Summary of class, 09/10Samenvatting les, 09/10

In the absence of Heeren-sensei, class was led by Tsuyuguchi-sensei with Ran-sempai handling the translations. And with Kiwa-sempai gone for the day, Loek-sempai took care of the warming-up. Emphasis was placed on basics: kirikaeshi, oki-men, hayai-men, hayai kote-men. We also practiced intervals of men-hiki-men men-hiki-kote men-hiki-do. Tsuyuguchi-sensei impressed upon us the need for:

 • … striking the men in the proper place. Too many of us strike the mengane instead of the top of the head. This does not count as yuko datotsu.
 • … holding the center. Too many of us swerve left/right on the upswing, thus losing the center. When striking, go up through the center and come down through the center.
 • … feeling maai. Before attacking, build tension between the two of you. Try to sense your distance and feel when you’re at the right point to make a strike.
 • … proper receiving. If motodachi does not receive well, then one cannot properly practice. For example, in kirikaeshi hold your shinai vertically and snap it side to side. Don’t hold your shinai diagonally as this completely misses the purpose of it all.

After a further twenty minutes of jigeiko, class was closed with parting remarks by Roelof-sensei.

 • In jigeiko he saw many people struggling, or being too focused on scoring points. Remember that jigeiko isn’t necessarily practice-shiai. Jigeiko is meant to practice techniques you have learned. Don’t focus on not being hit, instead do your best to try the things you learned in class. And if you’re too tired, talk with your partner to make arrangements over who gets to try which techniques.
 • Left hand, left hand, left hand. Too many people still over-use their right hand.

Bij afwezigheid van Heeren-sensei werd de les vandaag gegeven door Tsuyuguchi-sensei met Ran-sempai die de vertaling verzorgde. Loek-sempai nam de warmup voor zijn rekening. De nadruk lag vandaag op de basis: kirikaeshi, oki-men, hayai-men, hayai kote-men. We oefenden ook intervallen van men-hiki-men men-hiki-kote men-hiki-do. Tsuyuguchi-sensei benadrukte het belang van:

 • … het raken van de men op de juiste plaats. Te veel van ons raken de mengane in plaats van de bovenkant van het hoofd. Dit telt niet als yuko datotsu.
 • … controle over het midden. Te veel van ons halen de shinai door links or rechts bij het omhoog gaan, waardoor we de controle verliezen. Als je aanvalt ga je door het midden omhoog en door het midden naar beneden.
 • … het voelen van maai. Voor je aanvalt bouw je spanning op tussen beide partijen. Probeer je afstand instinctief aan te voelen en voel wanneer je op het juiste punt bent om aan te vallen.
 • … correct opvangen van slagen. Als motodachi niet goed “ontvangt” dan zal de oefening niet goed uitpakken. Bijvoorbeeld, in kirikaeshi moet je jouw shinai verticaal houden en strak heen en weer bewegen. Houd de shinai niet diagonaal, dat verpest de oefening.

Na twintig minuten jigeiko sloot Roelof-sensei de les met de volgende punten.

 • Hij zag dat een aantal mensen moeite hadden met jigeiko, of dat ze te veel focusten op het scoren van een punt. Onthoud dat jigeiko niet perse een oefen-shiai is. Jigeiko is bedoeld om geleerde technieken te oefenen. Maak je geen zorgen over het geraakt worden, ga niet blocken, maar doe je best om nieuwe dingen in praktijk te brengen. En als je te moe bent, spreek dan met je partner af wat jullie willen oefenen.
 • Linker hand, linker hand, linker hand. Te veel mensen maken nog te veel gebruik van hun rechter hand.

Leave a Reply