EKF/FIK shinpan seminarEKF/FIK shinpan seminar

In the first weekend of February, Brussels will host the EKF/FIK annual shinpan seminar. Both student shinpan and higher-level shiai fighters are cordially invited to participate. Please visit the event page for full details.In het eerste weekend van Februari organiseert de EKF/FIK het jaarlijkse shinpan seminar in Brussel. Zowel lerende scheidsrechters als hoog-niveau shiai vechters worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het seminar.

Bezoek de event pagina voor alle details.

Sunday: Central TrainingZondag: Centrale Training


Dear readers,

The 25th of November there will be another central training. This time with exams up to third dan.
Because last training had to be cancelled, there will be some changes:
• There will also be a beginners course. Beginners come and enjoy good kendo!
• The entry rules for the exams are changed. Instead of 3 central trainings in the previous year, this time you need only 2. If you needed the cancelled training to be able to participate, you still can!

Kind regards,
Joris Cornelissen
TC kendo, NKR

Full information can be found here.
Beste mensen,

25 november is er weer een centrale training in Amsterdam. Deze keer zijn er ook examens tot en met derde dan.
Vanwege het aflasten van de laatste centrale training zijn er een paar wijzigingen:
• De beginnerscursus zal dan ook plaatsvinden. Beginners, kom en geniet van mooi kendo!
• De toegangseisen voor het examen zijn versoepelt. In plaats van 3 centrale trainingen in het voorgaande jaar zijn er deze keer maar 2 nodig. Als je de afgelaste training nodig had om mee te mogen doen, dan kan dat alsnog!

Met vriendelijke groeten,
Joris Cornelissen
TC kendo, NKR

Alle nodige informatie staat hier.

Japanese culture eventsJapanse cultuur proeven

Japanese cultural center Shofukan in Rotterdam has a diverse offer of cultural events. On the 10th of november they organize an ikebana event. The text below was paraphrased from their newsletter (full details in the dutch version of this post):

Ikebana, manga and chanoyu  10th of november 2012

On saturday the 10th of november, Shofukan hosts a unique Ikenobo ikebana exposition, combined with manga. At our tea house Senshin-an you can take part in a special tea ceremony. In the span of this afternoon we provide plenty information about manga and will also sell books. The programme is as follows:

 • 13.00 – 17:00: ikebana– and manga exposition (entree € 3,- p.p.)
 • 14.00 – 15.00: presentation by  Noriko van der Linden-Momose on the origins of manga
 • 14.00 – 14.45: workshop manga for children (registration required, €3 per child)
 • 15.00 – 15.45: workshop ikebana for children (registration required, €3 per child)
 • 15.00 – 16.00: Robiraki tea ceremony (max 6 participants, €30 per person, registration required)
 • 16.00 – 17.00: Robiraki tea ceremony (max 6 participants, €30 per person, registration required)

Courses in fall of 2012

Shofukan also organizes a number of courses.

 • Shodo calligraphy at all levels, friday nights
 • Ikenobo ikebana flower arrangement, thursday nights
 • Language courses, beginners on wednesday and advanced on monday night
 • Zen meditation, friday nights
 • Shinto practice, every third monday
 • Do-in balance exercises, wednesday nights
 • Shiatsu massage, wednesday nights, by appointment
 • Urasenke chanoyu tea ceremoney, one sunday morning by appointment
 • Kenso ryu gyakute do Jujutsu, every first saturday afternoon of the month
 • Kobudo martial arts for children, thursday afternoon

Japans cultureel centrum Shofukan in Rotterdam organiseert een divers aanbod aan culturele evenementen. Op 10 november organiseren zij een ikebana evenement. Het onderstaande is geciteerd uit hun nieuwsbrief:

Ikebana, manga en chanoyu op 10 november 2012

Op zaterdag 10 november is er in Japans cultureel centrum Shofukan tussen 13.00 en 17.00 uur een unieke tentoonstelling van Ikenobo ikebana in combinatie met manga te zien. U kunt in het theehuis Senshin-an deelnemen aan een speciale theeceremonie voor het winterseizoen.

Binnen de Japanse cultuur hebben manga een belangrijkere positie dan strips bij ons. Manga worden meer gerespecteerd als kunstvorm, of zelfs als een vorm van literatuur. Het aanbod en de circulatie zijn enorm; rond de eeuwwisseling boden boekwinkels in grote steden wanden vol nieuwe en ook tweedehandse manga-pockets te koop aan. Ook zijn er manga en anime die ingaan op filosofische thema’s en specifiek voor oudere jeugd en/of volwassenen bedoeld zijn.Tijdens de middag is er informatie over manga te vinden en zijn er manga te koop. Het progamma is als volgt:

 • 13.00 - 17:00: ikebana- en mangatentoonstelling (entree € 3,- p.p.)
 • 14.00 – 15.00: lezing Noriko van der Linden-Momose over de oorsprong van manga: Emaki (verhaal via rolprent) en kamishibai (vertelvorm met houtenkastje en papieren prenten).
 • 14.00 - 14.45: workshop manga voor kinderen tot 16 jaar:€ 3,- per kind, vooraf aanmelden via info@shofukan.nl
 • 15.00 – 15.45: workshop ikebana voor kinderen tot 16 jaar: € 3,- per kind, vooraf aanmelden via info@shofukan.nl
 • 15.00 – 16.00: Robiraki theeceremonie - max. 6 deelnemers: € 30,- per deelnemer, vooraf aanmelden via info@shofukan.nl
 • 16.00 – 17.00: Robiraki theeceremonie - max. 6 deelnemers: € 30,- euro per deelnemer, vooraf aanmelden via info@shofukan.nl

Cursussen najaar 2012

Komend seizoen starten de volgende lessen en cursussen bij Japans cultureel centrum Shofukan:

 • Japanse kalligrafie (shodo): alle niveaus op vrijdagavond vanaf 31 augustus
 • Japanse bloemsierkunst (Ikenobo ikebana): op donderdagavond vanaf 6 september
 • Japanse taal: beginners op woensdagavond vanaf 12 september, gevorderden op maandagavond vanaf 10 september
 • Zenmeditatie: op vrijdagavond vanaf 15 september
 • Shinto-oefeningen: elke 3e maandagavond van de maand vanaf 17 september
 • Japanse balansoefeningen (do-in): op woensdagavond vanaf 26 september (info volgt)
 • Japanse drukpuntmassage (shiatsu): op woensdagmiddagen, op afspraak
 • Japanse theeceremonie (Urasenke chanoyu): 1 zondagochtend per maand in Senshin-an, volgens afspraak
 • Kenso ryu gyakute do Jujutsu: elke 1e zaterdagmiddag van de maand vanaf 1 september
 • Klassieke gevechtskunsten (kobudo) voor kinderen vanaf 8 jaar: elke donderdagmiddag vanaf 23 augustus

No Furuya Cup in 2013Geen Furuya Cup in 2013

Dear kenshi,

I am very sad to report that we will not be able to organize a Furuya Cup in 2013. Despite great successes of past years, we couldn’t manage to complete the required sponsoring so after conferring with Furuya-sensei we decided to cancel the tournament. We sincerely hope that we can organize a new Furuya Cup in 2014.

Sincerely yours,

Bert Heeren senseiBeste Kenshi,

Helaas moet ik jullie informeren dat in verband met enkele organisatorische problemen en het feit dat we de sponsoring niet rond gaan krijgen we in overleg met Furuya-sensei hebben besloten om de Furuya cup voor het jaar 2013 te annuleren. We streven er naar om in 2014 de draad weer op te pakken.

Met vriendelijke groet,

Bert Heeren sensei

Winter seminar BelgiumWinter seminar België

We’re all familiar with the seminars organized by our dutch, national kendo federation. But our southern friends from Belgium also know a thing or two! In december they’re setting up five awesome days or learning in Brussels!

All details can be found over here, including official website links.

Niet alleen de Nederlandse kendo bond organiseert seminar, ook onze vrienden in België weten van aanpakken! Vijf fantastisch leerzame dagen in Brussel!

Alle event details tref je hier, inclusief links naar de officiële website.

NK Kendo 2012NK Kendo 2012

Dear Renshinjuku members,

On the 4th of November the dutch, national championships will be held in Vlaardingen. Individual competitions for ladies, gentlemen and children for all levels will be held.

If you would like to compete, please contact Heeren-sensei so he can submit our dojo‘s entries to the NKR. The deadline for your email to Heeren-sensei is 30 October 20:00.

More details about the event can be found here.Beste Renshinjuku leden,

Op 4 November a.s. worden de Nederlandse kampioenschappen kendo gehouden in Vlaardingen. Wedstrijden voor individuele deelnemers (heren, dames en kinderen) zijn open voor alle niveaus.

Wil je deelnemen, stuur dan een mail naar Heeren-sensei zodat hij namens onze dojo de inschrijvingen kan sturen naar de NKR. De deadline voor jouw mail is 30 Oktober 20:00.

Meer details over het NK Kendo vind je hier.

Centrale trainingCentrale training

Our sensei heartily recommend that all of our members attend the upcoming Centrale Training in Amsterdam.

At Centrale Training all NKR members are welcome to join in the communal training. Attendance is varied, with kendoka from many dutch dojo joining in. This weekend’s CT includes a chance for beginners without bogu to join in!

So come one, come all! If you’re missing out on CT, you’re missing out on valuable experience!

The Centrale Training is of course included in our calendar and includes relevant details such as the address and times.Onze sensei raden alle leden van Renshinjuku van harte aan om naar de Centrale Training in Amsterdam te gaan.

Tijdens de CT zijn alle NKR leden welkom om deel te nemen aan de gemeenschappelijke oefening. De deelnemers komen van alle Nederlandse dojo, dus er is veel variatie. Dit weekend mogen ook beginners zonder bogu meedoen!

Dus kom allemaal! Mis je een CT, dan mis je een waardevolle ervaring!

Vanzelfsprekend is de Centrale Training in onze kalender opgenomen, met relevante details als tijd en plaats.

 

Exhibit “Samurai”Tentoonstelling “Samurai”

From this month onward into spring, Wereld Museum in Rotterdam runs the exhibit “Samurai”.

=====

The Samurai exhibition transports the visitor to feudal Japan where warlords, the Daimyo, fought each other by employing the services of fearsome samurai warriors.

Impressive armour, spectacular helmets and swords that were deemed to be the “soul of the samurai” illustrate the highly developed warrior culture. War banners, nobori, of the Kitamura collection which are painted with family coats of arms and protective mythological figures, identified the samurai on the battlefield.

The code of ethics, Bushido, imposed a lifestyle of honour, loyalty and respect within the warrior class. The samurai elite devoted themselves with equal dedication to various arts: calligraphy and the tea ceremony and they wore delicately crafted netsuke and Inro lacquerwork. The mystical No theatre, the official form of theatre among the samurai, uses animated masks to depict legendary warriors who came back from the dead to the battlefield. A surprising element is the Dutch influence on the samurai warrior equipment, caused by the special bond between the two countries.

On the occasion of the Samurai exhibition, a substantial, richly-illustrated catalogue has been edited by curator Bas Verberk with a contribution by Dr. W. van Gulik.

=====

Text quoted from this webpage. The exhibit runs from 1 October 2012 until 24 March 2013.

Vanaf deze maand vertoont het Wereld Museum Rotterdam de tentoonstelling “Samurai”.

=====

De tentoonstelling Samurai voert de bezoeker naar het feodale Japan waar krijgsheren, de daimyo, elkaar met machtige samurai-krijgers bestreden.

Imponerende wapenrustingen, spectaculaire helmen en zwaarden die gelden als de ‘ziel van de samurai‘, illustreren de hoog ontwikkelde strijdcultuur. De wapens zijn uiterst verfijnd gedecoreerd met krijgersheraldiek, beschermgoden en mythische wezens.

De ethische code, bushido, legde een levensstijl op van eer, trouw en respect binnen de krijgersklasse. De samurai-elite gaf zich met een gelijke toewijding over aan verschillende kunsten: de kalligrafie en de theeceremonie en zij droegen fijnzinnig bewerkte netsuke en inro lakwerk. Het mystieke No-theater, de officiële theatervorm van de samurai, verbeeldt met bezielde maskers de legendarische krijgers die vanuit de dood terugkeren naar het slagveld.

Een verrassend element is de Nederlandse invloed op de samurai-krijgeruitrusting, ontstaan door de speciale band tussen beide landen.

Het beroemde heldenepos van de 47 ronin vormt het spectaculaire sluitstuk van deze internationale tentoonstelling met topstukken uit privécollecties en musea uit Japan en Europa.

Naar aanleiding van de tentoonstelling Samurai organiseert Labrys Reizen een reis naar Japan onder leiding van drs Bas Verberk van 5 t/m 20 april 2013.

====

Text geciteerd vanaf deze website. De tentoonstelling loopt van 1 oktober t/m 23 maart 2013.

Düsseldorf taikai 2012Düsseldorf taikai 2012

On the 3rd of November the NWKR (Nordrhein Westfälischer Kendo Renmei) will host the 20th edition of the Düsseldorf taikai. This convention is an excellent opportunity to learn and practice kendo together with kenshi from different countries and dojo.

A number of Renshinjuku kenshi will participate this day, so they can use your support! Unfortunately you can no longer enroll to take part in the training, but mitori geiko is also a very valuable way of training (it’s also free).

More details can be found over here.Op 3 November a.s. organiseert de NWKR (Nordrhein Westfälischer Kendo Renmei) de 20e editie van de Düsseldorf taikai. Deze conventie is een prachtige kans om kendo te leren en te oefenen in samenwerking met kenshi uit verschillende dojo en landen.

Een aantal Renshinjuku kenshi neemt deel aan de toernooien en training die dag, ze kunnen jullie steun goed gebruiken!  Helaas kan je je niet meer inschrijven als deelnemer, maar van mitori geiko leer je ook veel (en het is gratis).

Meer informatie vind je hier.

Fumetsu Cup: RSJ duelFumetsu Cup: RSJ duel

Today’s Fumetsu Cup was closed with a Renshinjuku showdown!

Our own Zicarlo van Aalderen and Nick Kistemaker faced off in the day’s final fight, after their team members had already fought. In the end the team of d’Hont, Linnenbank and Kistemaker won the day, with Karnadi/Simic/van Aalderen taking second place.

With thanks to Peter Kistemaker for the photography (gallery over here).

De Fumetsu Cup is vandaag afgesloten met een Renshinjuku duel!

Onze eigen Zicarlo van Aalderen en Nick Kistemaker hadden een ‘face off’ in het laatste gevecht van de dag, nadat hun team leden al hadden gevochten. Uiteindelijk won het team van d’Hont, Linnenbank en Kistemaker, en wonnen Karnadi/Simic/van Aalderen de tweede plaats.

Met dank aan Peter Kistemaker voor de fotografie (galerij hier).