Summary of class, 16/10Samenvatting les, 16/10

Today’s training was again about seme and the special feint kote-men technique.

After the warming-up that was conducted by Makoto-sempai, he kicked off the training with a few rounds of kirikaeshi. By then Heeren-sensei had taken over the training and he had us do kihon. Like previous trainings the waza became progressively faster and smaller. The kihon proceeded from ookii men to seme-men and finally feint kote-men.

Some pointers for the kihon part of the training:

 • Make sure to turn correctly. After you attacked and have passed your opponent with suri-ashi, bring the tsuba to your mouth, pull your hip around and immediately end up in the correct chuudan stance in order to be able to attack again.
 • When you do ookii waza it doesn’t mean you also have to do them slowly. Strike swiftly but keep your move large.
 • For seme-men, bring your kensaki almost to your opponent’s navel. And then continue for a men strike.
 • For feint kote-men, try to hit between your opponent’s kote.
 • Because feint kote-men requires one suri-ashi and then basically two attacks (a feint and a real attack) the fumi-komi for those two attacks are almost in exactly the same place to keep the correct distance.
 • The objective of feint kote-men is to startle your opponent because an attack on the left side of your opponent should be unusual. The consequence is that he might open his men for you to strike.

After kihon there was a long period of jigeiko.

At the end of the training Heeren-sensei explained about the correct way to tighten the men himo for safety reasons. This was because he saw quite a few people had their himo wrong. The parts of the himo that go from the chin to the back of the head should be tightened first. It is very important to make sure your chin is firmly placed in the part of the men that should hold your chin. If this is not the case there is a risk of serious neck injury. Heeren-sensei said that the more difficult it is for you to move your jaw the better.

Then, while holding that part of the himo taut, grab the part of the himo that are hanging down the front of your men and pull them backwards. Finally tie your men firmly on the back of your head. If you feel your men is too tight, pull at the upper part of your shoulder flaps behind your ears to loosen it slightly.

At the end Heeren-sensei also told the kendoka that all those who wear bougu must apply for the upcoming national Dutch kendo championships early November. And that all those who are ready to take their first exams will be supervised and that they should participate in the central training next Sunday.

Vandaag ging de training weer over seme en de speciale schijn kote-men techniek.

Na de warming up (geleid door Makoto-sempai) begon de training met zes rondes kirikaeshi. Heeren-sensei nam de leiding vanaf dat moment over, waarop we begonnen met kihon. Zoals de voorgaande trainingen werden de geoefende technieken steeds sneller en kleiner. We oefenden ookii men, seme-men en de schijn kote-men.

Een aantal tips uit de kihon training:

 • Draai op correcte wijze. Na je aanval en nadat je de tegenstander bent gepasseerd met suri-ashi breng je de tsuba naar je mond, draai je vanuit je heupen en eindig je direct in correcte chuudan houding.
 • Dat we ookii waza doen betekent niet dat ze langzaam gaan! Sla groot maar snel, zoals in kirikaeshi.
 • Voor seme-men breng je de kensaki tot bij je tegenstander z’n navel, waarna je doorgaat met een men aanval.
 • Voor de schijn kote-men sla je tussen de kote van je tegenstander. Het doel is om je tegenstander te laten schrikken, omdat een kote aanval door het midden ongebruikelijk is. Je hoopt op deze manier dat hij een opening voor men laat vallen.
 • Omdat de schijn kote-men een (1) suri-ashi vereist met twee aanvallen, gebeurt de fumikomi voor beide aanvallen op nagenoeg de zelfde plek. Anders heb je niet meer de juiste afstand.

Na kihon volgde een lange jigeiko oefening.

Aan het einde van de training legt Heeren-sensei de juiste wijze uit voor het binden van de men himo. Hij had bij een aantal mensen gezien dat deze incorrect waren gebonden, wat kan leiden tot verwondingen.

Het gedeelte van de himo dat vanaf de kin naar achteren gaat moet als eerste goed strak worden getrokken; veel mensen slaan dit over. Het is uitermate belangrijk dat de men strak om je kin zit (wat wordt geregeld door dit deel van de himo), omdat je anders nekletsel op kan lopen. “Hoe moeilijker je jouw kaak kan bewegen, hoe beter“, zoals Heeren-sensei zei.

Wanneer het onderste gedeelte van de himo strak staat trek je het verdere gedeelte strak door de mengane, waarna je de losse delen van de himo strak naar achteren trekt. Zorg dat alle himo netjes vlak liggen en bind dan de knoop. Als de men te strak zit kan je de mentare achter je oren wat los trekken.

Heeren-sensei sloot af met twee mededelingen.

 1. Hij verwacht dat alle kendoka in bogu zich bij hem inschrijven voor het komende NK Kendo 2012, in November.
 2. Alle kendoka die klaar zijn om hun ikkyu en shodan examens aan te gaan zullen begeleiding krijgen van de leraren. Van hen wordt ook verwacht dat zij meedoen aan de Centrale Training aanstaande zondag.

Leave a Reply