Exhibit “Samurai”Tentoonstelling “Samurai”

From this month onward into spring, Wereld Museum in Rotterdam runs the exhibit “Samurai”.

=====

The Samurai exhibition transports the visitor to feudal Japan where warlords, the Daimyo, fought each other by employing the services of fearsome samurai warriors.

Impressive armour, spectacular helmets and swords that were deemed to be the “soul of the samurai” illustrate the highly developed warrior culture. War banners, nobori, of the Kitamura collection which are painted with family coats of arms and protective mythological figures, identified the samurai on the battlefield.

The code of ethics, Bushido, imposed a lifestyle of honour, loyalty and respect within the warrior class. The samurai elite devoted themselves with equal dedication to various arts: calligraphy and the tea ceremony and they wore delicately crafted netsuke and Inro lacquerwork. The mystical No theatre, the official form of theatre among the samurai, uses animated masks to depict legendary warriors who came back from the dead to the battlefield. A surprising element is the Dutch influence on the samurai warrior equipment, caused by the special bond between the two countries.

On the occasion of the Samurai exhibition, a substantial, richly-illustrated catalogue has been edited by curator Bas Verberk with a contribution by Dr. W. van Gulik.

=====

Text quoted from this webpage. The exhibit runs from 1 October 2012 until 24 March 2013.

Vanaf deze maand vertoont het Wereld Museum Rotterdam de tentoonstelling “Samurai”.

=====

De tentoonstelling Samurai voert de bezoeker naar het feodale Japan waar krijgsheren, de daimyo, elkaar met machtige samurai-krijgers bestreden.

Imponerende wapenrustingen, spectaculaire helmen en zwaarden die gelden als de ‘ziel van de samurai‘, illustreren de hoog ontwikkelde strijdcultuur. De wapens zijn uiterst verfijnd gedecoreerd met krijgersheraldiek, beschermgoden en mythische wezens.

De ethische code, bushido, legde een levensstijl op van eer, trouw en respect binnen de krijgersklasse. De samurai-elite gaf zich met een gelijke toewijding over aan verschillende kunsten: de kalligrafie en de theeceremonie en zij droegen fijnzinnig bewerkte netsuke en inro lakwerk. Het mystieke No-theater, de offici├źle theatervorm van de samurai, verbeeldt met bezielde maskers de legendarische krijgers die vanuit de dood terugkeren naar het slagveld.

Een verrassend element is de Nederlandse invloed op de samurai-krijgeruitrusting, ontstaan door de speciale band tussen beide landen.

Het beroemde heldenepos van de 47 ronin vormt het spectaculaire sluitstuk van deze internationale tentoonstelling met topstukken uit priv├ęcollecties en musea uit Japan en Europa.

Naar aanleiding van de tentoonstelling Samurai organiseert Labrys Reizen een reis naar Japan onder leiding van drs Bas Verberk van 5 t/m 20 april 2013.

====

Text geciteerd vanaf deze website. De tentoonstelling loopt van 1 oktober t/m 23 maart 2013.

Leave a Reply