Dutch Kendo kata bookNederlands Kendo kata boek

Historically, the western kendoka has had a tough time finding books and materials to study in his native language. It is only natural that most texts on the subject of kendo and kendo kata are published in the Japanese language.

The Netherlands and Belgium could be considered a very small market for kendo-related books. Thus, the only kendo books in the dutch language that I am aware of are Louis Vitalis-sensei‘s book and the translation of Jeff Broderick’s book.

 

A dutch kendo kata book

Nederlands kendo kata boekIt is with great pleasure that we announce the publication of a brand new, dutch kendo book.

Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza” is a translation of Stephen Quinlan-sensei‘s essay on both the traditional kendo kata and on the modern set of waza practices with bokuto. Thomas Sluyter translated the book into the dutch language, in cooperation with Quinlan-sensei.

 

 

Availability

The book is available both in print and as a free ebook.

 

PDF Free ebook download
PDF €10 (ex S&H) print-on-demand

 

The original, english version can be obtained here.

 

Contents

The following subjects are covered:

 • The mindset of kendo instruction and the importance of the uchidachi-shidachi relationship.
 • Kata conventions and formalities.
 • The different kamae
 • The seven tachi kata, are discussed in detail and annotated with pointers.
 • The three kodachi kata, are discussed in detail and annotated with pointers.
 • The nine kihon bokuto waza, are discussed in detail and annotated with pointers.
 • The underlying principles (riai) of the kata: the techical, philosophical and religious backgrounds.
 • An extensive glossary.

 

About the book

As teachers at the Kingston Kendo Club in Canada, Stephen and Christina Quinlan have written many study materials for their students. One of their largest bodies of work is this particular book, “Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza“. The book combines literal, technical descriptions of each kata with deep backgrounds on the history, and the philosophy behind the kata. Many books by esteemed teachers were referenced to build this comprehensive body of knowledge.

Thomas Sluyter is a relatively new student of kendo at Renshinjuku Kendo in Amstelveen, the Netherlands. As an avid reader of kendo books, he felt that this particular book should be read by as many Dutch kendoka as possible.Voor westerse kendoka is het altijd een moeilijke strijd geweest om lesmaterialen in de eigen taal te vinden. Het is vanzelfsprekend dat de meeste boeken over kendo in het japans verschijnen.

Nederland en België zijn zo mogelijk een nog kleinere markt voor kendo boeken. Ik ken zelf maar twee nederlandstalige boeken: Louis Vitalis-sensei‘s boek en de vertaling van Jeff Broderick’s boek.

 

Een nederlandstalig kendo kata boek

Nederlands kendo kata boekHet doet ons groot plezier om de publicatie van een nagelnieuw, nederlandstalig kendo boek aan te kondigen.

Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza” is een vertaling van Stephen Quinlan-sensei‘s boek over zowel de traditionele kendo kata en de moderne set waza oefeningen met bokuto. Thomas Sluyter vertaalde dit boek, in samenwerking met Quinlan-sensei, naar de Nederlandse taal..

 

 

 

Verkrijgbaarheid

Het boek is beschikbaar als print-on-demand drukwerk en als gratis ebook.

 

PDF Gratis ebook download
PDF €10 (ex verz) print-on-demand

 

De originele, Engelstalige versie is hier beschikbaar.

 

Inhoud

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Het gedachtegoed van het kendo onderwijs en het belang van de uchidachi-shidachi relatie.
 • Kata conventies en formaliteiten.
 • De verschillende kamae.
 • De zeven tachi kata, in detail besproken met extra aandachtspunten.
 • De drie kodachi kata, in detail besproken met extra aandachtspunten.
 • De negen kihon bokuto waza, in detail besproken met extra aandachtspunten.
 • De achterliggende principes (riai) van de kata, de technische, filosofische en religieuze achtergrond.
 • Een uitgebreide woordenlijst.

 

Totstandkoming

Als leraren van de Kingston Kendo Club in Canada, hebben Stephen en Christina Quinlan een groot aantal lesmaterialen geschreven. Eén van hun grootste werken is het boek “Nihon Kendo no Kata & Kihon Bokuto Waza“. Dit boek combineert letterlijke, technische beschrijvingen van alle kata met diepgaande achtergronden over de historische en filosofische achtergronden van de kata. Een groot aantal werken van gerespecteerde leraren dienden hierbij als referentiematerialen.

Thomas Sluyter is een relatief nieuwe leerling bij Renshinjuku Kendo in Amstelveen, Nederland. Hij verslindt boeken en artikelen over kendo en vond dat dit boek door zoveel mogelijk Nederlandse kendoka gelezen zou moeten worden.