Summary of class, 20/10Samenvatting les, 20/10

This summary is for the afternoon session in Amstelveen.

In preparation of the upcoming national championships this training consisted of shiai kihon, enjingeiko and jigeiko. A lot was explained about what a shiai is like and what things to do and don’t.

Before the warming up there was another shinai check. The warming up itself was the same as always except that this time there also was a ki-ken-tai ichi exercise where the object was to first raise your shinai to joudan and then strike, slide forward and do kiai at the same time. This usually is an exercise that beginners do, but since the kendoka do not show proper ki-ken-tai ichi it is good to sometimes do this exercise with all the present kendoka.

Then it was on to kihon. In preparation for the championships the strikes delivered during kihon had to be real ippon strikes, i.e. striking to kill. The order of the exercises was as follows:

 • Kirikaeshi
 • Ookii men
 • Ookii kote men
 • Men as fast as possible
 • Kote as fast as possible, using tai-atari as zanshin
 • Ai-men. While doing Ai-waza, both should move ever so slightly to the side (centimeters) to make sure you can pass each other.
 • Ai-kote, shidachi immediately does men afterwards. The motodachi must score an ippon on the kote.

After the kihon there was enjingeiko. The object of this exercise is to train maai and timing. Since the opponents are coming in from behind, there is only a small amount of time to get it right. The motodachi have to give the shidachi as little time as possible, but enough for the shidachi to conduct his techniques properly. The enjingeiko consisted of ai-men and ai-kote, shidachi men. Just like the last two exercises of the kihon.

Then it was on to jigeiko after which Heeren-sensei explained some things about shiai:

 • The moment to strike is when your opponent is not in kamae. For instance, when he did some waza on you and he is passing you to turn around afterwards, the moment he is turning around he has several openings you can utilize to make a nice ippon.
 • Be convincing in the way you conduct your kendo during a shiai. Make sure you stand out to the shimpan so they will pay more attention to what you are doing. If you have their attention, your opponent naturally does not, so if you do waza, the chance the shimpan will give you an ippon is greater. Heeren-sensei said you have to help the shimpan raise their flags for you. And this is easier if you basically show them you scored (through spirit and intensity) instead of just doing a proper technique and scoring.
 • Do not celebrate your scoring. This is punishable by hansoku.

Heeren-sensei also explained a few things you should do right before and during a shiai:

 • Stay relaxed. Don’t lose yourself in things happening around you that are not in your control. For example, don’t get flustered because the tournament officials have ordered a break right before your shiai. Let your opponent get worked up over it, but just make the best of it yourself. This is part of heijoushin and mushin.
 • Take your time right before you have to step into the shiaijou. If you don’t feel ready yet you can still postpone it for a small amount of time to get ready. Step in when you are, the shimpan and your opponent will wait for you.
 • When you go down for sonkyou, go down a little later than your opponent. Try to project your spirit over your opponent.
 • When you go up step to the right immediately to cover your kote. If your opponent follows you to the right (their left) go for his kote.
 • Again, do not celebrate scoring an ippon.

Deze samenvatting is voor de middagsessie in Amstelveen.

In voorbereiding op de Nederlandse kampioenschappen, bestond de training uit shiai kihonenjingeiko en jigeiko. Er werd veel uitgelegd over hoe een shiai verloopt en een aantal dingen die je juist wel of juist niet moet doen..

Voordat de training begon was er ook nu  een shinai check. De warming-up was zoals normaal ook het geval is behalve dat er een oefening bijkwam.  Het doel van deze ki-ken-tai ichi oefening was om je shinai eerst naar joudan te doen voordat je sloeg, naar voren glijdt en ondertussen ook een goede kiai laat horen. Normaal gesproken is dit een oefening die beginners vaak doen maar omdat kendoka niet de goede ki-ken-tai ichi lieten zien werd dit gedaan. Bovendien is het sowiezo niet verkeerd om zo nu en dan deze oefening te doen met alle aanwezige kendoka.

Daarna was het tijd voor de kihon. Om de kendoka beter voor te bereiden op de Nederlanse kampioenschappen, moesten alle slagen tijdens de kihon een echte ippon zijn. De volgorde van de oefeningen was als volgt :

 • Kirikaeshi
 • Ookii men
 • Ookii kote men
 • Men zo snel mogelijk
 • Kote zo snel mogelijk met tai-atari als zanshin
 • Ai-men. Tijdens de Ai-waza moesten beide kendoka een klein stukje naar de zijkant afwijken (een paar centimeters) zodat je langs elkaar kunt.
 • Ai-kote, shidachi doet onmiddelijk men daarna. De motodachi moet een ippon scoren op de kote.

Na de kihon gingen we verder met enjingeiko. Het doel van deze oefening is om de afstand tussen jou en je tegenstander beter te leren inschatten en om je timing te verbeteren. Omdat de tegenstanders telkens van achteren komen is er maar een korte tijdspanne om de oefening goed uit te voeren. De motodachi moet de shidachi zo weinig mogelijk tijd geven als maar mogelijk, maar wel genoeg voor de shidachi om zijn technieken naar behoren uit te kunnen voeren. De enjingeiko bestond uit ai-men  en ai-kote, shidachi men. Dit was dus hetzelfde als de laatste twee oefeningen van de kihon.

Toen was het tijd voor jigeiko, waarna Heeren-sensei wat dingen over een shiai uitlegde :

 • Het moment om toe te slaan is als je tegenstander niet in de kamae staat. Bijvoorbeeld, als je tegenstander een paar waza heeft gedaan en hij je voorbij is en omdraait. In het moment waarop hij draait staat hij helemaal open en dat is een mooie gelegenheid om te gebruiken om een mooie ippon te maken.
 • Wat je ook doet, zorg dat het overtuigend is tijdens een shiai. Zorg dat je opvalt voor de shimpan zodat ze meer aandacht zullen besteden aan wat jij aan het doen bent. Als jij hun aandacht hebt, dan betekent het ook dat jouw tegenstander die automatisch niet heeft, dus als je waza doet dan is de kans de shimpan je een ippon toekent veel groter. Heeren-sensei zei dat je de shimpan moet helpen zijn vlag omhoog te doen voor je. Dit is makkelijk als je gewoon laat zien dat je een punt hebt gemaakt door middel van een sterke kiai en een sterke intensiteit, in plaats van alleen een goede techniek te laten zien.
 • Als je een punt hebt gescoord, juich dan niet. Dit kan worden afgestrafd met een hansoku.
Heeren-sensei heeft ook nog een paar dingen uitgelegd die je zou moeten doen voor de training:
 • Zorg dat je niet gespannen bent. Raak niet gefrustreerd door dingen waar je toch niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld, raak niet gefrustreerd als de officials besloten hebben om een pauze in te lassen net voor jouw shiai. Laat je tegenstander zich daar maar zorgen over maken, maar maak er het beste van. Dit is onderdeel van heijoushin en mushin.
 • Neem je tijd voordat je in de shiaijou stapt. Als je je nog niet klaar voelt dan kun je het nog uitstellen voor een korte tijd zodat je je wel klaar kunt maken. Stap pas in de shiaijou als je daar klaar voor bent, de shimpan en je tegenstander die wachten wel op je.
 • Als je naar beneden gaat in sonkyou, doe dit dan net wat later als je tegenstander, ga als het ware over hem heen met je spirit.
 • Als je daarna omhoog komt, stap dan direct naar rechts om je kote te beschermen. Mocht je tegenstander niet naar rechts stappen, of zelfs naar links, ga dan voor zijn kote.
 • Nogmaals, juich niet nadat de shimpan je een ippon heeft toegekend.

 

Leave a Reply