Miyahara-sensei 5-danMiyahara-sensei 5-dan

We learned with great pleasure that our own Miyahara-sensei passed her fifth Dan exam last weekend. She has put in a lot of hard work over the past years!

Miyahara 5-danVol trots en plezier leerden wij dat onze Miyahara-sensei afgelopen weekend is geslaagd voor haar examen van de vijfde Dan. Ze heeft er de afgelopen jaren hard voor gewerkt!

Miyahara 5-dan

Sumi-sensei visitsBezoek van Sumi-sensei

From October 10th through the 12th, dojo Namikai will host a ‘stage’ with Sumi-sensei (H8-dan). This is a truly exceptional chance, to train with one of Japan’s most prolific kendo teachers.

 • Friday 10/10: registration for over-night stay, at 15:00
 • Saturday 11/10: 0930 – 1700 training
 • Sunday 12/10: 0930 – 1630 uur training
 • Costs are 135€ pp: 2x over-night stay, 2x breakfast, 2x lunch, 1x dinner, 2x water during the day.

  Better be quick! They are only accepting 65 students in total.

  Registrations and enquiry at the Namikai site.In het weekend van 10 t/m 12 oktober wordt er door dojo Namikai een stage georganiseerd met Sumi-sensei (H8-dan). Dit is werkelijk een fantastische kans, om te trainen met een van Japan’s vooraanstaande kendo leraren van dit decennium.

 • Vrijdag 10 oktober inschrijven overnachtingen 1500 uur
 • Zaterdag 0930 tot 1700 uur trainen
 • Zondag 0930 tot 1630 uur trainen
 • De kosten zijn 135€ pp: 2x overnachtingen, 2x ontbijt, 2x lunch, 1x diner, 2x water in de sportzaal.

  Plaatsen zijn beperkt! Er worden maar 65 leerlingen geaccepteerd.

  Inschrijven en informatie gebeurt via de website van Namikai.

  Buffet party: Sept 6thBuffet feest: 6 Sept

  We’re celebrating the start of the 2014/15 season, with a combined training and potluck feast. Join us for a huge group training and then have fun and a nice meal with your fellow students.

  This takes place on saturday the 6th of September, at 1800 (after the training).

  We ask that everyone brings some food to share. It is a “pot luck” party, so make something yummy! Our dojo officials will take care of the drinks. Please bring as much “normal” food as possible, so we have more than just desserts ;)We vieren de opening van het seizoen 2014/15 met een groepstraining en een “potluck” diner. Doe mee aan de grote training met zo veel mogelijk van onze studenten en doe je daarna tegoed aan een lekkere maaltijd.

  Het feest is op zaterdag 6 september, om 1800 uur (na de training).

  We vragen iedereen een gerecht mee te nemen om te delen met anderen. Onze leraren zorgen voor het drinken. Neem alsjeblieft “gewoon” eten mee, zodat we niet alleen toetjes hebben ;)

  Season 2014-2015Seizoen 2014-2015

  Dear Kenshi,

  The new kendo season is on our doorstep! RSJ-dojo Amstelveen starts Tuesday, August 19th.

  Please review the agenda on our website for all kendo activities and the training days/hours.

  Progress and objectives:

  I believe we must aim for a qualitative development through training with all kendoka. Follow the information on our site for activities such as participating in tournaments and seminars.

  The Yudansha of our dojo must be reinforced! Through more attention to kendoka with bogu the kendo-quallity of our kenshi should be increased. I will realize this by coordinating the practice on traditional training forms. To achieve this I have a couple expectations. For example your guarantee for the continuation of your kendo training through training forms and participation in training. From members it is expected that they attend a minimum of three sessions per month!! If you cannot live up to this, you should discuss the matter with me. The initiative for this consultation lies with you.

  In previous years Renshinjuku became more of a sport club. This should be changed back to a Budo-club!!

  There should be more respect for teachers. Latecomers are not allowed to join in training unless dispensed by the sensei.

  Renshinjuku is a kendo dojo where kendoka are given the possibility to come and train and develop their character. I want to do this with active members, not with sponsors; i.e.: members who only pay contribution, but do not come to the dojo for kendo practice. I would rather have a small club with many devotees….

  We will also give more attention to training forms for Yudansha. For this I have already prepared a program.
  Remind yourself of your personal aim this season in kendo and train accordingly.

  For myself I have planned to teach more intensively, among other means by training more and to interfere less with the organization of our club. A number of tasks of the organization can be and are delegated to members.

  Inform yourself on the activities you would like to take part in through the agenda on our website.

  Anyway, I am entirely ready for the coming season; my shinai have been sharpened and oiled, my hakama and keigogi washed and brushed, and my bogu polished. I am now ready to meet you on the other end of my shinai.

  GAMBATE!!!
  Bert Heeren sensei
  Renshi 6th dan kendo

  Beste Kenshi,

  Het nieuwe kendo seizoen staat weer voor de deur! RSJ-dojo Amstelveen start vanaf dinsdag 19 augustus.

  Check voor alle kendo activiteiten en de trainingsdagen/uren de agenda op onze website.

  Voortgang en afspraken:

  Ik ben van mening dat we ons moeten richten op een kwalitatieve ontwikkeling in de training bij alle kendoka. Volg de info op onze site voor deelname aan activiteiten en ontwikkelpunten.

  Het middenkader van onze dojo moet worden versterkt! Door veel/meer aandacht te geven aan kendoka met bogu kan en moet de kendo-kwaliteit bij onze kenshi aanzienlijk worden opgehoogd. Dit zal ik onder meer realiseren door de trainingen af te stemmen op traditionele trainingsvormen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder meer een borging van continuïteit. Onder meer in trainingsvormen en deelname aan trainingen. Van leden wordt nu verwacht dat je minimaal drie keer per maand traint!! Als je hier niet aan kunt voldoen moet je met mij overleggen. Het initiatief voor overleg ligt bij jou!

  In de afgelopen jaren werd Renshinjuku meer een sportclub. Dit moet weer worden teruggebogen naar een Budo-club!!
  Er moet meer respect komen voor hen die lesgeven. Laatkomers kunnen niet meetrainen, tenzij dispensatie door een sensei.

  Renshinjuku is een kendo dojo waar kendoka de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen en zichzelf te ontwikkelen. Dit wil ik met actieve leden en niet met donateurs; lees: leden die keurig contributie betalen, maar niet trainen. Dan maar liever een kleine club met veel enthousiastelingen….

  We zullen ook meer aandacht gaan geven aan trainingsvormen voor Yudansha. Hiervoor heb ik al een programma gereed.

  Denk voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is in kendo voor het komende seizoen en laat dit tijdens je training merken. Ikzelf heb voorgenomen om intensiever te gaan lesgeven, onder andere door vaker mee te trainen en me minder te gaan bemoeien met de organisatie van onze club.

  Een aantal taken van de organisatie zijn en worden gedelegeerd naar leden. Informeer jezelf goed vanuit de activiteitenagenda op onze website en maak keuzes waar je aan wilt deelnemen.

  Anyway, ik ben weer helemaal klaar voor het komende seizoen; m’n shinai zijn geslepen en geolied; m’n hakama & keigogi gewassen en gestreken en m’n bogu opgepoetst. Ik zie er nu al naar uit om jou aan de andere kant van mijn shinai te ontmoeten.

  GAMBATE!!!
  Bert Heeren sensei
  Renshi 6e dan kendo

  Inoue-sensei on kataInoue-sensei over kata

  At the 3rd Kendo World Tokyo Keiko-kai held on Saturday August 2, 2014, H8-dan Inoue Yoshihiko-sensei spoke about the true meaning of the Nihon Kendo Kata, and a demonstration was given by two of his students. The talk was based on an article that Inoue-sensei had written for the September 2014 issue of Kendo Nihon. Below is the handout that was given to all participants.

  The original article is posted on Kendo World. The Dutch translation can be read here, by clicking on the dutch flag at the top-right.Op Zaterdag 2 Augustus j.l. werd de derde Kendo World Keiko-kai gehouden in Tokyo. H8-dan Inoue Yoshihiko-sensei sprak daar de leerlingen toe over de ware betekenis van de Nihon Kendo Kata, gevolgd door een demonstratie door twee van zijn leerlingen. De lezing was gebaseerd op een artikel dat Inoue-sensei heeft geschreven voor Kendo Nihon, te verschijnen in September 2014. Hier onder treft men een vertaling van de handout die tijdens de Keiko-kai aan de deelnemers is uitgereikt. Deze vertaling is met toestemming van Kendo World tot stand gekomen.

  De ware betekenis van het leren van de Nihon Kendo Kata

  (Inoue Yoshihiko Kendo Hanshi 8-dan, Kendo Nihon Sept. 2014)

  Inoue-sensei vertelt over de ware betekenis van de Nihon Kendo Kata. (C) Kendo World, 2014.

  Inoue-sensei vertelt over de ware betekenis van de Nihon Kendo Kata. (C) Kendo World, 2014.

  De wens om NIET te doden
  Het hedendaagse Japan is zo gewend geraakt aan vrede, dat men nauwelijks nog de tijd neemt om over sterfelijkheid te peinzen. Ik hoop dat mensen de onherroepelijkheid van de dood leren herkennen door de Kendo Kata. Wanneer een kendoka tot dit inzicht komt zullen zijn Kata ‘tot leven’ komen. Ippon-me is in essentie kenjutsu (technieken om te doden middels het zwaard). Sanbon-me stelt kendo voor (de Weg van het zwaard). Nihon-me ligt ergens tussen beide extremen.

  “Chi-jin-yu” is de fundamentele filosofie van kendo. “Chi” verwijst naar wijsheid, of naar het vellen van het juiste oordeel. “Jin” betekent goedertieren, vriendelijkheid of het in overweging nemen van de belangen van anderen. “Yu” verwijst naar de moed om te handelen.

  Ippon-me: Het verkrijgen van de vaardigheden om een vijand in één slag te doden. Nihon-me: het ontwapenen van de vijand zonder hem te doden. Sanbom-me: erkenning van de vreugde om te leven. Het beheersen van de vijand met een superieure aanwezigheid, maar zonder een druppel bloed te spillen. Daarna, het voelen van de vreugde om te leven en beide strijders keren ongekwetst terug. Dit is het ultieme doel in kendo.

  De ‘authoriteit van de kensen’ leren kennen door Kendo Kata
  Het belangrijkste in kendo is het peilen van de tegenstander en het uitoefenen van druk (seme) op hem met de kensen. Zonder de kensen te gebruiken om druk uit te oefenen zou kendo uiteenvallen tot niets meer dan mensen die elkaar met stokken slaan. Het toepassen van seme met de kensen stelt de beoefenaar ook in staat om juiste maai te meten.

  Het leren van een correcte Keiko instelling door Kendo Kata

  Tegenwoordig legt men bij keiko vaak de nadruk op het winnen of het verliezen. Hoe verzadigd men van geestelijke kracht is, is nagenoeg irrelevant geworden. In shiai strijdt men om winnaars en verliezers te bepalen, terwijl keiko is bedoeld voor de verbetering van beide deelnemers. Het is belangrijk dat beide zijden met volle geesteskracht deelnemen aan keiko. Als je dit kan bereiken, dan zal een partij van 2 of 3 minuten uitputtend zijn, net als in vervlogen tijden. Tegenwoordig houden mensen, tenzij de opdracht anders luidt, keiko van 10~15 minuten. Ze oefenen om elkaar te verslaan en slaan weinig acht op het doel van wederzijdse verbetering. Dit is precies het soort keiko houding dat te verbeteren is door het oefenen van kendo kata.

  Aandachtspunten voor Enbu en Keiko – verschillen naargelang van niveau

  Tegen beginners zal de instructeur (uchidachi) in itto-ryu “het laten lijken alsof hij toe zal slaan, maar hij zal verzekeren mis te slaan”. Tegen ervaren leerlingen zal hij “het laten lijken alsof hij toe zal slaan, maar hij zal net op tijd stoppen”. Tegen vergevorderde kendoka zal hij “het doen lijken alsof hij toe zal slaan en dat ook werkelijk doen”.

  In Kendo Kata tonen de meeste Uchidachi niet voldoende zanshin. Zodra zij “yaaa!” hebben geroepen is het voor hen afgelopen. Maar onthoud: een persoon sterft niet meteen nadat hij is gesneden of doorkliefd. In de tijd dat ik als cipier bij de galgen werkte zag ik vaak dat het lichaam van de geëxecuteerde nog een tijd door bewoog, zelfs nadat de persoon het bewustzijn had verloren. Er is niets angstaanjagender dan dit. Het aspect van zanshin dat een begrip van het sterven bevat ontbreekt bij velen.

  Kendo Kata die vooroorloogse en naoorloogse kendo verbinden

  Hoewel het naoorloogse kendo als een compleet nieuw iets is herschapen na een periode van gedwongen onthouding, kan men nog steeds stukken van het oude kendo terugvinden in de kendo kata. Als de Kendo Kata worden verwaarloosd bestaat de gerede mogelijkheid dat kendo zal vervallen naar een om-en-om spelletje van tikkertje met shinai [waarbij zijn oorsprong en de theoretische achtergronden compleet worden vergeten]. In Sanbon-me is het doelwit een steek naar de solar-plexus, wat in het moderne kendo geen geldig doel is. Echter, Sanbon-me representeert het ware kendo. Het zwaard raakt het lichaam van de tegenstander op geen enkele manier en er wordt geen bloed vergoten. Zowel Shidachi als Uchidachi verlaten het gevecht zonder kleerscheuren. Uiteindelijk overwint Shidachi Uchidachi met de hoogste vorm van overvalling genaamd “kurai-zeme” waarbij de tegenstander wordt bedwongen door de kracht van de geest en de aanwezigheid. De overwonnene erkent zijn verlies en voelt vreugde omdat hij mag doorgaan met leven. Om niet te sterven, maar om door te leven – het belang van leven wordt hier duidelijk. Dit is de belangrijkste reden waarom “kenjutsu” is hernoemd naar “kendo” – een Weg van leven, in tegenstelling tot technieken om te doden.

  Almere branches offAfsplitsing Almere

  KendoAlmere

  It has been a long time in coming, but as per this summer the Almere dojo will branch away from Renshinjuku kendo dojo. They will continue to sail the seas of kendo under their own banner: Kendo Almere.

  We wish Loyer-sensei and his assistants all the very best. We certainly hope to meet the Almere students at many tournaments!

  KendoAlmere

  Het zat er al een tijdje aan te komen, maar per deze zomer splitst de Almeerse dojo zich af van Renshinjuku kendo dojo. Zij zullen hun activiteiten voortzetten onder hun eigen banier: Kendo Almere.

  We wensen Loyer-sensei en zijn assistenten veel succes. We hopen van harte dat we de Almeerse studenten op veel toernooien mogen bevechten!

  Wat betreft de praktische aspecten: als het goed is hebben de sensei van beide scholen er voor gezorgd dat de nodige mensen bij Renshinjuku zijn uitgeschreven als lid. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met één van hen op.

  Summer breakZomervakantie

  Good day everyone,

  Summer break will start after our final training of this season, on the 5th of July.

  Class will start again on august 19th.Dag allemaal,

  De zomervakantie begint na onze laatste training van dit seizoen: 5 Juli.

  De lessen beginnen weer per 19 augustus.

  Sayonara partySayonara party

  Next saturday, the 21st of June, we’ll have a sayonara party for the family Goto. They’ll be leaving the Netherlands, so we’re seeing them off with a post-practice drink. Please join us for some friendly fun :)Volgende zaterdag, de 21e Juni, is het helaas tijd om afscheid te nemen van de familie Goto. Ze vertrekken uit Nederland.

  Na de training zullen we met z’n allen een drankje en een hapje nuttigen. Doe je mee?

  Kendo kata bookKendo kata boek

  It’s with great pleasure that we announce the publication of a brandnew, dutch kendo book.

  “Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza” is a translation of Stephen Quinlan-sensei’s essay about both the traditional kendo kata and the modern set of waza exercises that use the bokuto.

  Among others the book covers:
  * The importance of the uchidachi-shidachi relationship
  * Kata conventions and formalities.
  * All kata, in detail and with extra pointers.
  * All kihon bokuto waza, in detail and with extra pointers.
  * The underlying principles (riai) of the kata, de technical, philosophical and religious backgrounds.

  The book is available immediately! As free PDF ebook, or as a €8 softcover.Het doet me groot plezier om de publicatie van een nagelnieuw, nederlandstalig kendo boek aan te kondigen.

  “Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza” is een vertaling van Stephen Quinlan-sensei‘s boek over zowel de traditionele kendo kata en de moderne set waza oefeningen met bokuto.

  Het boek bespreekt onder andere:
  * Het belang van de uchidachi-shidachi relatie.
  * Kata conventies en formaliteiten.
  * Alle kata, in detail en met extra aandachtspunten.
  * Alle kihon bokuto waza, in detail en met extra aandachtspunten.
  * De achterliggende principes (riai) van de kata, de technische, filosofische en religieuze achtergrond.

  Het boek is per direct beschikbaar! Als gratis PDF ebook, of voor €8 als softcover.