A higher levelEen hoger niveau

Our mid-level team needs strengthening! By providing more attention to kendoka in bogu we can and should improve the kendo of our kenshi! We shall attain this goal by using traditional training methods, which come with a number of requirements. Among others it requires a guarantee of continuity.

Members are now expected to attend a minimum of three out of four trainings. If you cannot meet this minimum, it should be discussed with me, or with Ton Loyer-sensei. We’re putting responsibility for this discussion squarely with you, our kendoka! In the past few years we’ve seen Renshinjuku slip to become a sporting club and we must return to being a budo ‘club’!

Attendance in the dojo requires respect for our teachers. Tardy students will no longer be allowed to take part in training, unless otherwise indicated by a sensei. Members who are behind on membership dues will also not be allowed to take part in training. We will also take attendance, to keep track of who attends each training.

Renshinjuku is a kendo dojo where kendoka are offered the possibility to train and to develop their character. I would much rather do this with active members than with dormant members who only pay their dues. I believe that a small and enthusiastic group will achieve greater goals than a big and unmotivated one.

Yudansha will be given more attention this season. I have already prepared a training schedule.

Kendkoa, please think of your personal goals in kendo and let this shine through in your training! I have decided to intensify our training, by taking a hands-off approach to club organization and by taking active part in the fighting and training.

A number of organizational tasks are being delegated to members. You should keep a close eye on our website and our calendar to choose activities you want to take part in. It is your own responsibility and we will no longer keep on reminding you or great opportunities.

Anyway… I’m ready for the new season! My shinai have been sharpened and oiled. My hakama and keikogi have been laundered and ironed and my bogu has been polished. I’m looking forward to meeting you on the other side of my shinai!

GAMBATE!!!

Bert Heeren sensei

Renshi 6e dan kendo

Het middenkader van onze dojo moet worden versterkt! Door veel/meer aandacht te geven aan kendoka met bogu kan en moet de kendo-kwaliteit bij onze kenshi aanzienlijk worden opgehoogd. Dit zal ik onder meer realiseren door de trainingen af te stemmen op traditionele trainingsvormen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Onder meer een borging van continuïteit.

Onder meer in trainingsvormen en deelname aan trainingen. Van leden wordt nu verwacht dat je minimaal drie weken per maand traint!! Als je hier niet aan kunt voldoen moet je met mij overleggen. Kendoka van Almere overleggen met
Ton Loyer sensei. Het initiatief voor overleg ligt bij jou! In de afgelopen jaren werd Renshinjuku meer een sportclub. Dit moet weer worden teruggebogen naar een Budo-club!!

Er moet meer respect komen voor lesgevers. Laatkomers kunnen niet meetrainen, tenzij dispensatie door een sensei. Leden met een betalingsachterstand (contributie) mogen niet trainen!

We zullen een attendance bij gaan houden en een lidmaatschapskaart aanmaken.

Renshinjuku is een kendo dojo waar kendoka de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen trainen en zichzelf te ontwikkelen. Dit wil ik met actieve leden en niet met donateurs; lees: leden die keurig contributie betalen, maar niet
trainen. Dan maar liever een kleine club met veel enthousiastelingen.

We zullen ook meer aandacht gaan geven aan trainingsvormen voor Yudansha. Hiervoor heb ik al een programma gereed.

Denk voor jezelf na wat jouw persoonlijke doel is in kendo voor het komende seizoen en laat dit tijdens je training merken. Ikzelf heb me voorgenomen om intensiever te gaan lesgeven, onder andere door meer mee te trainen en
minder te gaan bemoeien met de organisatie van onze club.

Een aantal taken van de organisatie zijn en worden gedelegeerd naar leden. Informeer jezelf goed vanuit de activiteiten agenda op onze website en maak keuzes waar je aan wilt deelnemen. Vanaf dit seizoen zullen we niet aan je
gaan sleuren om uitvragen te doen, waar onze (Nederlandse) managers nauwelijks reactie op kregen.

Anyway, ik ben helemaal klaar voor het komende seizoen; m’n shinai zijn geslepen en geolied; m’n hakama&keigogi gewassen en gestreken en m’n bogu is opgepoetst. Ik zie er nu al naar uit om jou aan de andere kant van mijn
shinai te ontmoeten.

GAMBATE!!!

Bert Heeren sensei

Renshi 6e dan kendo

Leave a Reply