SenseiSensei

Contact

Heeren-sensei can be reached through email at kendo@kabelfoon.nl.

 

Officials

Furuya Isao sensei
7th dan kyoshi
Founder
Bert Heeren sensei
6th dan renshi
Founder
Miyahara Machi
5th dan
Juniors coach
Sjoerd Mostert
4th dan
Shihan dai
Roelof Roosterman
2nd dan
Shihan dai

Contact

U kunt Heeren-sensei bereiken op kendo@kabelfoon.nl.

 

Officials

Furuya Isao sensei

7th dan kyoshi

Founder

Bert Heeren sensei

6th dan renshi

Founder

Miyahara Machi

5th dan

Juniors coach

Sjoerd Mostert

4th dan

Shihan dai

Roelof Roosterman

2nd dan

Shihan dai