Class summary 18/03Samenvatting les 18/03

Last night, aside from another etiquette review, we focused on the center line.

I hope that by now it is very clear that the center line is where kendo all plays out. If you have the center, your opponent will have a harder time attacking you. If you have the center, you are more likely to have a good opening. If you attack through the center, you are more likely to land a proper blow. If you attack through the center, you may always attempt a thrust to tsuki.

Class was spent on kihon; no waza at all. And all exercises were meant to reinforce the basic attack through the center. Sjoer-sempai often sees our kendoka hunt for suki in kihon practice, which is superfluous and not the point of the exercise. In kihon practice, motodachi will provide an opening and it’s kakarite’s job to neatly attack straight through the center. So don’t do harai waza, or osae waza, or weird sweeping motions unless that is what we’re practicing.

We practiced the following:

  • Kirikaeshi, with motodachi both receiving on the men and on the shinai
  • Oki men, chisai men, oki kote-men, chisai kote-men
  • Tsuki
  • Hiki men, men taiatari hiki-men
  • Men passing motodachi then hiki men, kote-men passing motodachi then hiki men

This sequence culminated in uchikomi geiko, with all of these exercises in one long string of attacks. In each of these cases it was paramount that motodachi provide an opening and kakarite to neatly move through center.De les van gisteren ging over etiquette en over de middenlijn.

Het moge duidelijk zijn dat de middenlijn is waar het men kendo zich afspeelt. Heb jij het midden, dan kan je tegenstander moeilijker aanvallen. Heb jij het midden, dan heb je een betere kans een opening te vinden. Heb jij het midden, dan is de kans groter dat je een goede slag maakt. Heb jij het midden, dan kan je altijd nog een tsuki pogen.

De les werd besteed aan kihon; er zijn geen waza geoefend. Alle oefeningen waren bedoeld om het belang van de middenlijn te benadrukken. Sjoerd-sempai ziet onze kendoka vaak jagen naar een suki terwijl we gewoon kihon oefenen, dat is onnodig en helemaal niet het punt van de oefening. In kihon training geeft motodachi een opening en is het aan kakarite om netjes door het midden zijn basistechnieken te oefenen. Do geen harai waza, of osae waza, of gekke draaien en zwaaien tenzij dat is wat we aan het oefenen zijn.

We oefenden achtereenvolgens:

  • Kirikaeshi, waarbij motodachi op zowel de men als op de shinai opvangt
  • Oki men, chisai men, oki kote-men, chisai kote-men
  • Tsuki
  • Hiki men, men taiatari hiki-men
  • Men passeer motodachi dan hiki menkote-men passeer motodachi dan hiki men

Deze reeks leidde uiteindelijk tot uchikomi geiko, waar al deze oefeningen onafgebroken werden herhaald. In alle oefeningen was het van onschatbaar belang dat kakarite netjes en strak door het midden aanvalt.

One Comment

Leave a Reply