Summary of class 1, 27/10Samenvatting les 1, 27/10

This summary is for the morning session in Almere.

Class got off to a slow start. People came in a bit too late, so we only got things on the road by 0925. In the end, turnup was not bad with eight guys in bogu and about a dozen beginners without armor. We started with the usual warming-up, after which we quickly went into seiretsu. While Loyer-sensei took the utmost beginners aside, the novices joined the more advanced group for kihon practice. The guys in bogu acted as motodachi, while the novices practiced oki-men and oki-kote-men.

Then, waza practice! We started with basic kirikaeshi, men and kote-men drills, then quickly moving onto more advanced materials: double hiki-men, hiki-kote-men and hiki-men-kote-do. As Kris and Hillen explained, the object is to push the envelope on our grasp of distance and footwork. In these drills it’s no use to over-think your actions as a lot of it comes down to feeling what you’re doing. You do an exercise, then you very quickly analyse your actions and then go on with another drill. The basics come down to:

 1. Start in taiatari.
 2. Your left foot moves backwards while your shinai moves back just enough to get a clear shot.
 3. You fumikomi when striking and land about a foot behind where you started.
 4. The second strike is made with fumikomi in the exact same spot.
 5. The third strike is made in the same spot, with the fumikomi launching you backwards.

As was said, if you overthink this then you’ll just get stuck as I did. I tried to do the exercises in slow motion, but then everything fell apart. Instead, try it at 0.8 or really just 1.0 of the desired speed.

The latter part of practice was spent on reacting to motodachi’s men and kote attacks. For those people joining the NK next week, we did short practice shiai.

Class was closed with some reminders from the teachers.

 • Loyer-sensei warned the beginners that they’re hitting with right way too much. This makes for huge movements, instead of properly small movements.
 • Hillen and Kris-fukushou repeated the need for tension in a shiai. Stay close, don’t let up! If something goes wrong, don’t care and definitely do not show frustration. If you allow frustration to set in, you will ruin your chances. This also goes for practice in class: if you let yourself get discouraged, it will affect your whole training.

Deze samenvatting is voor de ochtend-les in Almere

We begonnen de les wat later dan normaal, omdat er veel laatkomers waren. Met acht man in bogu en een dozijn zonder was de les niet slecht bezocht. Na de warming-up begonnen we meteen met kihon oefeningen. Loyer-sensei nam de laagste beginners mee terwijl de mensen met bogu als motodachi dienst deden voor de wat meer gevorderde beginners. Men oefende oki-men en oki-kote-men.

De waza oefeningen begonnen met basics: kirikaeshimen en kote-men drills. Daarna gingen we door met meer geavanceerde oefeningen: dubbele hiki-menhiki-kote-men en hiki-men-kote-do. Kris en Hillen legden uit dat het de bedoeling was ons uit te dagen om voetenwerk en afstand aan te voelen. Bij deze oefeningen moet je niet te veel nadenken, het komt aan op gevoel. Je doet een oefening, denkt heel kort na over wat je voelde en wat er gebeurde en daarna ga je meteen door. Het komt neer op:

 1. Start in taiatari.
 2. Je linker voet gaat achterwaarts terwijl je shinai net ver genoeg naar achter gaat om een vrije slag te kunnen maken.
 3. Je doet fumikomi op het moment van je slag en eindigt ongeveer een voet van waar je begon.
 4. De tweede slag wordt met fumikomi op exact de zelfde plek gemaakt.
 5. Ook de derde slag wordt op dezelfde plaats gemaakt, maar de fumikomi lanceert je nu achterwaarts.

Zoals gezegd werkt het niet als je te veel nadenkt, je komt alleen maar vast te zitten. Slowmotion zal niet werken, probeer het desnoods op 0,8 van de snelheid. Maar het liefste gewoon op volle snelheid.

Het laatste stuk van de les werd besteed aan het reageren op motodachi’s men en kote aanvallen. Men mocht zelf kiezen hoe je wou reageren. Voor de mensen die aan het NK deelnemen deden we ook een korte oefen shiai.

De les werd afgesloten met de volgende opmerkingen.

 • Loyer-sensei waarschuwde de beginners dat ze te veel met rechts werken. Hierdoor worden hun bewegingen veel te groot en langzaam.
 • Hillen en Kris-fukushou herhaalden het belang van spanning in een shiai. Blijf dichtbij en laat niet los. Als je te ver af raakt, kom dan snel weer dichterbij en zorg dat de spanning niet verloren gaat. Als een techniek mislukt, stop dan niet halverwege en laat geen frustratie zien. Met frustratie zakken je kansen weg. Het zelfde geldt in de les: als je je laat ontmoedigen, dan heeft dit effect op je hele training.

Leave a Reply