Winter seminar BelgiumWinter seminar België

We’re all familiar with the seminars organized by our dutch, national kendo federation. But our southern friends from Belgium also know a thing or two! In december they’re setting up five awesome days or learning in Brussels!

All details can be found over here, including official website links.

Niet alleen de Nederlandse kendo bond organiseert seminar, ook onze vrienden in België weten van aanpakken! Vijf fantastisch leerzame dagen in Brussel!

Alle event details tref je hier, inclusief links naar de officiële website.

NK Kendo 2012NK Kendo 2012

Dear Renshinjuku members,

On the 4th of November the dutch, national championships will be held in Vlaardingen. Individual competitions for ladies, gentlemen and children for all levels will be held.

If you would like to compete, please contact Heeren-sensei so he can submit our dojo‘s entries to the NKR. The deadline for your email to Heeren-sensei is 30 October 20:00.

More details about the event can be found here.Beste Renshinjuku leden,

Op 4 November a.s. worden de Nederlandse kampioenschappen kendo gehouden in Vlaardingen. Wedstrijden voor individuele deelnemers (heren, dames en kinderen) zijn open voor alle niveaus.

Wil je deelnemen, stuur dan een mail naar Heeren-sensei zodat hij namens onze dojo de inschrijvingen kan sturen naar de NKR. De deadline voor jouw mail is 30 Oktober 20:00.

Meer details over het NK Kendo vind je hier.

Centrale trainingCentrale training

Our sensei heartily recommend that all of our members attend the upcoming Centrale Training in Amsterdam.

At Centrale Training all NKR members are welcome to join in the communal training. Attendance is varied, with kendoka from many dutch dojo joining in. This weekend’s CT includes a chance for beginners without bogu to join in!

So come one, come all! If you’re missing out on CT, you’re missing out on valuable experience!

The Centrale Training is of course included in our calendar and includes relevant details such as the address and times.Onze sensei raden alle leden van Renshinjuku van harte aan om naar de Centrale Training in Amsterdam te gaan.

Tijdens de CT zijn alle NKR leden welkom om deel te nemen aan de gemeenschappelijke oefening. De deelnemers komen van alle Nederlandse dojo, dus er is veel variatie. Dit weekend mogen ook beginners zonder bogu meedoen!

Dus kom allemaal! Mis je een CT, dan mis je een waardevolle ervaring!

Vanzelfsprekend is de Centrale Training in onze kalender opgenomen, met relevante details als tijd en plaats.

 

Lexicon: keikoWoordenschat: keiko

For many of our new members, all the Japanese terms used in class can be confusing. From my own experience I know it’s taken me months to get to know most of the common terms. Of course students can find help in the glossary compiled by our teachers, but at times a bit of extra explanation may be helpful.

We’ll start off this series of lexicon posts with the types of keiko.

The word keiko itself means “practice”, “study” or “training” and consists of two kanji, 稽 (kei, to think/consider) 古 (ko, old). One could say that everything we do in the dojo is keiko.

 • Jigeiko (地稽古) Often called “free practice”, jigeiko allows you to practice any technique you would like. The kanji 地 has many different meanings, though in this case “real life” or “true nature” would be the closest meanings to apply. In jigeiko one does not think in terms of “winning”, it’s not a true fight. Instead, both kendoka work together to get the most out of the day’s practice.
 • Sogo renshu (総合練習) At Renshinjuku, sogo renshu is a type of jigeiko that is often suggested to students. Sogo (総合) stands for “integration”, or “putting together”. By practicing the techniques studied earlier in class you may attempt to integrate them into your own kendo.
 • Shiai geiko (試合稽古) A shiai (試合) is a match, a competition. Thus this type of geiko is meant to closely match shiai conditions: instead of practicing techniques, students attempt to win while at the same time not losing. This sets it apart from all other types of keiko, where you never worry about losing. In shiai geiko all normal competition rules apply.
 • Uchikomi geiko (打ち込み稽古) An exercise performed in pairs, motodachi will show openings for kakarite to attack. The goal is to improve both your technique, your footwork, sense of maai and your zanshin. Two readings of the kanji 打ち込み seem relevant: “put your heart into” and “invasion/drive into”. Regarded separately the uchi is conjugated of utsu (打つ, to strike/hit) and komi is conjugated of komu (込む, to go into). In a recent class, Heeren-sensei and Kiwa-sempaidemonstrated the use of seme techniques in uchikomi geiko.
 • Kakari geiko (懸かり稽古) While the kanji 懸かり have multiple readings, in this case “attack” would seem appropriate. Also, the verb kakaru (懸かる) can also be read as “to deal with”, which is apt as in kakari geiko it is your goal to break through your trainer’s defense. Sensei will not show openings, instead sensei will only allow strikes that are correct to connect and will fend off everything else. You must go all-out, while ensuring that your technique is correct. If your technique is sloppy, you will not be allowed to hit your partner.
 • Mitori geiko (見取り稽古) Believe it or not, but simply watching class from the sidelines has its own name. Do not be deceived! There is a difference between watching and observing, because by truly paying attention to your fellow students you can learn a lot! Also, the verb mitoru (見取る) means “to understand”.
 • Kata geiko (型稽古) The kanji 型 stands for a mold, e.g. something used to re-create in a standardized shape or form. In kata practice, we learn certain essentials of kendo by reproducing predetermined choreography. Each kata focuses on one or more important things to learn.
 • Mawari geiko (回り稽古) Mawari is literally “rotation” or “circulation”. Exercises performed with two people, for a set amount of time or strikes after which one rotates towards the next partner. This occurs in our dojo, when all students line up in two rows across from each other. After each short practice the lines move one position and you meet another partner.
 • Enjin geiko (円陣稽古) Everyone forms a circle (enjin) around one kendoka in the center. Either the center kendoka fights everybody in turn (often occurs on special occasions), or with every quick fight the winner stays in the center while the loser is sent away.
 • Moushiai geiko (申し合い稽古) A type of enjin geiko, where the winner picks the next person to practice with.

With many thanks to Zicarlo for advising on the additional meaning of various kanji.

Voor veel nieuwe kendoka kunnen al die Japanese termen maar verwarrend zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat het maanden kan duren voor je de meest gebruikelijke termen correct kent. Natuurlijk is de woordenlijst die onze leraren hebben opgesteld erg handig, maar soms is wat extra uitleg handig.

We beginnen deze serie van “woordenschat” artikelen met de verschillende soorten keiko.

Het woord keiko zelf betekent “oefenen”, “studeren” of “trainen” en bestaat uit twee kanji: 稽 (kei, denken/beschouwen) 古 (ko, oud). Je zou kunnen zeggen dat alles wat wij in de dojo doen keiko is.

 • Jigeiko (地稽古) Word vaak “vrij oefenen” genoemd en stelt je in staat om technieken naar keuze te oefenen. De kanji 地 heeft meerdere betekenissen, maar in dit geval zijn “ware natuur” en “levensecht” denk ik de meest toepasselijke. In jigeiko gaat het niet om het winnen, het is geen gevecht. Beide kendoka werken samen om het beste uit hun training te halen.
 • Sogo renshu (総合練習) Bij Renshinjuku is sogo renshu een vorm van jigeiko die vaak wordt benadrukt. Sogo (総合) staat voor “integratie” or “samenstellen”. Door technieken uit de les van die dag te oefenen kan je ze eigen maken en een plek geven in jouw kendo.
 • Shiai geiko (試合稽古) Een shiai (試合) is een wedstrijd. Dit soort geiko is gericht op het simuleren van shiai situaties: het gaat niet meer om oefening, maar om het scoren van punten. Er ligt een grote nadruk op verdediging, afweer, seme en scoren.
 • Uchikomi geiko (打ち込み稽古) Een oefening waarbij motodachi openingen toont die moeten worden aangevallen. Het doel is om je technieken, voetenwerk, gevoel voor maai en je zanshin te verbeteren. Twee betekenissen van 打ち込み lijken relevant: “je beste geven” en “iets er in drijven / invasie”. Apart bekeken is uchi een vervoeging van utsu (打つ, slaan/raken) en is komi een vervoeging van komu (込む, ergens in gaan). In een recente les demonstreerden Heeren-sensei en Kiwa-sempai het nut van seme technieken in uchikomi geiko.
 • Kakari geiko (懸かり稽古) De kanji 懸かり hebben meerdere betekenissen, hoewel “aanval” het meest toepasselijk lijkt.  Ook het werkwoord kakaru (懸かる), “omgaan met”, is toepasselijk want in kakari geiko is het jouw doel om door de leraar zijn verdediging te breken. Sensei toont geen openingen en staat je alleen toe hem te raken wanneer jouw aanval correct is. Alle andere slagen worden afgeweerd of genegeerd. Is je techniek slecht, dan zal je niet kunnen slaan.
 • Mitori geiko (見取り稽古) Geloof het of niet, maar zelfs ‘bankzitten’ heeft een eigen naam. Maar laat je niet voor de gek houden! Er is een verschil tussen kijken en observeren, want van het bestuderen van je klasgenoten kan je heel veel leren. Het werkwoord mitoru (見取る) betekent dan ook “begrijpen”.
 • Kata geiko (型稽古) De kanji 型 staat voor “matrijs”, een werktuig om reproducties te maken van een standaard vorm. In kata leren we essentiële kendo lessen door choreografieën te herhalen. Elke kata richt zich op het aanleren van één of meerdere belangrijke lessen.
 • Mawari geiko (回り稽古) Mawari betekent letterlijk “rotatie” of “circulatie”. Oefeningen worden met twee personen uitgevoerd en na een bepaalde tijd of aantal slagen wisselt men. In de dojo zie je dit terug in de oefeningen waar twee rijen mensen tegenover elkander staan en steeds een plekje opschuiven.
 • Enjin geiko (円陣稽古) Iedereen vormt een cirkel (enjin) rond een kendoka in het midden. Op speciale gelegenheden vecht de middelste kendoka om de beurt tegen alle anderen; een ware uitputtingsslag. Anders zie je vaak dat de winnaar van een gevecht in het midden blijft en de verliezer uir de cirkel gaat. Zo blijft de sterkste over.
 • Moushiai geiko (申し合い稽古) Een soort enjin geiko waarbij de winnaar steeds zijn volgende tegenstander kiest.

Met dank aan Zicarlo voor uitleg van de verdere betekenis van verschillende kanji.

Summary of class 1, 13/10Samenvatting les 1, 13/10

This summary is for the morning session in Almere.

Today started with a pleasant surprise: Hillen has returned to join Loyer-sensei and Kris-fukushou in teaching us. We also had a lovely, large group of 21 today with two fresh faces and four guys still working their way to wearing a uniform. With eight or nine guys in bogu it might not be much, but for Almere that’s a decent show :)

After kata practice and warming up we quickly proceeded with kihon practice. Loyer-sensei took the newbies aside for the basics, while the beginners practiced men, kote-men and kote-men-do on motodachi in bogu. It gives me great pleasure to see that, in mawari geiko, the fundamentals of reiho are now falling into place. Beginners and advanced folks alike take the apropriate approach: bow (onegai shimasu), step into kamae, do your exercise, back into kamae, sheathe your shinai and step back, bow, then bow again when everybody’s done (arigatou gozaimashita) and kotai towards the next partner.

The beginners then joined Ton-sensei with the newbies for further kihon training, while those in bogu proceeded with waza. Chiisai kote-men, kote kote-men, men debana-kote, men hiki-men ai-men and men kaeshi-do. Each of these exercises was performed two or three times and in between were one-minute rounds of jigeiko to further practice.

In all these exercises, Kris-fukushou reminded us of the importance of building tension, of proper footwork and of feeling the proper distance and chance to make your strike. Try to use different approaches in stepping in: sometimes edge your way in sneakily, sometimes boldly step and strike. In debana-kote don’t simply step aside, but first step in when striking; then move aside. In both debana-kote and hiki-men keep your movements tiny, else you are simply too slow. With all these exercises it is imperative that motodachi give his best attack! Without a proper chiisai-men, you cannot practice a proper kaeshi-do! So don’t just try and whack something, make it your best strike!

Class was closed with three rounds of uchikomi geiko (third round was kakari geiko for those in bogu). Everyone was pitted against Kris-fukushou, Hillen-sensei, Raoul-sempai and Charl-sempai.

At the end of class all three teachers had some closing remarks.

 • Ton-sensei was amazed by how winded and tired a lot of people seemed in the last rounds of uchikomi geiko. Class wasn’t too heavy and people didn’t seem to be sweating too much. So why was everybody acting so tired? He also remarked that everybody’s footwork went to pieces during these rounds.
 • Hillen-sensei remarked how much his wrist and head were hurting: a lot of people are striking with strength instead of speed. You shouldn’t be acting like lumberjacks! Snapping and striking, instead of slamming and shoving.
 • He also thought that people were under the impression that uchikomi geiko needs to be hurried, especially when they have to do it in one breath. People started getting very sloppy! Instead, while it seems weird, you should be taking your time! By being more efficient and “clean”, you are wasting less strength and breath.
 • Kris-fukushou agreed with Hillen: people are lumberjacking! People are relying on their right arms and using strength. Instead, one ought to be using the speed in their left wrist and lower arm to make the “snap”.

Deze samenvatting is voor de ochtendsessie in Almere.

De dag begon met een prettige verrassing: Hillen is terug om samen met Loyer-sensei en Kris-fukushou ons te onderwijzen. Voor ons doen was de groep lekker groot, met 21 man (2 nieuwelingen) waarvan negen in bogu.

Na onze kata oefeningen en de warming up begonnen we meteen met kihon oefeningen. Loyer-sensei nam de ‘newbies’ terzijde voor de beginselen, terwijl de beginners men, kote-men en kote-men-do oefenden met motodachi in bogu. Het deed me groot plezier om te zien dat tijdens de mawari geiko iedereen, beginners en ervaren mensen, goede reiho vertoonden: buig (onegai shimasu), stap in kamae, doe de oefening, terug in kamae, osameto en stap terug, buig en buig opnieuw wanneer iedereen klaar is (arigatou gozaimashita).

De beginners voegden zich na deze oefeningen bij Ton-sensei voor verdere kihon training, terwijl de mensen in bogu waza oefeningen deden. Chiisai kote-men, kote kote-men, men debana-kote, men hiki-men ai-men en men kaeshi-do. Elk van deze oefeningen werd twee tot drie keer herhaald, met tussendoor steeds één minuut jigeiko.

Bij al deze oefeningen herinnerde Kris-fukushou ons aan het belang van het opbouwen van spanning, van correct voetenwerk en van het voelen van afstand en de kans om toe te slaan. Probeer verschillende aanpakken voor het binnendringen: de ene keer kom je langzaam ongemerkt dichterbij, de andere stap je in één keer moedig naar binnen voor je slag. In debana-kote stap je niet zomaar aan de kant, bij je slag ga je naar voren en toon je nadien zanshin. Houd bij alle technieken je bewegingen klein, anders ben je simpelweg te langzaam. Met alle oefeningen is het van het grootste belang dat motodachi zijn beste aanval doet! Zonder goede chiisai-men kan je geen kaeshi-do oefenen. Dus sla niet maar wat, maak het je beste aanval!

De les werd afgerond met drie rondes uchikomi geiko (derde ronde was kakari geiko voor hen in bogu). Men nam het op tegen Kris-fukushou, Hillen-sensei, Raoul-sempai en Charl-sempai.

In de afsluiting hadden de leraren nog opmerkingen:

 • Ton-sensei was verbaasd over hoe buiten adem en uitgeput sommige mensen er uit zagen in de rondes uchikomi geiko. De les was niet zo zwaar geweest en hij zag geen bakken zweet, dus waarom deed iedereen zo moe? Hij merkte ook op dat in deze rondes ieders voetenwerk volledig aan stukken ging.
 • Hillen-sensei merkt op hoe erg zijn pols en hoofd pijn doen: veel mensen slaan met kracht in plaats van snelheid. We zijn niet aan het houthakken! Zweepslagen in plaats van mokerslagen, dat is wat we willen.
 • Hij meende tevens dat mensen in de veronderstelling zijn dat uchikomi geiko snel en gehaast moet zijn, helemaal wanneer men wordt geacht het in één adem te doen. Men werd slordig! In plaats daar van is het juist de bedoeling dat je rustiger wordt. Door efficiëntere bewegingen te gebruiken verspil je minder adem en energie.
 • Kris-fukushou was het eens met Hillen: houthakkers. Mensen vertrouwen op kracht uit de rechter arm, maar we willen juist snelheid uit de linker pols en onderarm.

Exhibit “Samurai”Tentoonstelling “Samurai”

From this month onward into spring, Wereld Museum in Rotterdam runs the exhibit “Samurai”.

=====

The Samurai exhibition transports the visitor to feudal Japan where warlords, the Daimyo, fought each other by employing the services of fearsome samurai warriors.

Impressive armour, spectacular helmets and swords that were deemed to be the “soul of the samurai” illustrate the highly developed warrior culture. War banners, nobori, of the Kitamura collection which are painted with family coats of arms and protective mythological figures, identified the samurai on the battlefield.

The code of ethics, Bushido, imposed a lifestyle of honour, loyalty and respect within the warrior class. The samurai elite devoted themselves with equal dedication to various arts: calligraphy and the tea ceremony and they wore delicately crafted netsuke and Inro lacquerwork. The mystical No theatre, the official form of theatre among the samurai, uses animated masks to depict legendary warriors who came back from the dead to the battlefield. A surprising element is the Dutch influence on the samurai warrior equipment, caused by the special bond between the two countries.

On the occasion of the Samurai exhibition, a substantial, richly-illustrated catalogue has been edited by curator Bas Verberk with a contribution by Dr. W. van Gulik.

=====

Text quoted from this webpage. The exhibit runs from 1 October 2012 until 24 March 2013.

Vanaf deze maand vertoont het Wereld Museum Rotterdam de tentoonstelling “Samurai”.

=====

De tentoonstelling Samurai voert de bezoeker naar het feodale Japan waar krijgsheren, de daimyo, elkaar met machtige samurai-krijgers bestreden.

Imponerende wapenrustingen, spectaculaire helmen en zwaarden die gelden als de ‘ziel van de samurai‘, illustreren de hoog ontwikkelde strijdcultuur. De wapens zijn uiterst verfijnd gedecoreerd met krijgersheraldiek, beschermgoden en mythische wezens.

De ethische code, bushido, legde een levensstijl op van eer, trouw en respect binnen de krijgersklasse. De samurai-elite gaf zich met een gelijke toewijding over aan verschillende kunsten: de kalligrafie en de theeceremonie en zij droegen fijnzinnig bewerkte netsuke en inro lakwerk. Het mystieke No-theater, de officiële theatervorm van de samurai, verbeeldt met bezielde maskers de legendarische krijgers die vanuit de dood terugkeren naar het slagveld.

Een verrassend element is de Nederlandse invloed op de samurai-krijgeruitrusting, ontstaan door de speciale band tussen beide landen.

Het beroemde heldenepos van de 47 ronin vormt het spectaculaire sluitstuk van deze internationale tentoonstelling met topstukken uit privécollecties en musea uit Japan en Europa.

Naar aanleiding van de tentoonstelling Samurai organiseert Labrys Reizen een reis naar Japan onder leiding van drs Bas Verberk van 5 t/m 20 april 2013.

====

Text geciteerd vanaf deze website. De tentoonstelling loopt van 1 oktober t/m 23 maart 2013.

Summary of class, 09/10Samenvatting les, 09/10

In the absence of Heeren-sensei, class was led by Tsuyuguchi-sensei with Ran-sempai handling the translations. And with Kiwa-sempai gone for the day, Loek-sempai took care of the warming-up. Emphasis was placed on basics: kirikaeshi, oki-men, hayai-men, hayai kote-men. We also practiced intervals of men-hiki-men men-hiki-kote men-hiki-do. Tsuyuguchi-sensei impressed upon us the need for:

 • … striking the men in the proper place. Too many of us strike the mengane instead of the top of the head. This does not count as yuko datotsu.
 • … holding the center. Too many of us swerve left/right on the upswing, thus losing the center. When striking, go up through the center and come down through the center.
 • … feeling maai. Before attacking, build tension between the two of you. Try to sense your distance and feel when you’re at the right point to make a strike.
 • … proper receiving. If motodachi does not receive well, then one cannot properly practice. For example, in kirikaeshi hold your shinai vertically and snap it side to side. Don’t hold your shinai diagonally as this completely misses the purpose of it all.

After a further twenty minutes of jigeiko, class was closed with parting remarks by Roelof-sensei.

 • In jigeiko he saw many people struggling, or being too focused on scoring points. Remember that jigeiko isn’t necessarily practice-shiai. Jigeiko is meant to practice techniques you have learned. Don’t focus on not being hit, instead do your best to try the things you learned in class. And if you’re too tired, talk with your partner to make arrangements over who gets to try which techniques.
 • Left hand, left hand, left hand. Too many people still over-use their right hand.

Bij afwezigheid van Heeren-sensei werd de les vandaag gegeven door Tsuyuguchi-sensei met Ran-sempai die de vertaling verzorgde. Loek-sempai nam de warmup voor zijn rekening. De nadruk lag vandaag op de basis: kirikaeshi, oki-men, hayai-men, hayai kote-men. We oefenden ook intervallen van men-hiki-men men-hiki-kote men-hiki-do. Tsuyuguchi-sensei benadrukte het belang van:

 • … het raken van de men op de juiste plaats. Te veel van ons raken de mengane in plaats van de bovenkant van het hoofd. Dit telt niet als yuko datotsu.
 • … controle over het midden. Te veel van ons halen de shinai door links or rechts bij het omhoog gaan, waardoor we de controle verliezen. Als je aanvalt ga je door het midden omhoog en door het midden naar beneden.
 • … het voelen van maai. Voor je aanvalt bouw je spanning op tussen beide partijen. Probeer je afstand instinctief aan te voelen en voel wanneer je op het juiste punt bent om aan te vallen.
 • … correct opvangen van slagen. Als motodachi niet goed “ontvangt” dan zal de oefening niet goed uitpakken. Bijvoorbeeld, in kirikaeshi moet je jouw shinai verticaal houden en strak heen en weer bewegen. Houd de shinai niet diagonaal, dat verpest de oefening.

Na twintig minuten jigeiko sloot Roelof-sensei de les met de volgende punten.

 • Hij zag dat een aantal mensen moeite hadden met jigeiko, of dat ze te veel focusten op het scoren van een punt. Onthoud dat jigeiko niet perse een oefen-shiai is. Jigeiko is bedoeld om geleerde technieken te oefenen. Maak je geen zorgen over het geraakt worden, ga niet blocken, maar doe je best om nieuwe dingen in praktijk te brengen. En als je te moe bent, spreek dan met je partner af wat jullie willen oefenen.
 • Linker hand, linker hand, linker hand. Te veel mensen maken nog te veel gebruik van hun rechter hand.

Düsseldorf taikai 2012Düsseldorf taikai 2012

On the 3rd of November the NWKR (Nordrhein Westfälischer Kendo Renmei) will host the 20th edition of the Düsseldorf taikai. This convention is an excellent opportunity to learn and practice kendo together with kenshi from different countries and dojo.

A number of Renshinjuku kenshi will participate this day, so they can use your support! Unfortunately you can no longer enroll to take part in the training, but mitori geiko is also a very valuable way of training (it’s also free).

More details can be found over here.Op 3 November a.s. organiseert de NWKR (Nordrhein Westfälischer Kendo Renmei) de 20e editie van de Düsseldorf taikai. Deze conventie is een prachtige kans om kendo te leren en te oefenen in samenwerking met kenshi uit verschillende dojo en landen.

Een aantal Renshinjuku kenshi neemt deel aan de toernooien en training die dag, ze kunnen jullie steun goed gebruiken!  Helaas kan je je niet meer inschrijven als deelnemer, maar van mitori geiko leer je ook veel (en het is gratis).

Meer informatie vind je hier.

Six years in AlmereZes jaar in Almere


Six years ago, yesterday, was the founding of Renshinjuku’s satellite dojo in Almere.

Thanks to the continued efforts of Loyer-sensei, Kris Lazarevic, Hillen Oost and Ayumi Saito their small group has grown to about fifteen permanent students. Every year a few more people stick around, so growth is slow but steady.

With many thanks to Kris for the archival photograph.


Zes jaar geleden, gisteren, was de eerste training in Renshinjuku’s dependance in Almere.

Dankzij de inzet van Loyer-sensei, Kris Lazarevic, Hillen Oost en Ayumi Saito is hun kleine groepje gegroeid tot ongeveer vijftien permanente leerlingen. Elk jaar blijven een paar nieuwelingen plakken, dus er zit groei in de dojo!

Met dank aan Kris voor de archieffoto.

Fumetsu Cup: RSJ duelFumetsu Cup: RSJ duel

Today’s Fumetsu Cup was closed with a Renshinjuku showdown!

Our own Zicarlo van Aalderen and Nick Kistemaker faced off in the day’s final fight, after their team members had already fought. In the end the team of d’Hont, Linnenbank and Kistemaker won the day, with Karnadi/Simic/van Aalderen taking second place.

With thanks to Peter Kistemaker for the photography (gallery over here).

De Fumetsu Cup is vandaag afgesloten met een Renshinjuku duel!

Onze eigen Zicarlo van Aalderen en Nick Kistemaker hadden een ‘face off’ in het laatste gevecht van de dag, nadat hun team leden al hadden gevochten. Uiteindelijk won het team van d’Hont, Linnenbank en Kistemaker, en wonnen Karnadi/Simic/van Aalderen de tweede plaats.

Met dank aan Peter Kistemaker voor de fotografie (galerij hier).