Etiquette remindersBelangrijke etiquette

The past few weeks, we have been paying extra attention to kendo etiquette.  As they say: “Rei ni hajimari, rei ni owari” (kendo begins with rei and ends with rei); without etiquette we might as well just whack each other with sticks.

There are many books and articles available on kendo etiquette and one can talk for hours about it. For now, these are some of the things that we have been reminded of recently.

 • Perform a proper ritsu rei before and after each and every exercise, be it kihon or waza keiko, or jigeiko. Bow at the same time, ask to train (“Onegai shimasu“), do the exercise, then meet in the middle, osame-to, then step backwards simultaneously and again bow at the same time. Say your thanks (“Arigato gozaimashita“).
 • A bow is much more than just a quick nod or bend. Pay attention to whom you’re bowing to. Bow at least as long as he does, and do it at the same time. When you’re working with sensei, show extra care.
 • Be quiet in class. There is no room for needless chatter and you should focus on your own training. Don’t talk to your partner and explain what you think he’s doing wrong, unless you are actually in a position to do so.  In most cases you are not. Similarly, if sensei or sempai quickly tells you something, that is not an invitation to open dialogue. If you have any questions, save them until after class. If you have a question about an explanation in shugo, raise your hand.
 • If you would like to speak to a sempai after class in the seiretsu line-up, follow the same procedures as with sensei. Approach him/her from the shimoza side of the dojo, sit in seiza and wait until you have their attention.
 • When you sit down in seiza, do it correctly. Here’s an instructive video from Kendo World.
 • Keep your uniform and equipment tidy. Tie all himo properly, so you won’t have to pause your exercises.  Pay attention to details.
 • Speaking of retying your himo: if you have an equipment malfunction or an emergency during class, move towards the shimoza side. Do not sit down on the kamiza side!
 • Be on time for class. Or better yet, be early. Kouhai are supposed to help in cleaning and preparing the dojo before class. All others can start with stretching or warming up.

De afgelopen weken hebben we extra aandacht besteed aan kendo etiquette.  Het spreekwoord luidt: “Rei ni hajimari, rei ni owari” (kendo begint met rei en eindigt met rei); zonder etiquette kunnen we net zo goed wat in het wilde weg meppen met een eind hout.

Er is al veel gezegd en geschreven over kendo etiquette. Bij deze nogmaals een aantal punten waar we recent aan zijn herinnerd.

 • Doe voor en na elke oefening een juiste ritsu rei, of je nou kihon, waza of jigeiko doet. Buig tegelijk, vraag om te trainen (“Onegai shimasu“), doe de oefening, ga terug naar het midden, osame-to, en stap tegelijkertijd achterwaarts om te eindigen met een buiging. Betuig je dankbaarheid (“Arigato gozaimashita“).
 • Een buiging is meer dan een vlugge knik of een ruk met je bovenlijf. Schenk aandacht aan degeen naar wie je buigt. Buig tegelijkertijd en minstens net zo lang als de ander. Buig iets langer en met respect naar je leraren.
 • Wees stil tijdens de les. Het is geen theekransje en je moet letten op je eigen training. Praat niet met je partner, ook al denk je dat hij iets fout doet, tenzij je ook werkelijk in een onderwijzende positie zit. In de meeste gevallen ben je dat niet. Als sensei of sempai  je een vlugge aanwijzing geeft is dat geen uitnodiging tot een dialoog. Heb je vragen, bewaar die dan tot na de les. Heb je een vraag over de uitleg in shugo, steek dan je hand op en wacht op je beurt.
 • Wil je na de les graag met een sempai spreken (in de seiretsu rij), houd dan de zelfde gebruiken aan als wanneer je naar een leraar gaat. Benader sempai vanuit de shimoza zijde van de dojo, ga zitten in seiza en wacht op je beurt.
 • Als je in seiza gaat zitten, doe dit dan op de juiste manier. Hier is een instructievideo van Kendo World.
 • Houd je uniform en spullen netjes. Bind alle himo correct, zodat je niet tijdens de les de boel moet repareren. Let op details.
 • Sprekend van je himo: mocht je tijdens de les een noodgeval hebben, of touwen opnieuw moeten knopen, doe dit dan aan de shimoza kant van de dojo. Ga niet aan de kamiza kant zitten!
 • Wees op tijd, of liever te vroeg. Kouhai horen te helpen bij het schoonmaken en voorbereiden van de dojo. De anderen kunnen alvast beginnen met opwarmen.

Leave a Reply