Summary of class, 30/10Samenvatting les, 30/10

Tonight’s session included a group of junior kendoka training under Fukuyama-sensei, in preparation of this weekend’s taikai in Düsseldorf. This made for a pleasantly busy training.

The normal group was led by Kiwa-sempai, in absence of Heeren-sensei. After warming up (which included running for a change) the rest of class was spent on kihon. Why stick to the basic movements in kendo? Because the focal point of tonight’s training was footwork and seme.

Using the mawari geiko system, we went through all the kihon you can think of: ookii men, ookii kote-men, ookii ai-men, chiisai men, chiisai kote-men, ookii dou and chiisai dou. In all of these exercises two key points were emphasized:

 1. Solid footwork. Once you have stepped in, do not fiddle with your feet, but solidly kick of with the left foot. Your right foot should “float” forwards low above the ground, only going up for fumikomi when your strike is about to connect.
 2. Seme. Our practice was split roughly half’n’half between motodachi providing an opening and motodachi sensing when aite was “ready” to make the strike (and only then opening up).

Common mistakes in footwork when striking include:

 • Lifting and setting down your left foot again before jumping (“feeling for your footing”).
 • Stepping through with your left foot before jumping.
 • Swinging the right leg backwards before going forwards.
 • “Horse stepping” with the right leg, making a high step instead of a low float.

Class was closed with the following remarks:

 • Roelof-sensei is disappointed that in jigeiko people still persist in ignoring the day’s lessons. Instead of practicing the kihon and waza we learned today, people still treat jigeiko like shiai geiko: focus on defending, focus on scoring points. This is not how it should be.
 • Roelof-sensei also remarked that, in jigeiko, a lot of people show disturbingly little seme. Instead of setting proper posture, building tension and pushing inward, people simply bash into each other.
 • Kiwa-sempai reminded everyone that the footwork practice we did should also show up in jigeiko. This was a great time to practice it more! She also urged everyone to pay attention to eachother’s kendo during mawari geiko. In the motodachi system your teachers will point out mistakes or points of improvement, but in mawari geiko it’s your own responsibility.
 • Fukuyama-sensei encouraged the juniors to give their best at the Düsseldorf Cup. He acknowledges that a shiai (especially your first one!) can be very scary and that people get nervous. That’s completely normal. Don’t let your opponent intimidate you. Enter the shiaijou promising yourself to show your best kendo, because when your kendo is at its best, you have the best chance to win.

Ter voorbereiding op de taikai in Düsseldorf dit weekend was het vanavond lekker druk in de dojo! Er waren veel jonge kendoda die onder begeleiding van Fukuyama-sensei extra shiai training kregen.

Onder leiding van Kiwa-sempai richtte de normale dinsdag-avond groep zich op kihon oefeningen. Waarom hielden we het bij de basics van kendo? Omdat het speerpunt van de avond lag bij voetenwerk en seme.

We gebruikten het mawari geiko systeem en oefenden elke kihon waar je maar aan kan denken: ookii men, ookii kote-men, ookii ai-men, chiisai men, chiisai kote-men, ookii dou en chiisai dou. In al deze oefeningen werden twee punten benadrukt:

 1. Gedegen voetenwerk. Na het instappen ga je niet rommelen met je voeten, maar je trapt stevig af met links. Je rechter voet “zweeft” vlak boven de grond voorwaarts en gaat pas licht omhoog om te stampen als je fumikomi gaat maken wanneer je slag raakt.
 2. Seme. Onze oefeningen werden half om half gesplitst: eerst maakte motodachi openingen en daarna moest motodachi aanvoelen wanneer aite “klaar” was om toe te slaan (om pas op dat moment te openen).

Vaak geziene fouten in het voetenwerk zijn:

 • De linker voet verzetten voor het springen (voelen of je goed staat).
 • Met links voorbij rechts stappen voordat je afzet voor de sprong.
 • Het rechter been eerst naar achter halen, voordat het naar voren gaat.
 • Een “paardenstap” maken met het rechter been, waarbij je niet naar voren zweeft maar vooral omhoog gaat..

De les werd afgesloten met de volgende opmerkingen:

 • Roelof-sensei is teleurgesteld dat men volhardt in het negeren van de lessen van de dag in jigeiko. In plaats van de lessen te oefenen, ziet men jigeiko nog steeds als oefen-shiai en focust men op verdedigen en punten scoren. Zo moet dat niet!
 • Roelof-sensei merkt ook op dat veel mensen in jigeiko geen seme tonen. Men bouwt niet op, maar knalt maar zo veel en zo snel mogelijk op elkander.
 • Kiwa-sempai herinnert iedereen aan het voetenwerk dat we oefenden en dat dit ook in jigeiko terug had moeten komen. Dit was juist een prachtige kans! Ze moedigde iedereen ook aan om te letten op elkander’s kendo tijdens mawari geiko. In het motodachi systeem geven de leraren je feedback, maar in mawari geiko is het je eigen verantwoordelijkheid.
 • Fukuyama-sensei moedigde de junioren aan om hun allerbeste kendo te tonen op de Düsseldorf Cup. Hij geeft toe dat een shiai (zeker als het je eerste is) eng kan zijn en dat mensen nerveus worden. Dat is hartstikke normaal! Laat je niet intimideren door je tegenstander. Stap de shiaijo binnen met de belofte aan je zelf om je beste kendo te tonen, want als je kendo op z’n best is dan heb je de beste kans om te winnen.

Leave a Reply