Class summary 28/09Samenvatting les 28/09

In absence of Heeren-sensei, class was led by Kikuta-sensei.

As usual, class was opened with stretching, suburi, footwork practice and kihon. During the basic exercises and also during the more advanced training, Kikuta-sensei paid extra attention to the following topics.

Regarding fumikomi:

 • It was reiterated that one should not lift the right foot, but one should slide forwards close to the ground. Lifting your foot high, tells your opponent that you are making an attempt for men.
 • It was reiterated that one should lunge deeply, do not stop short with the right foot. Always attack from issoku-itto-maai, so step in if need be. Then make a long, deep thrust forward from the hips.
 • When you are in issoku-itto-maai, do not reposition your left foot when attacking. You are slowing yourself down tremendously. If you are in position, thrust forward from the left foot and trust that you were within the right maai. If you were not, next time you should either start a little closer or step in deeper with the right foot.

Regarding omote and ura:

 • We performed a number of exercises involving the omote and ura sides of the shinai. For explanations of the terms below, please refer to our article “Waza explained”.
 • We started out with osae men on omote side, as a continuation of our fumikomi exercises.
 • Sensei then discussed the matter that many kendoka will block your “standard” men attacks, by raising their shinai diagonally. This block however, opens one up to attacks through the ura side. Thus we practiced accordingly in three-man uchikomi geiko groups:
  • Osae men on omote
  • Osae men on ura
  • Seme to menura-men
  • Seme to men, ura-kote
  • Harai men on omote
  • Harai men on ura
  • Kote – Kaeshi kote
  • Kote – Kaeshi dou
  • Men-taiatari-dou, kote-men

After class, sensei reiterated Heeren-sensei‘s message from two weeks ago: the importance of correctly wearing your men.  It is not only for your own safety, it is also so one may properly use and guard the monomi: the looking-slit in the mengane. Sensei noticed a lot of people looking through other parts of the grill, too low or too high, which has two downsides. For starters the monomi is a weakness that should be guarded, and secondly you are lowering your field of vision by looking through a narrow part.Bij afwezigheid van Heeren-sensei, nam Kikuta-sensei vandaag de leiding over de les.

Zoals gebruikelijk werd de les geopend met rekken, suburi, voetenwerk oefeningen en kihon. Tijdens de basis- en gevorderde oefeningen besteedde Kikuta-sensei extra aandacht aan de volgende onderwerpen.

Betreffende fumikomi:

 • Er werd nogmaals nadruk gelegd op het punt dat men de rechter voet niet dient op te tillen, maar naar voren dient te laten glijden. Een opgetilde, rechter voet vertelt jouw tegenstander dat je een poging maakt om men te raken.
 • Er werd nogmaals nadruk gelegd op het punt dat men diep in dient te stappen en vooral niet de rechter voet te kort te laten bewegen. Val aan vanuit issoku-itto-maai, dus stap indien nodig wat in. Maak dan een lange, diepe stap, duwend vanuit de heupen.
 • Wanneer je in issoku-itto-maai bent, verplaats dan niet eerst je linker voet alvorens aan te vallen. Je vertraagt jezelf daar alleen maar mee. Ben je op de juiste afstand, duw je dan voorwaarts vanaf je linker voet en vertrouw er op dat je de afstand correct had ingeschat. Zat je fout, pas dan volgende keer je afstand aan, of de kracht waarmee je instapt.

Betreffende omote en ura:

 • We voerden een aantal oefeningen uit met betrekking tot de omote en ura zijden van de shinai. Voor uitleg over de termen hier onder verwijzen we naar ons artikel our article “Waza explained”.
 • We begonnen met osae men op omote, als een vervolg van onze fumikomi oefeningen.
 • Sensei besprak toen de kwestie van de wijze waarop veel kendoka een “standaard” men aanval pareren. In een reflex heffen zij hun shinai op, in een diagonale lijn. Deze manier van blokkeren leidt echter tot een opening aan de ura zijde. Aldus oefenden we de volgende technieken in drie-persoons uchikomi geiko groups:
  • Osae men op omote
  • Osae men op ura
  • Seme naar menura-men
  • Seme naar menura-kote
  • Harai men op omote
  • Harai men op ura
  • Kote – Kaeshi kote
  • Kote – Kaeshi dou
  • Men-taiatari-dou, kote-men

Na de les herhaalde sensei de boodschap die Heeren-sensei ons twee weken geleden ook meegaf: het belang van het juiste opzetten van je men. Dit is niet alleen nodig voor je eigen veiligheid, maar ook opdat je de monomi (de kijk-gleuf in de mengane) correct kan gebruiken en beschermen.  Sensei merkte tijdens de jigeiko rondes dat veel mensen te hoog of te laag kijken, in plaats van door de monomi. Dit heeft twee nadelen: ten eerste is de monomi een zwaktepunt, waar een aanval doorheen kan komen, ten tweede beperk je jouw eigen gezichtsveld.

Leave a Reply