het initiatief voor overleg ligt bij jou!

  In de afgelopen jaren werd Renshinjuku meer een sportclub. Dit moet weer worden teruggebogen naar een Budo-club!!
  Er moet meer respect komen voor hen die lesgeven. Laatkomers kunnen niet meetrainen, tenzij dispensatie door een sensei.

  Renshinjuku is een kendo dojo waar kendoka de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen en zichzelf te ontwikkelen. Dit wil ik met actieve leden en niet met donateurs; lees: leden die keurig contributie betalen, maar niet trainen. Dan maar liever een kleine club met veel enthousiastelingen….

  We zullen ook meer aandacht gaan geven aan trainingsvormen voor Yudansha. Hiervoor heb ik al een programma gereed.

  Denk voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is in kendo voor het komende seizoen en laat dit tijdens je training merken. Ikzelf heb voorgenomen om intensiever te gaan lesgeven, onder andere door vaker mee te trainen en me minder te gaan bemoeien met de organisatie van onze club.

  Een aantal taken van de organisatie zijn en worden gedelegeerd naar leden. Informeer jezelf goed vanuit de activiteitenagenda op onze website en maak keuzes waar je aan wilt deelnemen.

  Anyway, ik ben weer helemaal klaar voor het komende seizoen; m’n shinai zijn geslepen en geolied; m’n hakama & keigogi gewassen en gestreken en m’n bogu opgepoetst. Ik zie er nu al naar uit om jou aan de andere kant van mijn shinai te ontmoeten.

  GAMBATE!!!
  Bert Heeren sensei
  Renshi 6e dan kendo

  Inoue-sensei over kata

  Op Zaterdag 2 Augustus j.l. werd de derde Kendo World Keiko-kai gehouden in Tokyo. H8-dan Inoue Yoshihiko-sensei sprak daar de leerlingen toe over de ware betekenis van de Nihon Kendo Kata, gevolgd door een demonstratie door twee van zijn leerlingen. De lezing was gebaseerd op een artikel dat Inoue-sensei heeft geschreven voor Kendo Nihon, te verschijnen in September 2014. Hier onder treft men een vertaling van de handout die tijdens de Keiko-kai aan de deelnemers is uitgereikt. Deze vertaling is met toestemming van Kendo World tot stand gekomen.

  De ware betekenis van het leren van de Nihon Kendo Kata

  (Inoue Yoshihiko Kendo Hanshi 8-dan, Kendo Nihon Sept. 2014)

  Inoue-sensei vertelt over de ware betekenis van de Nihon Kendo Kata. (C) Kendo World, 2014.

  Inoue-sensei vertelt over de ware betekenis van de Nihon Kendo Kata. (C) Kendo World, 2014.

  De wens om NIET te doden
  Het hedendaagse Japan is zo gewend geraakt aan vrede, dat men nauwelijks nog de tijd neemt om over sterfelijkheid te peinzen. Ik hoop dat mensen de onherroepelijkheid van de dood leren herkennen door de Kendo Kata. Wanneer een kendoka tot dit inzicht komt zullen zijn Kata ’tot leven’ komen. Ippon-me is in essentie kenjutsu (technieken om te doden middels het zwaard). Sanbon-me stelt kendo voor (de Weg van het zwaard). Nihon-me ligt ergens tussen beide extremen.

  “Chi-jin-yu” is de fundamentele filosofie van kendo. “Chi” verwijst naar wijsheid, of naar het vellen van het juiste oordeel. “Jin” betekent goedertieren, vriendelijkheid of het in overweging nemen van de belangen van anderen. “Yu” verwijst naar de moed om te handelen.

  Ippon-me: Het verkrijgen van de vaardigheden om een vijand in één slag te doden. Nihon-me: het ontwapenen van de vijand zonder hem te doden. Sanbom-me: erkenning van de vreugde om te leven. Het beheersen van de vijand met een superieure aanwezigheid, maar zonder een druppel bloed te spillen. Daarna, het voelen van de vreugde om te leven en beide strijders keren ongekwetst terug. Dit is het ultieme doel in kendo.

  De ‘authoriteit van de kensen’ leren kennen door Kendo Kata
  Het belangrijkste in kendo is het peilen van de tegenstander en het uitoefenen van druk (seme) op hem met de kensen. Zonder de kensen te gebruiken om druk uit te oefenen zou kendo uiteenvallen tot niets meer dan mensen die elkaar met stokken slaan. Het toepassen van seme met de kensen stelt de beoefenaar ook in staat om juiste maai te meten.

  Het leren van een correcte Keiko instelling door Kendo Kata

  Tegenwoordig legt men bij keiko vaak de nadruk op het winnen of het verliezen. Hoe verzadigd men van geestelijke kracht is, is nagenoeg irrelevant geworden. In shiai strijdt men om winnaars en verliezers te bepalen, terwijl keiko is bedoeld voor de verbetering van beide deelnemers. Het is belangrijk dat beide zijden met volle geesteskracht deelnemen aan keiko. Als je dit kan bereiken, dan zal een partij van 2 of 3 minuten uitputtend zijn, net als in vervlogen tijden. Tegenwoordig houden mensen, tenzij de opdracht anders luidt, keiko van 10~15 minuten. Ze oefenen om elkaar te verslaan en slaan weinig acht op het doel van wederzijdse verbetering. Dit is precies het soort keiko houding dat te verbeteren is door het oefenen van kendo kata.

  Aandachtspunten voor Enbu en Keiko – verschillen naargelang van niveau

  Tegen beginners zal de instructeur (uchidachi) in itto-ryu “het laten lijken alsof hij toe zal slaan, maar hij zal verzekeren mis te slaan”. Tegen ervaren leerlingen zal hij “het laten lijken alsof hij toe zal slaan, maar hij zal net op tijd stoppen”. Tegen vergevorderde kendoka zal hij “het doen lijken alsof hij toe zal slaan en dat ook werkelijk doen”.

  In Kendo Kata tonen de meeste Uchidachi niet voldoende zanshin. Zodra zij “yaaa!” hebben geroepen is het voor hen afgelopen. Maar onthoud: een persoon sterft niet meteen nadat hij is gesneden of doorkliefd. In de tijd dat ik als cipier bij de galgen werkte zag ik vaak dat het lichaam van de geëxecuteerde nog een tijd door bewoog, zelfs nadat de persoon het bewustzijn had verloren. Er is niets angstaanjagender dan dit. Het aspect van zanshin dat een begrip van het sterven bevat ontbreekt bij velen.

  Kendo Kata die vooroorloogse en naoorloogse kendo verbinden

  Hoewel het naoorloogse kendo als een compleet nieuw iets is herschapen na een periode van gedwongen onthouding, kan men nog steeds stukken van het oude kendo terugvinden in de kendo kata. Als de Kendo Kata worden verwaarloosd bestaat de gerede mogelijkheid dat kendo zal vervallen naar een om-en-om spelletje van tikkertje met shinai [waarbij zijn oorsprong en de theoretische achtergronden compleet worden vergeten]. In Sanbon-me is het doelwit een steek naar de solar-plexus, wat in het moderne kendo geen geldig doel is. Echter, Sanbon-me representeert het ware kendo. Het zwaard raakt het lichaam van de tegenstander op geen enkele manier en er wordt geen bloed vergoten. Zowel Shidachi als Uchidachi verlaten het gevecht zonder kleerscheuren. Uiteindelijk overwint Shidachi Uchidachi met de hoogste vorm van overvalling genaamd “kurai-zeme” waarbij de tegenstander wordt bedwongen door de kracht van de geest en de aanwezigheid. De overwonnene erkent zijn verlies en voelt vreugde omdat hij mag doorgaan met leven. Om niet te sterven, maar om door te leven – het belang van leven wordt hier duidelijk. Dit is de belangrijkste reden waarom “kenjutsu” is hernoemd naar “kendo” – een Weg van leven, in tegenstelling tot technieken om te doden.

  Afsplitsing Almere

  KendoAlmere

  Het zat er al een tijdje aan te komen, maar per deze zomer splitst de Almeerse dojo zich af van Renshinjuku kendo dojo. Zij zullen hun activiteiten voortzetten onder hun eigen banier: Kendo Almere.

  We wensen Loyer-sensei en zijn assistenten veel succes. We hopen van harte dat we de Almeerse studenten op veel toernooien mogen bevechten!

  Wat betreft de praktische aspecten: als het goed is hebben de sensei van beide scholen er voor gezorgd dat de nodige mensen bij Renshinjuku zijn uitgeschreven als lid. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met één van hen op.

  Sayonara party

  Volgende zaterdag, de 21e Juni, is het helaas tijd om afscheid te nemen van de familie Goto. Ze vertrekken uit Nederland.

  Na de training zullen we met z’n allen een drankje en een hapje nuttigen. Doe je mee?

  Kendo kata boek

  Het doet me groot plezier om de publicatie van een nagelnieuw, nederlandstalig kendo boek aan te kondigen.

  “Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza” is een vertaling van Stephen Quinlan-sensei‘s boek over zowel de traditionele kendo kata en de moderne set waza oefeningen met bokuto.

  Het boek bespreekt onder andere:
  * Het belang van de uchidachi-shidachi relatie.
  * Kata conventies en formaliteiten.
  * Alle kata, in detail en met extra aandachtspunten.
  * Alle kihon bokuto waza, in detail en met extra aandachtspunten.
  * De achterliggende principes (riai) van de kata, de technische, filosofische en religieuze achtergrond.

  Het boek is per direct beschikbaar! Als gratis PDF ebook, of voor €8 als softcover.